Picture of a rickshaw in the city

สิ่งแวดล้อม

การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศในห่วงโซ่แห่งคุณค่า

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของลีเรคโกในห่วงโซ่แห่งคุณค่าทั้งหมดตั้งแต่คู่ค้าของเราไปจนถึงลูกค้าของเรา โดยให้ความสำคัญกับการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2 วัตถุประสงค์

 1. ระบุและประเมินโอกาสในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการของเราได้ดำเนินงานและได้รับการจัดการตามระบบคุณภาพที่ได้รับการรับรอง (ISO 9001) และการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) รวมถึงลำดับความสำคัญด้านความยั่งยืน

ซึ่งหมายถึงการดำเนินการและโครงการเฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การส่งมอบ บรรจุภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลืองและโครงสร้างพื้นฐาน

 

sgd CLIMATE

 

 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่เราสนับสนุน

 

 

AURORA BORALIS

สิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัดปี พ.ศ.2563

target CO2

2026 Goal

แนวโน้มลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

ในปี 2563 บริษัท ลีเรคโก กำหนดให้เป็นนโยบายสภาพภูมิอากาศใหม่ที่ตั้งเป้าหมายการลด CO2 โดยมีวิธีการริเริ่มตามเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ ตามหลัก Science-Based Targets Initiative (SBTi)

 

 

 

DECREASE CO2

-28.11%

การลด CO2 ในปี พ.ศ.2563 เทียบกับปี พ.ศ.2553

ความก้าวหน้าถูกวัดโดยใช้วิธีการเฉพาะ Lyreco Bespoke Method โดยคำนวณจาก Lyreco Carbon Footprint Calculator (LCFP)

 

เป้าหมายของลีเรคโก 

 1. ทำให้รถขนส่งและอาคารของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
 2. จัดการขยะและเสนอบริการรีไซเคิลให้กับลูกค้าของเรา
 3. ใช้ EU PEF ในการประเมินผลิตภัณฑ์ของเรา
 4. ยึดมั่นในโครงการและกลยุทธ์เศรษฐกิจหมุนเวียน

เราวัดการปล่อย CO2 ของเราอย่างไร

SOLAR PANEL RESIZED

การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโลจิสติกส์และการจัดส่ง

 

ในปี พ.ศ.2563 การปล่อย CO2 ลดลง 28.11% จากปี พ.ศ.2553

 • การปรับปรุงการติดตั้งและอาคารด้านโลจิสติกส์ (แผงโซลาร์เซลล์)
 • เพิ่มการใช้รถตู้และรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ / ไฟฟ้า
 • การประหยัดพลังงาน (ไฟ LED)
 • กระบวนการจัดส่ง CO2 ที่เป็นกลาง 
 • ลายเซ็นการจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์
 • โซลูชั่นการจัดเก็บแนวตั้ง
LYRECO RICKSHAWS LONDON

ในลอนดอน ปารีส เบิร์นและซูริค เรากำลังทดสอบและพัฒนาการจัดส่งแบบคาร์บอนต่ำ เพื่อช่วยให้เมืองสำคัญรับมือกับความท้าทายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษทางอากาศ

 

ลดการปล่อย CO2 ในการจัดส่ง

คิดใหม่เกี่ยวกับการจัดส่งในเมือง

ไม่ว่าเราจะดำเนินการที่ใด เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนความพยายามของเมืองต่างๆในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการขนส่งการจัดส่งในขณะที่ยังคงสนับสนุนความพึงพอใจของลูกค้า

ต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า

การตัดไม้ทำลายป่าเป็นปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากไม้เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษการจัดการป่าไม้จึงเป็นประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

เราให้คำมั่นสัญญากับคู่ค้าของเราและบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้เช่น FSC และการริเริ่มต่างๆเช่นปฏิญญานิวยอร์กว่าด้วยป่าไม้เพื่อลดผลกระทบของกิจกรรมของเราที่มีต่อการขาดแคลนของทรัพยากร

 

 

อ่านต่อ

นโยบายใหม่ของบรรจุภัณฑ์

NEW PACKAGING POLICY

บรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญในการปกป้องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และอนุญาตให้จัดเก็บ ขนส่งและใช้ได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตามบรรจุภัณฑ์ก็ยังใช้ทรัพยากรที่มีค่าในการผลิตและสร้างขยะเมื่อไม่ได้รีไซเคิล

ด้วยนโยบายการบรรจุหีบห่อที่มีความรับผิดชอบ เรามุ่งมั่นที่จะลดการใช้และลดขนาดบรรจุภัณฑ์และห้ามใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ภายในปี พ.ศ.2568

 

 

 

EUROPEAN PRODUCT ENVIRONMENTAL FOOTPRINT - EU PEF 

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ลีเรคโกใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนลูกค้าในวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน บริการรีไซเคิล การคัดสรรผลิตภัณฑ์ด้วยแนวทางวงจรชีวิต  เพื่อยกระดับอีกขั้น ลีเรคโกประเมินสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นทางการ

แนวทางผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่ผ่านวิธีการใหม่ซึ่งคำนึงถึงวงจรชีวิตทั้งหมดของผลิตภัณฑ์: EU Product Environmental Footprint (EU PEF)

Remote video URL

 

อ่านต่อ