เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การมีส่วนร่วมของเราต่อวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ พ.ศ.2573
the global goals

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

ในปี พ.ศ.2558 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 ข้อ ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน บริษัท และประชาชน พวกเขาจัดการกับความท้าทายระดับโลกที่เราเผชิญรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความยากจน ความไม่เท่าเทียม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม สันติภาพ และความยุติธรรม

3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เรามุ่งเน้น

 

ในฐานะผู้มีบทบาทในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงาน เรามุ่งเน้นที่ 3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

SDG Banner 3
sdg12

ตั้งแต่กระดาษไปจนถึงพลาสติก เช่น ปากกาและเครื่องเขียนในสำนักงาน อุปกรณ์ในสถานที่ทำงานส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานสั้นใช้แล้วทิ้งและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง

การส่งเสริมลูกค้าของเราทั่วโลกให้ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ยั่งยืนมากขึ้นเป็นหนึ่งในพันธสัญญาที่สำคัญของลีเรคโกมานานหลายปี

SDG 12 - การบริโภคและการผลิตที่มีความรับผิดชอบ
การมีส่วนร่วมที่สำคัญของเรา

ตั้งแต่ปี 2023 เราแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนโดยการคัดสรรจากลีเรคโกและวิธีใหม่ในการจำแนกผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อความยั่งยืน วิธีการคัดเลือกจะถูกประเมินและรองรับโดย SGS โดยประเมิณด้วยกัน 3 ด้าน โลก บุคลากรที่ทำงานในลีเรคโก และชุมชนลีเรคโก

ในปี 2020 ลีเรคโกให้คำมั่นที่จะปฏิบัติตามเศรษฐกิจหมุนเวียนในปี 2025 นี่เป็นก้าวครั้งใหญ่ไปสู่ทางเลือกในการลดปริมาณขยะหรือการไม่สร้างขยะเลยที่ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ เราจัดหาสินค้าพร้อมรีไซเคิล พร้อมทางเลือกเพิ่มเติมและวิธีรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการรีไซเคิลกระดาษ ถ้วยพลาสติก ขวด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสะสมผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วและ reverse logistics solutions ได้รับการขยายไปยังหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างสม่ำเสมอ

12.1 – ดำเนินการตามโครงการ 10 ปีด้านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

12.2 – การจัดการอย่างยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

12.5– การลดการสร้างของเสียด้วยการป้องกัน การลด การรีไซเคิล และการนำกลับมาใช้ใหม่

sdg13

การลดการปล่อย CO2 ในห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด ตั้งแต่คู่ค้าไปจนถึงลูกค้าของเรา เป็นเป้าหมายสำคัญในความพยายามของเราที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของลีเรคโกและมีส่วนร่วมในวัตถุประสงค์ของลูกค้าในด้านนี้

SDG 13 - พฤติกรรมที่ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศ
การมีส่วนร่วมที่สำคัญของเรา

ลีเรคโกมุ่งมั่นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย Science Based Target Initiative และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2564 เราตั้งเป้าหมายลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามที่ข้อตกลงปารีสกำหนด เพื่อรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเทียบกับช่วงยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม

บริษัทในเครือของลีเรคโกพัฒนาโซลูชันการปล่อยมลพิษต่ำโดยมุ่งเน้นไปที่การจัดส่งในเมืองรถขายและ fleet บรรทุกสินค้าและการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทาง

ความยั่งยืนคิดเป็น 25% ของเกณฑ์การประเมินในระดับที่เท่าเทียมกับความสามารถในการแข่งขันการจัดการหมวดหมู่และโลจิสติกส์

เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าของเราจัดกลุ่มคำสั่งซื้อและลดจำนวนการจัดส่ง ลีเรคโกได้เสนอหลักการจูงใจ / ไม่ตั้งใจโดยใช้ส่วนลดกับคำสั่งซื้อแบบกลุ่มหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในกรณีที่มีการสั่งซื้อจำนวนน้อย

เรามุ่งมั่นในการเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการและธุรกิจให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้น เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนสู่สิ่งแวดล้อม

ด้วยการรับรองนี้ลีเรคโกมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมกับความพยายามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่าลงครึ่งหนึ่งภายในปี พ.ศ.2563 และจะยุติภายในปี พ.ศ.2573

13.1 – เสริมสร้างความยืดหยุ่นต่ออันตรายที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ

13.3 – ปรับปรุงการศึกษาและสร้างความตระหนัก

SDG17

มุ่งเน้นความร่วมมือระดับโลกในการเสริมสร้างการลงมือทำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

SDG 17 - ความร่วมมือเพื่อเป้าหมาย
ความมุ่งหมายหลักของเรา

เพื่อให้สอดคล้องกับ SDG17 ลีเรคโกส่งสริมกลยุทธ์จริยธรรมการทำงาน การแบ่งปันความรู้ การทำงานในทุกแง่มุมและอุตสาหกรรม และเป็นผู้บุกเบิกในทุกความเชี่ยวชาญที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุทุกเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความก้าวหน้า คือหนึ่งในเสาหลักในการกรอบการปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนของเรา การร่วมมือกันถูกสอดแทรกเข้าไปในกลยุทธ์ของเราและทำให้ความพยายามเพื่อความยั่งยืนของเราเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เราคือผู้บุกเบิกและมีความทะเยอทะยานในการรักษาการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 17 ประการจึงเป็นทั้งกรอบการทำงานและเป็นผลสะท้อนถึงความพยายามของเรา

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม?

อ่านรายงาน CSR ของลีเรคโก

ในฐานะหนึ่งในสมาชิก UN Global Compact ตั้งแต่ปี 2004 องค์กรลีเรคโกได้ทำรายงานความคืบหน้าในเรื่องความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมในทุกปี

อ่านต่อ