People are holding a plant in their joined hands

ความรับผิดชอบและความยั่งยืน

มุ่งมั่นขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ยั่งยืน

ที่ลีเรคโก เราตระหนักว่าการลงมือทำเพื่อปกป้องโลกและผู้คนจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคน เราต้องลงมือเพื่อสร้างความก้าวหน้าในเรื่องความยั่งยืนกับกระบวนการซัพพลายเชน ในแต่ละปี เราพัฒนาความร่วมมือระยะยาวในเรื่องความยั่งยืนโดยมุ่งหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพความมุ่งมั่นของเราในเรื่องการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อความยั่งยืนและทำให้มั่นใจว่าเราทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่อย่างน้อยมีข้อกังวลและความมุ่งมั่นเดียวกับเรา

การส่งมอบประสบการณ์ที่ดีไม่เพียงเป็นเรื่องของคุณภาพสินค้าหรือบริการที่ดีที่สุดเท่านั้น แต่ยังเป็นการทำให้แน่ใจว่าทุกการดำเนินการของเราสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าของเรา:

  • จัดหาสินค้าที่ช่วยปกป้องผู้คนและโลก
  • ตรวจสอบการปฏิบัติในกรอบจริยธรรมและเป็นไปตามนโยบายของซัพพลายเออร์ การผลิตสินค้า และการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้บรรจุภัณฑ์สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มอบประสบการณ์ทำงานที่ดีให้กับพนักงานในประเทศสาขาที่ลีเรคโกเข้าไปดำเนินการ
  • สนับสนุนการศึกษาทั่วโลก
  • พัฒนากระบวนการการที่ยั่งยืน ตั้งแต่การสั่งสินค้า การขนส่งตลอดจนการนำสินค้ามาหมุนเวียน
Green leaf

กลยุทธ์ความยั่งยืนของเราสร้างขึ้นเพื่อ 3 เป้าหมาย ได้แก่ โลก ผู้คน และความก้าวหน้า ซึ่งแสดงถึงความต้องการของเราในการลดผลกระทบจากกิจกรรมของเราต่อโลก สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้ผู้คน และผลักดันความก้าวหน้าในการดำเนินการทุกขั้นตอนของเรา

rice fields

ผลลัพธ์ของเรา

picto rickshaw

-40%

การปล่อย CO2 ตั้งแต่ปี 2019

ทีมของเราทำงานเพื่อจุดประสงค์ร่วมกัน: ลงมืออย่างมีความรับผิดชอบเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากลีเรคโกในห่วงโซ่การทำงานทั้งหมด ตั้งแต่คู่ค้าไปจนถึงลูกค้าของเรา

leaf

36%

ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนของเราในปี 2022

สินค้าที่ยั่งยืน Sustainable Selection สนับสนุนลูกค้าของเราในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปกป้องผู้คนและโลก

sdg goals

ลีเรคโกสนับสนุน UN Global Compact และเป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี พ.ศ.2547 ลีเรคโกเป็นบริษัทแรกในอุตสาหกรรมเครื่องใช้สำนักงานที่เข้าร่วม UN Global Compact (UNGC) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในระยะยาวของเราด้านความยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนโครงการริเริ่มระดับโลกนี้ เรามุ่งมั่นที่จะสื่อสารความก้าวหน้าของเราในการดำเนินการตามหลักการ 10 ประการของ UNGC และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เป็นประจำทุกปี

Picture of Lyreco CEO

ที่ลีเรคโก เราเชื่ออย่างแท้จริงว่า เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยการเปลี่ยนธุรกิจของเราไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนภายในปี พ.ศ.2568 เรากำลังดำเนินการขั้นเด็ดขาดบนเส้นทางที่จะประสานความร่วมมือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานด้วยพันธสัญญาด้านความยั่งยืนของเรา

Gregory Lienard

CEO ของ Lyreco Group

Man walking through fields

Lyreco Sustainable Selection

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแนวโน้มและความต้องการที่ยั่งยืนได้พัฒนาอย่างรวดเร็วจากทุกด้านของผลิตภัณฑ์ไปจนถึงผลกระทบของบรรจุภัณฑ์และของเสีย

ในปีพ.ศ. 2566 เราได้ทำการเปิดตัว “Sustainable Selection by Lyreco” ฉบับแรกซึ่งเป็นวิธีการประเมินซัพพลายเออร์และสินค้าแบบใหม่ที่ก้าวหน้าของเรา เป้าหมายของเราคือการให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยในการปกป้องโลกและผู้คน

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

อ่านรายงานความยั่งยืนของเรา

อ่านต่อ