People together

PEOPLE

เพราะเราห่วงใยซึ่งกันและกัน

เราทำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนรู้สึกดี ปลอดภัย และได้รับคุ้มครองภายใต้การดูแลของลีเรคโก ในสถานที่ทำงานและชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ ในฐานะบริษัทระดับโลกที่ทำกิจการในตลาดท้องถิ่น เป้าหมายของเราคือการสร้างวัฒนธรรมให้ทุกคนรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน

เราสนับสนุนการพัฒนาของบุคลากรและสร้างอาชีพด้วยการ

  • เสนอบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนรวมถึงความคิดเห็นจากหัวหน้าอย่างสม่ำเสมอ
  • เสนอตำแหน่งงานที่เปิดรับแก่บุคลากรภายในลีเรคโกก่อนเสมอ
  • ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของพนักงาน รวมถึงการจัดฝึกอบรมหัวหน้าในเรื่องการพัฒนาทีม

เราสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและเอื้อในการปฏิบัติงานด้วยการ

  • สร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานทุกคน
  • เคารพแนวทางการปฏิบัติงาน
  • ปฏิบัติตามนโยบายความหลายหลายและความเป็นหนึ่งเดียวในทุกประเทศที่เราเข้าไปปฏิบัติงาน

ลงมือเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีด้วยการ

  • ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการศึกษาภายในประเทศสาขาทีเราเข้าไปประกอบการ
  • ร่วมมือกับผู้มีอำนาจท้องถิ่นในการสร้างความร่วมมือในการสร้างงาน
GPS – 2022

Great People Survey

บุคลากรลีเรคโกคือแรงขับดันเบื้องหลังทุกการกระทำและกิจกรรมของเรา เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่พวกเขาสามารถประสบความสำเร็จตลอดจนสร้างโอกาสที่ดีที่สุดให้พวกเขาเติบโตและพัฒนา

เราให้ความสำคัญกับการรับฟังบุคลากรของเราและลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาชีวิตการทำงานของพวกเขา นั่นคือเหตุผลที่ในแต่ละปีเรามีการจัดทำแบบสำรวจ Great People Survey ในทุก 25 ประเทศที่เราเข้าไปประกอบการ

ซึ่งเป้าหมายของเราคือ 90% ของบุคลากรภูมิใจที่ทำงานกับลีเรคโกในปี 2026

pioneer mountain lyreco

เพิ่มขีดจำกัดของบุคลากร

Lyreco Pioneers program

ในปี 2021 Lyreco Innovation เริ่มโครงการ Lyreco Pioneers เป็นโครงการแข่งขันเสนอความคิดพัฒนาการทำงานภายในของเรา ซึ่งเรามุ่งหวังให้บุคลากรของเราทุกคนกว่า 12,000 คนทั่วโลกคิดค้นแนวทางแก้ปัญหาที่เาประสบในการทำงานเกี่ยวกับความยั่งยืน

LFE CAMBODIA

ลีเรคโกเพื่อการศึกษา

การสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมในประเทศยากจน

กว่า 15 ปีที่โครงการลีเรคโกเพื่อการศึกษาร่วมระดมทุนเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของเด็กในประเทศยากจน เช่น บังกลาเทศ เวียดนาม บราซิล โทโก มากากัสการ์ กัมพูชา และตอนนี้มาถึงเอธิโอเปียให้มีโอกาศเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ด้วยการเพิ่มจำนวนเด็กลงทะเบียนที่โรงเรียนและลดจำนวนเด็กที่ออกจากการศึกษากลางคันด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแก้ปัญหาอุปสรรคทางการศึกษา

โครงการลีเรคโกเพื่อการศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียม จิตวิญญาณในการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญในวัฒนธรรมองค์กรลีเรคโก

เรียนรู้เพิ่มเติม

อ่านรายงาน CSR ของเรา

อ่านต่อ