ข้อตกลงและเงื่อนไข

ลีเรคโกจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้น เพื่อนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ สำหรับผู้ใช้งาน ห้ามนำเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า
 

รูปภาพ ข้อความกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว โลโก้ ชื่อแบรนด์ รวมถึงเนื้อหาทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎระเบียบด้านทรัพย์สินทางปัญญาของฝรั่งเศสและถือเป็นทรัพย์สินของลีเรคโก ด้วยเหตุนี้ การดาวน์โหลด การทำซ้ำ การเผยแพร่ การแปล การดัดแปลงเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วน หรือนำไปใช้ยังเว็บไซต์หรือบนสื่ออื่นๆ (เช่น หนังสือ สื่อดิจิทัล ภาพยนตร์ ฯลฯ) โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากลีเรคโกถือเป็นข้อห้ามในข้อกำหนดการใช้งานและมีความผิดฐานฉ้อโกง
 

ลีเรคโกขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีกับบุคคลใดก็ตามที่ใช้เว็บไซต์ในลักษณะฉ้อโกง
 

การสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ลีเรคโกอยู่ภายใต้ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าของลีเรคโก
 

หากคุณต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ กรุณาติดต่อที่ลีเรคโก

คุณมีสิทธิในการเข้าถึง แก้ไข และลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ (มาตรา 39 และตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของฝรั่งเศส) หากต้องการใช้สิทธินี้ กรุณาติดต่อที่ลีเรคโก