people shaking hands

เศรษฐศาสตร์

ความพึงพอใจของลูกค้าและสถานที่ทำงานที่ยั่งยืน

พัฒนาความเป็นเลิศของลูกค้าและส่งเสริมให้ลูกค้าของเราทุกคนได้รับข้อเสนอที่ต้องการอย่างยั่งยืนมากขึ้นด้วยความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

การส่งมอบความเป็นเลิศเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่โดดเด่น นอกจากนี้ยังเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจว่าทุกขั้นตอนที่เราทำนั้นก็เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยเป็นไปอย่างยั่งยืนที่สุด

 

วัตถุประสงค์ 2 ประการ

  1. รักษาและพัฒนาความเป็นเลิศตลอดการเดินทางของลูกค้า ตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการจัดส่งและอื่น ๆ
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

sdg 12 120 PX ECONOMICS

 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่เราสนับสนุน

 

AURORA BORALIS

เศรษฐศาสตร์ - ตัวชี้วัดของปี พ.ศ.2563

economics customer satisfaction

5

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและความยั่งยืน

ในปี 2563 พวกเราสัญญาว่าจะบรรลุ 5 เป้าหมายในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและความยั่งยืนภายในปี 2025

 

leaf

42.2%

การซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการด้านสิ่งแวดล้อม

การขายผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Products) โดยอ้างอิงจาก Lyreco Common Range

Circular Economy

70%

ลดการใช้แก้วพลาสติกในสำนักงาน
Plastic Bottles

50%

ลดการใช้ขวดพลาสติกในสำนักงาน

เป้าหมายของลีเรคโก

  1. ความใกล้ชิดและประสิทธิภาพในการขนส่ง
  2. สินค้าและบริการสอดคล้องกับการใช้งานทั้งหมด
  3. การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
  4. พัฒนาและส่งเสริมทางเลือกของผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนในทุกหมวดหมู่
  5. ทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราเป็นธุรกิจหมุนเวียน
DRIVER SQUARE GREEN CAP

ความเป็นเลิศในการดำเนินงานของความพึงพอใจของลูกค้า

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ถูกระบุโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกของเราใน Lyreco Materiality Matrix

หลักการสำคัญของโปรแกรมนี้คือแนวทางที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจัดลำดับความสำคัญของการเป็นพันธมิตรกับความสามารถและความมุ่งมั่นของมนุษย์ด้วยโซลูชั่นด้านดิจิทัลตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการจัดส่ง

 

ปรับปรุงการบริการและความเชี่ยวชาญของเราอย่างต่อเนื่อง

certification green tree

พัฒนาและส่งเสริมทางเลือกที่ยั่งยืน

การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่«เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม»จำเป็นต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการเลือกซื้อ

Lyreco Green Tree เปิดตัวในปี พ.ศ.2556 ช่วยให้ลูกค้าของเราระบุและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สีเขียวสำหรับสำนักงานและที่ทำงานได้อย่างง่ายดาย

วิธีการประเมินได้รับการรับรองจาก ISO 14020 ซึ่งครอบคลุมทั้งสองข้อ

  • ISO 14021: คู่ค้าอ้างสิทธิ์ซึ่งครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม 12 ข้อ: ย่อยสลายได้ การต่อเวลาชีวิตของผลิตภัณฑ์....
  • ISO 14024: ได้รับการรับรองเช่น Blue Angel, FSC, EU Ecolabel …

เพื่อการเป็นสถานที่ทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5 วิธีในการสนับสนุนลูกค้าของเรา

ในแคตตาล็อกและเว็บช็อปของลีเรคโก ผลิตภัณฑ์สีเขียวจะถูกระบุด้วยสัญลักษณ์เฉพาะซึ่งเป็นต้นไม้สีเขียว บ่งชี้ว่ามีการนำวิธีการประเมินของลีเรคโกมาใช้ นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองจาก Ecolabel, FSC, PEFC

ECONOMICS FAQ ECOLABEL
ECONOMICS FSC SMALL
SOLVENT LOGO ECONOMICS

 

very small ecofilter webshop

 

 

Lyreco webshop eco-filter ช่วยให้ลูกค้าของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากการเลือกผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแทนที่สินค้าดั้งเดิมด้วยสินค้าสีเขียวในตะกร้าสินค้าของคุณ

 

 

ฝ่ายขายของเราพร้อมให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำนักงานสีเขียวที่มีอยู่และการรับรอง เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราค้นหาทางเลือกสีเขียวที่มีคุณภาพดีที่สุด

 

ECONOMICS GREEN CATALOGUE FAQ

 

 

ในบางประเทศ บริษัทย่อยของเราได้มีการแก้ไขแคตตาล็อกสำหรับผลิตภัณฑ์สีเขียวโดยเฉพาะ

 

ECONOMICS FAQ CARBON FOOTPRINT CALCULATOR

 

 

เครื่องมือนี้มีให้บริการในบางประเทศเพื่อให้ลูกค้าได้รับการประเมินการปล่อย CO2 ของ Lyreco ทั้งทางตรงและทางอ้อม

 

มุ่งสู่สถานที่ทำงานที่ไร้ขยะ: เศรษฐกิจหมุนเวียนในฐานะการบริการ

 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 ถึงปี พ.ศ.2568 เรามุ่งมั่นที่จะทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นช่องทางสำคัญในการเร่งการพัฒนาโซลูชันทางธุรกิจที่ยั่งยืนสำหรับลูกค้าของเรา

การบูรณาการของธุรกิจหมุนเวียนในธุรกิจของเราเป็นตัวขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งในการบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืนของลีเรคโก รวมทั้งการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ โซลูชั่นและแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืนแบบบูรณาการ

เราช่วยลูกค้าของเราในการปิดวงจรได้อย่างไร