About Lyreco for Education header

ลีเรคโกเพื่อการศึกษา

โลกก้าวไปข้างหน้าด้วยการศึกษาของคนรุ่นหลัง
LYRECO FOR EDUCATION RESIZED

พนักงานกว่า 12,000 คนของเรามุ่งมั่นในการสร้างโลกที่เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษา

 

นับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการในปี 2008 วิสัยทัศน์ของโครงการลีเรคโกเพื่อการศึกษาเป็นไปเพื่อการพัฒนาการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่ขาดแคลนที่สุดในโลก ปีแล้วปีเล่าที่โครงการนี้หลอมรวมกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรลีเรคโก

ผ่านโครงการลีเรคโกเพื่อการศึกษา เราให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ผู้คนของเรามีส่วนร่วมในการระดมทุนผ่านการทำกิจกรรมในแต่ละประเทศทั่วโลก นี่คือวิธีที่เราสามารถร่วมกันระดมทุนกว่า 4 ล้านยูโรใน 15 ปีที่ผ่านมา เพื่อจุดมุ่งหมายของเราในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กทั่วโลก

ซึ่งเราได้พัฒนาคุณภาพและความเท่าเทียมทางการศึกษาในประเทศบังกลาเทศ ประเทศเวียดนาม ประเทศบราซิล ประเทศโตโก ประเทศมาดากัสการ์ และประเทศกัมพูชา ตั่งแต่ปี 2023 และตลอดอีกสามปีจากนี้ เรากำลังดำเนินการพัฒนาโรงเรียนกว่า 10 แห่งในประเทศเอธิโอเปีย

Remote video URL

 

6 ประเทศได้รับการสนับสนุนตั้งแต่ปี 2008

lfe worlmap
Lyreco LFE results

ความเปลี่ยนแปลงที่เราสร้างใน 2008 - 2022

LFE money
150 ล้านบาท
ผ่านการระดมทุนเพื่อการศีกษา
LFE children
115,000
นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา
abc
328
โรงเรียนได้รับการสนับสนุน
LFE - teachers
498
ครูได้รับการฝึกอบรม
LFE - school
60
โรงเรียนได้รับการพัฒนาอุปกรณ์การศึกษา
ABOUT LYRECO FOR EDUCATION MAP FACTS
6
ประเทศที่ได้รับการสนับสนุนตั้งแต่ปี 2008
Ethiopia Children

เอธิโอเปีย 2023-2025

นับแต่มกราคม 2023 และในอีก 2 ปีถัดไป พนักงานกว่า 12,000 คนของเราจะร่วมระดมทุนให้ถึง 1 ล้านยูโร(38 ล้านบาท)เพื่อช่วยเหลือเด็กกว่า 17,000 คนให้สามารถเข้ารับการศึกษาด้วยการพัฒนา 10 โรงเรียนในเมืองบาฮีร์ ดาร์ ประเทศเอธิโอเปีย

ด้วยความร่วมมือกับ CARE เรามุ่งมั่นในการพัฒนาโครงสร้างและคุณภาพการศึกษารวมถึงสภาพแวดล้อมทางการศึกษาสำหรับ:

 • นักเรียนกว่า 17,000 คน
 • 10 โรงเรียน
 • 400 คุณครูและพนักงานในโรงเรียน
 • 54,000 ครอบครัว

2019 - 2022

กัมพูชา

38,000,000 บาทถูกระดมทุน

Remote video URL
 • เด็ก 11,000 คน
 • 26 โรงเรียนได้รับการสนับสนุน
 • หอพัก 1 หลัง สร้างขึ้นสำหรับนักเรียน 60 คน
 • ครู 92 คนที่ได้รับการฝึกฝนด้านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และดิจิทัล
 • ทุนการศึกษา 60 โอกาส

2015 - 2018

มาดากัสการ์

42,000,000 บาทถูกระดมทุน

Remote video URL
 • เด็ก 17,000 คน ได้รับการสนับสนุน
 • โรงเรียน 32 แห่ง ได้รับการสนับสนุน

โครงการมีจุดประสงค์ 4 ประการ:

 • เพื่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียน
 • เพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาโดยการฝึกอบรมครูและการจัดโรงเรียน
 • เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
 • เพื่อมุ่งเน้นไปที่การป้องกันภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

2011 - 2014

โทโก

42,000,000 บาทถูกระดมทุน

Remote video URL
 • เด็ก 60,000 คนได้รับการสนับสนุน
 • โรงเรียนประถม 200 แห่งศูนย์เด็กปฐมวัย 58 แห่งและโรงเรียนมัธยมศึกษา 4 แห่งได้รับการสนับสนุน
 • สร้างโรงเรียน 49 แห่ง
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน 165 คนและครู 225 คน ได้ผ่านการฝึกอบรม
 • แม่ 750 คนเข้าร่วมชมรมคุณแม่
 • นักเรียน 3,332 คนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ไอที

2010

บราซิล 

9,800,000 บาทถูกระดมทุน

Remote video URL
 • เด็ก 3,000 คนได้รับการสนับสนุน
 • โรงเรียน 11 แห่ง ได้รับการสนับสนุน
 • ครู 64 คน ได้ผ่านการฝึกอบรม

2009

เวียดนาม 

6,700,000 บาทถูกระดมทุน

Remote video URL
 • เด็ก 2,300 คนได้รับการสนับสนุน
 • 20 โรงเรียน

2008

บังกลาเทศ 

6,200,000 ล้านบาทถูกระดมทุน

LFE BANGLADESH

 

 • เด็ก 8,400 ได้รับการสนับสนุน
 • 50 ศูนย์เลี้ยงเด็ก

อ่านต่อ