teams with blue t shirt drone

Lidé a hodnoty

Vytváření pracovního prostředí, kde mohou lidé inovovat a prosperovat

Ve vztazích mezi sebou, s našimi partnery a komunitami, ve kterých působíme a žijeme, dbáme    na to, abychom se chovali s respektem, péčí a poctivostí. 

Naši lidé jsou duší společnosti Lyreco. Díky nim jsme schopni udávat směr a prostřednictvím našich produktů, služeb a poradenstvím na míru vytvářet skvělé pracovní podmínky. 

Proto se našim týmům snažíme poskytnout co nejlepší pracovní podmínky v bezpečném                      a inkluzivním prostředí bez ohledu na to, kde pracují a jaké cíle sledují. 

together

Partneři v hledání lepšího pracovního světa

Díky 8 tisícům prodejních poradců, zástupcům služby zákazníků, provozovatelům logistiky, týmům dodavatelů a podpory v 25 zemích máme jak místní znalosti, tak globální vztahy nezbytné k vytváření skvělých udržitelných pracovišť společně s našimi klienty. 

Naši lidé chtějí pozitivně ovlivnit svět prostřednictvím hledání vyváženějšího, bezpečnějšího                a zdravějšího způsobu práce. 

Působíme tam, kde jsou naši zákazníci, navazujeme blízké vztahy, abychom rozuměli výzvám, kterým jsou nuceni čelit, a pomohli jim hledat ta správná řešení dnes i ve dnech příštích. 

Zjistěte, co naše týmy dokážou, a podívejte se na volná místa na našich stránkách věnovaných kariéře. 

people meeting.jpg

Základ pro naši kulturu

Respektování lidí i planety je jednou z našich čtyř základních hodnot, které jsou pro naše lidi vodítkem i inspirací a základem každého rozhodnutí, jež přijímáme. Snažíme se jednat čestně a úzce spolupracovat se zainteresovanými stranami, abychom tak v rámci celého hodnotového řetězce dodržovali přísné etické normy. 

Náš Etický kodex definuje a potvrzuje principy a pravidla, ke kterým se hlásíme. Je vodítkem v naší každodenní práci a v našich vztazích se zákazníky i partnery. 

NAŠE HODNOTY

PRECIZNOST

hand poke

USILUJEME O DOKONALOST VE VŠEM, CO DĚLÁME.

NADŠENÍ

hands crossed

STARÁME SE O NAŠE ZÁKAZNÍKY.

RESPEKT

hands hold plant

VĚŘÍME V DŮVĚRU, RESPEKT A ETICKÉ CHOVÁNÍ.

AGILITA

hands pointing

OČEKÁVÁME, INOVUJEME A ADAPTUJEME SE NA ZMĚNY.

Zjistit více