teams with blue t shirt drone

บุคลากรและค่านิยม

สร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนของเราสามารถมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เราปฏิบัติด้วยความเคารพ ใส่ใจ และยุติธรรมในทุกปฏิสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่น ไม่ว่าจะกับผู้คนของเรากันเอง ลูกค้าของเรา หรือชุมชนที่เราเข้าไปประกอบการและอาศัยอยู่

บุคลากรคือหัวใจสำคัญของลีเรคโก ช่วยให้เราเป็นผู้นำในการสร้างวันทำงานที่ยอดเยี่ยมผ่านสินค้า บริการ และการให้คำแนะนำที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

นี่คือเหตุผลที่เรามุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์ทำงานที่ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและเปิดกว้างให้แก่ทีมของเรา ไม่ว่าพวกเขาจะทำงานที่ไหนหรือมีภารกิจใด

together

พาร์ทเนอร์ในการสร้างโลกการทำงานที่ดีขึ้น

บุคลากรกว่า 8,000 คนของเราไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายโลจิสติกส์ พนักงานจัดส่งสินค้า และฝ่ายสนับสนุนใน 25 ประเทศทั่วโลก เรามีพร้อมทั้งความเชี่ยวชาญและเครือข่ายระดับโลกในการสร้างสถานที่ทำงานที่ดีสำหรับลูกค้าของเรา


ผู้คนของเรามุ่งมั่นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อโลกด้วยการสร้างสถานทำงานที่มีความสมดุล ปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดี


เราปฏิบัติการในทุกที่ที่ลูกค้าของเราอยู่ สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งด้วยการทำความเข้าใจความท้าทายที่ลูกค้าของเราเผชิญที่แตกต่างกันออกไป และช่วยพวกเขาค้นหาคำตอบที่ใช่ในวันนี้และวันข้างหน้า
 

ค้นพบความแตกต่างที่ทีมของเราสร้างและสำรวจตำแหน่งว่างได้บนเว็บไซต์อาชีพของเรา

People Meeting

ค่านิยมหลักในวัฒนธรรมของเรา

การเคารพผู้คนและโลกคือหนึ่งในสี่ค่านิยมหลักของเรา ซึ่งเป็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนของเราและเป็นรากฐานในทุกการตัดสินใจของเรา พวกเรายืนหยัดในการปฏิบัติการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราทุกท่านเพื่อรักษามาตรฐานจริยธรรมของเราให้คงสูงไว้ในทุกความหมายของคุณค่าของเรา

จรรยาบรรณของเรากำหนดกรอบและแนวทางที่สอดคล้องกับหลักการและกฎระเบียบของการประพฤติที่เรามุ่งมั่นปฏิบัติตาม ช่วยเป็นเครื่องมืออ้างอิงในชีวิตการทำงานประจำวันของเราแบะในทุกความสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์และลูกค้าของเรา

ค่านิยมของเรา

--EXCELLENCE--ความเป็นเลิศ

hand poke

เรามุ่งมั่นเพื่อความสมบูรณ์แบบในทุกสิ่งที่เราทำ

---PASSION---ความมีใจรัก

hands crossed

เราทุ่มเทใส่ใจอย่างจริงจังต่อลูกค้าของเรา

----RESPECT----ความเคารพ

hands hold plant

เราเชื่อในความไว้วางใจ, ความเคารพ และการปฏิบัติต่อกันอย่างมีจริยธรรม

----AGILITY----ความคล่องแคล่ว

hands pointing

เราคาดการณ์ล่วงหน้า, สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง

อ่านต่อ