A person on a path in the forest

ความรับผิดชอบและความยั่งยืนต่อสังคม

ที่ลีเรคโก เราตระหนักว่าการลงมือทำเพื่อปกป้องโลกและผู้คนจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคน เราต้องลงมือเพื่อสร้างความก้าวหน้าในเรื่องความยั่งยืนกับกระบวนการซัพพลายเชน ในแต่ละปี เราพัฒนาความร่วมมือระยะยาวในเรื่องความยั่งยืนโดยมุ่งหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพความมุ่งมั่นของเราในเรื่องการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อความยั่งยืนและทำให้มั่นใจว่าเราทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่อย่างน้อยมีข้อกังวลและความมุ่งมั่นเดียวกับเรา

การส่งมอบประสบการณ์ที่ดีไม่เพียงเป็นเรื่องของคุณภาพสินค้าหรือบริการที่ดีที่สุด แต่คือการทำให้มั่นใจว่าทุกก้าวที่ลีเรคโกเดินสู่เป้าหมายความยั่งยืนและทุกก้าวที่นำสู่ความพึงพอใจของลูกค้าถูกปฏิบัติด้วยแนวทางที่ยั่งยืนที่สุด

  • จัดหาสินค้าที่ช่วยปกป้องผู้คนและโลก
  • ตรวจสอบการปฏิบัติในกรอบจริยธรรมและเป็นไปตามนโยบายของซัพพลายเออร์ การผลิตสินค้า และการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้บรรจุภัณฑ์สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มอบประสบการณ์ทำงานที่ดีให้กับพนักงานในประเทศสาขาที่ลีเรคโกเข้าไปดำเนินการ
  • สนับสนุนการศึกษาทั่วโลก
  • พัฒนากระบวนการการที่ยั่งยืน ตั้งแต่การสั่งสินค้า การขนส่งตลอดจนการนำสินค้ามาหมุนเวียน

Green leaf

 

กลยุทธ์ความยั่งยืนของเราสร้างขึ้นเพื่อ 3 เป้าหมาย ได้แก่ โลก ผู้คน และความก้าวหน้า ซึ่งแสดงถึงความต้องการของเราในการลดผลกระทบจากกิจกรรมของเราต่อโลก สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้ผู้คน และผลักดันความก้าวหน้าในการดำเนินการทุกขั้นตอนของเรา

lyreco csr governance

การรับรองจากทั่วโลก

ความเชื่อใจและความชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญในการตอบสนองความคาดหวังทางสิ่งแวดล้อมและสังคมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เราปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ISO14001:2015 ในทุก 17 สาขาซึ่งปฏิบัติการใน 25 ประเทศ ในฐานะส่วนหนึ่งของการจัดการของเรา

ตั้งแต่ปี 2012 เราทำการประเมินคุณภาพการจัดการความยั่งยืนโดยร่วมมือกับ Ecovadis ในปี 2022 ลีเรคโกได้รับรางวัลเหรียญทอง Ecovadis ด้วยผลการประเมิน 73 คะแนนจาก 100 ทำให้เราอยู่ในองค์กร 2% อันดับแรกจากทั่วโลก

A worker is sorting Lyreco products

การจัดหาที่ยั่งยืนและมีจริยธรรม

ความยั่งยืนและจริยธรรมในซัพพลายเชนเป็นกุญแจสำคัญสำหรับลีเรคโก ซึ่งเป็นรากฐานของกลยุทธ์ความยั่งยืนของเรา

เราต้องการให้ซัพพลายเออร์และผู้ผลิตสินค้าของลีเรคโกเคารพมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่ ในทุกที่ที่เข้าไปปฏิบัติการ

เพื่อให้แน่ใจว่าความรับผิดชอบและมาตรฐานความยั่งยืนของเราได้รับการปฏิบัติตาม ทีมงานลีเรคโกได้รับการตรวจสอบทางด้านนโยบายของลีเรคโกทุกปีและเข้าไปตรวจสอบสถานที่ผลิตสินค้าของพาร์เนอร์ที่ตั้งในประเทศที่มีความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินและตรวจสอบมีประเด็นดังนี้: 

  • SMETA (SEDEX สมาชิกการตรวจสอบการค้าอย่างมีจริยธรรม) 4 เสาหลัก: แรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและจริยธรรมทางธุรกิจ
  • BSCI, ISO14001:2015 แผนเฝ้าระวังและนโยบายการจัดซื้อ
Man walking through fields

Lyreco Sustainable Selection

กระแสความยั่งยืนและอุปสงค์ที่มากขึ้นอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมาต่อทั้งตัวสินค้า บรรจุภัณฑ์และการกำจัดอย่างยั่งยืน

ในปี 2023 เราได้ริเริ่ม Sustainable Selection by Lyreco เป็นครั้งแรกซึ่งผ่านกระบวนการประเมิณสินค้าและซัพพลายเออร์ใหม่ของเรา เป้าหมายการสร้างนวัตกรรมของเราคือการให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้นในการเลือกสินค้าที่ช่วยปกป้องโลกและผู้คน

 

เรียนรู้เพิ่มเติม

อ่านรายงาน CSR ของเรา

อ่านต่อ