การลดผลกระทบต่อโลกเป็นกลยุทธ์ในระยะยาวที่เรามุ่งมั่นทำให้สำเร็จผ่านแผนปฏิบัติที่ก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง

เพื่อลดผลกระทบต่อโลก ภายในปี 2026 เรามุ่งมั่นที่จะ  

  • ใช้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่มีส่วนในการปกป้องโลกและผู้คน โดยเราตั้งเป้าที่จะขายสินค้า Sustainable Selection เป็น 90% จากยอดขายทั้งหมด
  • ใช้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยใช้วงจรแบบปิดกับทั้งการบริโภคภายในและการจำหน่ายภายนอก
  • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากยานพาหนะของบริษัทและการเดินทางเพื่อธุรกิจ และเปลี่ยนยานพาหนะของเราเป็นรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษต่ำ การปล่อยมลพิษที่เราไม่สามารถลดได้จะถูกชดเชยด้วยการสนับสนุนทางการเงินในการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบริษัท และชดเชยการปล่อยมลพิษที่เราไม่สามารถลดได้โดยการสนับสนุนทางการเงินในการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
fleet

จุดเริ่มต้นการขนส่งอย่างยั่งยืนที่ลีเรคโก

มุ่งมั่นสู่อนาคตที่ดีกว่า

ที่ลีเรคโก เป้าหมายของเราคือการจัดส่งอย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการจัดส่ง และการนำยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษต่ำมาใช้ทั่วโลก ประเทศต่างๆ ที่อยู่ในเครือข่ายของเราทั่วโลกได้เตรียมแผนปฏิบัติเพื่อรับมือความท้าทายที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศได้อย่างตรงจุด และเพื่อให้มั่นใจว่าความพยายามของเราสอดคล้องกับบริบทของแต่ละภูมิภาค เราได้ริเริ่มโครงการต่างๆ เช่น รถลากไฟฟ้าในสวิตเซอร์แลนด์ จักรยานบรรทุกสินค้าในสหราชอาณาจักร และยานพาหนะไฟฟ้าในฟินแลนด์และสเปน แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของเราในการค้นหาโซลูชันที่สร้างสรรค์ที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปพร้อมๆ กับการยกระดับประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า

นอกจากนี้ ความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของเราไม่ได้หยุดอยู่แค่การเลือกใช้ยานพาหนะในการขนส่ง แต่ยังรวมไปถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆ เช่น การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในฝรั่งเศส การลดการใช้น้ำและลดคาร์บอนในโปแลนด์ และการลดการปล่อยคาร์บอนและเพิ่มการกักเก็บเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในเนเธอร์แลนด์ สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังเน้นย้ำถึงเป้าหมายของเราในการจัดการกับความท้าทายของสภาพแวดล้อมในเมืองสมัยใหม่ เราสร้างสรรค์นวัตกรรมและดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ลีเรคโกยังคงแน่วแน่ในการขับเคลื่อนไปสู่อนาคตที่ดีกว่า เพื่อจัดส่งสินค้าถึงมือคุณอย่างยั่งยืน

Lyreco sustainable selection

Lyreco sustainable selection

ในปี 2023 ลีเรคโกเปิดตัว “Sustainable Selection by Lyreco” เป็นครั้งแรก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการลูกค้าของเราได้ดีขึ้นในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยในการปกป้องโลกและผู้คน

Sustainable Selection เป็นวิธีการประเมินซัพพลายเออร์และผลิตภัณฑ์แบบใหม่ที่มีความก้าวหน้า ซึ่งมีความชัดเจนและใกล้เคียงกับเป้าหมายความยั่งยืนในระยะยาวของเรามากขึ้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของเราด้วยความคิดริเริ่ม การปฏิบัติ และการตัดสินใจที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยเราตั้งเป้าที่จะขายผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนเป็น 90% ของยอดขายทั้งหมด

Low Emission Urban Delivery

การลดการปล่อยก๊าซ CO2

การลดผลกระทบที่มีต่อสภาพอากาศถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับลีเรคโก อย่างที่สะท้อนให้เห็นได้ในกลยุทธ์และนโยบายของเรา ในฐานะบริษัทระดับโลกที่มุ่งมั่นในการริเริ่ม Science Based Targets (SBTi) เราให้ความสำคัญกับการดำเนินการนโยบายต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสภาพอากาศภายในห่วงโซ่อุปทานและการดำเนินธุรกิจของเรา เราลงทุนในมาตรการปฏิบัติงานี่ประหยัดพลังงาน ส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างเป็นรูปธรรม

เรียนรู้เพิ่มเติม

อ่านรายงานความยั่งยืนของเรา

อ่านต่อ