3 workers in front of post its

การพัฒนาบุคลากรคือเป้าหมายอันดับหนึ่ง

“ฉันสามารถเป็นคนที่ฉันอยากเป็นได้”

เราเชื่อในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงบันดาล อีกทั้งให้รางวัลกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคุณโดยการส่งเสริมจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ คุณจะค้นพบทักษะและความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาด้วยความช่วยเหลือจากทีมการเรียนรู้และการพัฒนาในพื้นที่ของเรา

เราเชื่อในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงบันดาล อีกทั้งให้รางวัลกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคุณโดยการส่งเสริมจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ ซึ่งไม่มีแนวคิดที่โง่เขลาและไม่มีอะไรผิดที่สำหรับการก้าวไปสู่จุดสูงสุด! ความสำเร็จของเราล้วนขึ้นอยู่กับพนักงานของเรา นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงมุ่งมั่นที่จะแสวงหา รักษาและพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถระดับแนวหน้าในตลาด

Picture of Lyreco CEO

การให้ทีมของเราสามารถเข้าถึงความรู้ที่ล้ำสมัยได้อย่างถาวร และแนวโน้มทางธุรกิจล่าสุดเป็นพื้นฐานในการสร้างความแตกต่างอย่างต่อเนื่อง

Gregory Lienard

CEO Lyreco Group

วิธีการให้การเข้าถึงการฝึกอบรมนั้นทำได้อย่างไร ?

โฟกัสการฝึกอบรมบน LINKEDIN

ในเดือนมกราคม 2562 ลีเรคโกได้เร่งการใช้งานe-learningโดยการนำ LinkedIn Learning มาใช้เพื่อให้สามารถเข้าถึงหลักสูตรออนไลน์ที่มีคุณภาพ แนวทางนี้ครอบคลุมทุกด้านของธุรกิจของ Lyreco: การจัดการเชิงกลยุทธ์ การตลาด โลจิสติกส์ ประสบการณ์ของลูกค้า นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง (IOT, block chains, Artificial Intelligence, etc).
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนทีมของเราในความปรารถนาที่จะเพิ่มขีดความสามารถในปัจจุบันและการได้มาซึ่งความสามารถใหม่ ๆ ในบริบทของการพัฒนาที่รวดเร็วของตลาดและการดำเนินธุรกิจในรูปแบบดิจิทัล

Linkedin learning

การฝึกอบรมหลักทั้งสี่ด้าน

เฉพาะสำหรับพนักงานขาย

training

มีออกแบบการฝึกอบรมเฉพาะสำหรับพนักงานขาย ทั้งเครื่องมือเฉพาะที่ช่วยในงานขาย รวมทั้งการอบรมเสริมทักษะทางการขาย

อบรมหลักสูตรภาวะผู้นำสำหรับเราผู้จัดการ

traning

ผู้จัดการทุกคนได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการฝึกอบรมด้านการบริหารและการเป็นผู้นำเพื่อดำเนินชีวิตตามบทบาทและความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มที่

อบรมหลักสูตรอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

prople laughing with lyreco shirts

พนักงานสายงาน Logistic ทุกท่านจะต้องเข้ารับการอบรมด้าน อาชีวอนามัย ความปลอมภัย และ สิ่งแวดล้อม อย่างเฉพาะทาง

นโยบายการฝึกอบรม

training

ทุกหัวข้อการอบรมนั้นคัดสรรมาเฉพาะ เหมาะสำหรับการพัฒนาเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคล

อ่านต่อ