Lyreco selection

Lyreco Sustainable Selection

We willen meer producten en diensten gebruiken en verkopen die een bijdrage leveren aan de planeet en haar bewoners.

We willen overstappen van een lineair model (nemen - maken - weggooien) naar een circulaire economie door duurzame alternatieven te bieden voor alle producten die we verkopen, de recyclebaarheid ervan te verbeteren en afvalrecyclingstromen aan te bieden waar dat mogelijk is.

Ons doel is om 90% van onze omzet te halen uit de verkoop van onze Sustainable Selection producten.

Verkoop van duurzame producten en diensten aandeel:

 

 

 

In 2023 gaan we van start met de Lyreco sustainable selection, een nieuwe methodologie waarmee we duurzame producten en diensten in kaart kunnen brengen. Deze selectiemethodologie wordt beoordeeld en gecertificeerd door SGS en stoelt op 3 criteria: 

PLANET BY LYRECO  

PEOPLE AT WORK BY LYRECO  

COMMUNITY BY LYRECO  

Producten en diensten met minder milieu-impact

Producten en diensten met een betere impact op het welzijn van werknemers en op de kwaliteit van de werkomstandigheden

Producten, diensten en praktijken die worden hertekend met het oog op een betere maatschappelijke impact

Planet

PLANET BY LYRECO

Producten met het "Planet"-pictogram zijn geselecteerd vanwege hun focus op de bijdrage aan het milieu.

Een Planet-product moet (i) een belangrijke wereldwijd erkende milieucertificering van Type 1 hebben, en/of (ii) vernieuwd zijn, en/of (iii) een minimumpercentage gerecyclede materialen in de samenstelling hebben, en/of (iv) minimaal twee milieukenmerken hebben, zoals hervulbaar of herbruikbaar, composteerbaar of biologisch afbreekbaar, retourneerbaar, of een verlengde levensduur hebben.

Onze richtlijnen volgen de vereisten van ISO 14021: 2016, een zeer betrouwbare wereldwijde norm.

 

people

PEOPLE AT WORK BY LYRECO

Producten met het pictogram "Mensen aan het werk" zijn geselecteerd omdat ze bijdragen aan een betere werkervaring onder ongunstige omstandigheden.


Een People at Work-product moet (i) minstens één welzijnsgerichte certificering hebben en/of (ii) zorgen voor aanpassingsgemak, toegankelijkheid verbeteren, beweging stimuleren en/of pijn en letsel voorkomen. Deze normen zijn ontworpen met uw werknemers in gedachten, ongeacht de werkomgeving

Community

COMMUNITY BY LYRECO

Bij Lyreco begrijpen we de sociale impact van onze producten. Daarom moeten producten met het "Community" icoon (i) minstens één certificering hebben die eerlijke praktijken garandeert doorheen hun productieketen, en/of (ii) lokale productie promoten, en/of (iii) sociale ondernemingen promoten (d.w.z. ondernemingen die gedreven worden door een sociale/milieu missie waarvan het hoofddoel is om een sociale impact te hebben en de winst te herinvesteren in het creëren van positieve sociale verandering), waardoor kleinere gemeenschappen op de voorgrond staan.

LYRECO'S 'SUSTAINABILITY SELECTION'-METHODOLOGIE

Een duidelijke en transparante beoordelingsmethodologie voor producten en diensten op basis van duurzame criteria.

Sustainable Selection is onze nieuwe progressieve beoordelingsmethode, die helderder is en dichter bij onze lange-termijnduurzaamheidsstrategie staat, met als doel ons inkoopproces te versterken door meer duurzame initiatieven, acties en beslissingen te implementeren.

Het duurzame aankoopproces van Lyreco volgt de ISO 20400:2017 [1] principes met de uiteindelijke maturiteitsrating van 3/5 door SGS[2] .

Deze nieuwe beoordelingsmethode wordt uitgevoerd in twee opeenvolgende stappen, waarbij onze leveranciers en producten aan drie verplichte criteria moeten voldoen om te slagen voor de algehele beoordeling:

  • Stap 1: - Beoordeling van leveranciers
  • Stap 2: - Productbeoordeling

Als aan de drie verplichte criteria wordt voldaan, worden de producten verder beoordeeld en krijgen ze maximaal drie van de volgende pictogrammen voor Sustainable Selection:

  • Planet: Producten gericht op milieubijdrage
  • People at work: Producten die bijdragen aan het welzijn en de veiligheid van mensen op het werk
  • Community: Producten die bijdragen aan het verbeteren van de maatschappelijke impact op lokale gemeenschappen

 

[1] ISO 20400:2017 - Richtlijnen voor duurzaam inkopen

[2] SGS is 's werelds toonaangevende onderneming op het gebied van inspectie, verificatie, testen en certificering. SGS wordt erkend als de wereldwijde benchmark voor kwaliteit en integriteit. Met meer dan 75.000 werknemers heeft SGS een netwerk van meer dan 1.500 kantoren en laboratoria over de hele wereld.
Green commitment

Een gevalideerde methodologie

Bij Lyreco is het onze ambitie om over de juiste processen te beschikken om onze duurzaamheidsambities waar te maken. We streven ernaar dit te doen door onze praktijken te versterken en hand in hand samen te werken met externe partners die op zijn minst onze bezorgdheden en ambities delen.

Vanaf 2023 zal de Lyreco Sustainable Selection beoordelingsmethodologie elk jaar worden beoordeeld door SGS en de ISO 20400:2017 principes volgen.

Continuous improvement

Een voortdurend verbeterende methodologie

Ons baanbrekend doel is om het voor onze klanten gemakkelijker te maken om met vertrouwen duurzame keuzes te maken. Lyreco Sustainable Selection zal zich voortdurend blijven verbeteren om te voldoen aan de steeds veranderende behoeften en vereisten en om ons duurzaamheidsniveau te verhogen.

Lees verder