Our Strategy

กลยุทธ์ของเรา

มีส่วนช่วยให้โลกมีความยั่งยืนมากขึ้น

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา

เราตระหนักดีว่าการดำเนินการเพื่อมีส่วนร่วมในการปกป้องโลกและผู้คนของเรานั้นจำเป็นต้องอาศัยความมุ่งมั่นของทุกคน และเราต้องลงมือทำเพื่อขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของเราให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ความยั่งยืนของเราสร้างขึ้นจากสามเสาหลัก: โลก ผู้คน และความก้าวหน้า เป็นการแสดงออกถึงความปรารถนาของเราที่จะขับเคลื่อนความก้าวหน้าด้วยคุณค่าทั้งหมดจากการกระทำของเรา ที่จะลดผลกระทบจากกิจกรรมของเราบนโลก และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คน

เป้าหมายของเราในปี 2026

PLANET

Nature Abstract

90% ของการหมุนเวียนสินค้าและบริการของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

PEOPLE

People together

90% ของบุคลากรของเราภูมิใจที่ทำงานกับลีเรคโก

PROGRESS

People - Meeting

เราร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ของเราในการก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
 

Nature Abstract

PLANET

เพื่อลดผลกระทบต่อโลก ภายในปี 2026 เรามุ่งมั่นที่จะ: 

  • ใช้และจำหน่ายสินค้าที่ช่วยปกป้องโลกและผู้คนของเรา ด้วยเป้าหมาย 90% ของการหมุนเวียนสินค้าเป็นสินค้าที่มาจาก Sustainable Selection by Lyreco
  • ปรับใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการลดวงจรการใช้สินค้าภายในองค์กรของเราและการขายสินค้าภายนอก
  • ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากยานพาหนะและการเดินทางของเราด้วยการเปลี่ยนยานพาหนะของเราเป็นยานพาหนะที่มีการปล่อยก๊าซต่ำ การปล่อยก๊าซที่เราไม่สามารถลดได้จะถูกชดเชยด้วยการสนับสนุนทุนในกิจกรรมที่ช่วยสิ่งแวดล้อม
  • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดจากการดำเนินการภายในองค์กรและชดเชยการปล่อยก๊าซที่ไม่สามารถลดได้ด้วยการสนับสนุนทุนในกิจกรรมที่ช่วยสิ่งแวดล้อม
People together

PEOPLE

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ทำงานที่พัฒนาอย่างสม่ำเสมอให้แก่บุคลากรของเรารวมถึงดูแลผู้คนในชุมชนที่เราเข้าไปประกอบกิจการ:

เรามองว่ามันไม่ใช่แค่งานแต่เป็นความมุ่งมั่นในอาชีพ โดยให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของพนักงานของเรา เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและเสริมสร้างศักยภาพให้กับสมาชิกในทีมทุกคน

นอกจากนี้ เรายังมีส่วนร่วมเชิงรุกในการสร้างผลกระทบเชิงบวกในชุมชนท้องถิ่นที่เราดำเนินธุรกิจ โดยเน้นเป็นพิเศษไปที่การสนับสนุนด้านการศึกษา สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความพยายามในการร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสร้างความร่วมมือที่เชื่อมโยงโดยตรงกับโอกาสในการจ้างงาน ดังตัวอย่างจากโครงการริเริ่มต่างๆ เช่น Lyreco for Education (LFE) เป็นต้น

เป้าหมายของเราคือการเป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมภายในปี 2569 และ 90% ของพนักงานภูมิใจในการทำงานของลีเรคโก

People - Meeting

PROGRESS

เราลงมือเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพาร์ทเนอร์ของเรามีส่วนร่วมในการเสนอความเห็น การลงมือทำ และการตัดสินใจอย่างมากที่สุด

  • เรารับฟังลูกค้าและซัพพลายเออร์อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความก้าวหน้า 
  • เราแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการด้านความยั่งยืนของเราและแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคน (ผ่าน Ecovadis, Carbon Disclosure Project, ISO 26000).
  • เราลงมือทำเพื่อสร้างกรอบจริยธรรมในทุกกิจกรรมของเราและสนับสนุนให้บุคลากรและพาร์ทเนอร์ของเรามีส่วนร่วมในความมุ่งมั่นและข้อกังวลของเรา
the global goals

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN

ความมุ่งมั่นในเรื่องความยั่งยืนของเราสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เรานำมาเป็นกลยุทธ์ในความมุ่งมั่นของเราเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน

ในฐานะผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชันเพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่ดีขึ้น เรามุ่งเน้นไปที่ SDG 12: การบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ SGD 13: การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ และ SDG 17: ความร่วมมือเพื่อเป้าหมาย

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อมอบตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและยอมรับเศรษฐกิจหมุนเวียน เราได้ดำเนินการในห่วงโซ่อุปทานและการดำเนินงานของเราเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านความยั่งยืนที่เร่งด่วนร่วมกัน

เรียนรู้เพิ่มเติม

อ่านรายงานความยั่งยืนของเรา

อ่านต่อ