cieżarówka na drodzę

Nowa polityka klimatyczna w 2020 roku

W 2020 roku Lyreco definiuje swoją nową politykę klimatyczną, wyznaczając nowe cele redukcji CO2 w oparciu o metodykę Science-Based Targets Initiative (SBTi).

 

SCIENCE BASED TARGETS

 

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) to wspólna inicjatywa CDP, UN Global Compact, World Resources Institute i WWF.

 

Jej celem jest zwiększenie ambicji przedsiębiorstw w zakresie działań na rzecz klimatu, poprzez mobilizację firm do wyznaczenia celów redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie poniżej 1,5 ° C / 2 ° C, zgodnie z porozumieniem paryskim w sprawie zmian klimatu.

Popierając tę ​​inicjatywę, Lyreco najpierw zdefiniuje cele w oparciu o 2 kluczowe wskaźniki wydajności:

  1. Redukcja emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 (emisje bezpośrednie) i 2 (pośrednie emisje energii).
  2. Redukcja emisji gazów cieplarnianych w zakresie 3 (inne emisje pośrednie), które są pod kontrolą Lyreco, a mianowicie podróże służbowe, odpady i produkty marki Lyreco (1)

Pilotaż zostanie uruchomiony do końca 2020 roku, pod przewodnictwem skandynawskiego oddziału Lyreco.

story climate policy

Zaangażowany w redukcję emisji dwutlenku węgla

Obecne cele Lyreco w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla zostały określone w 2010 roku w ramach strategii Eco-Future CSR 2012-2018. 

Postęp jest mierzony przy użyciu specjalnej metody stosowanej przez wszystkie spółki zależne: Kalkulator śladu węglowego Lyreco.