tree

Naše strategie

Naše přispění k udržitelnějšímu světu

Naše ambice v oblasti trvalé udržitelnosti

 

Jsme si vědomi toho, že pro kroky vedoucí k ochraně planety i lidí je nutné zapojení všech lidí, a proto musíme jednat tak, abychom podporovali pokrok v oblasti udržitelnosti v rámci celého dodavatelského řetězce.

Naše strategie trvalé udržitelnosti je postavena na třech pilířích: Planet by Lyreco (Planeta), People @ Work by Lyreco (Lidé) a Progress by Lyreco (Pokrok). Vyjadřuje naši touhu snížit vliv naší činnosti na planetu, mít pozitivní vliv na lidi a řídit pokrok v rámci celého našeho hodnotového řetězce.

NAŠE CÍLE 2026

Planet by Lyreco

Rice fields

90 % našeho obratu tvoří produkty a služby z výběru Sustainable Selection by Lyreco

People @ Work by Lyreco

diversion

90 % zaměstnanců je hrdých na to, že pracují pro Lyreco

Progress by Lyreco

People - Meeting

Spolupracujeme s našimi partnery na dosažení trvale udržitelného pokroku

Rice fields

Planet by Lyreco

Abychom snížili náš vliv na planetu, zavazujeme se:

 

  • k používání a prodeji produktů a služeb, které přispívají k ochraně planety a jejích lidí, přičemž cílem je, aby 90 % celkového obratu představovaly naše produkty Sustainable Selection by Lyreco.
  • k přijetí oběhového hospodářství uzavřením kruhu v naší vnitřní spotřebě a externím prodeji.
  • ke snížení vlivu našich firemních vozů a služebních cest na životní prostředí a přechodu na vozidla s nízkými emisemi. Emise, které nedokážeme snížit, budou kompenzovány financováním opatření v oblasti klimatu.
  • být uhlíkově neutrální v prostorách naší společnosti a kompenzovat emise, které nedokážeme snížit financováním opatření v oblasti klimatu.
diversion

People @ Work by Lyreco

Snažíme se našim lidem nabízet neustále se zlepšující kvalitu života v práci a pečovat  o komunity, ve kterých působíme. 

Je to více než pouhé zaměstnání, vnímáme to jako skutečné povolání k podpoře neustálého rozvoje našich zaměstnanců. Prostřednictvím jasně definovaných kroků se snažíme kultivovat bezpečné a motivující pracovní prostředí pro všechny členy týmu.  

Dále se proaktivně zapojujeme v pozitivním působení na místní komunity, v nichž působíme, se speciálním důrazem na podporu vzdělání. Patří sem spolupráce s místními orgány          ve snaze vybudovat partnerství s přímou návazností na zaměstnanecké příležitosti, jako        v případě iniciativy Lyreco for Education (LFE). 

Naším cílem do roku 2026 je to, aby naši společnost vnímalo jako skvělé místo k práci 90 % zaměstnanců pracujících hrdě pro společnost Lyreco

 

People - Meeting

Progress by Lyreco

Dbáme na to, abychom zapojili všechny naše partnery do uplatňování nejlepších možných iniciativ, akcí a rozhodnutí.

 

  • Abychom dosáhli pokroku, aktivně posloucháme naše zákazníky a spolupracujeme s našimi dodavateli.
  • Sdílíme naše zkušenosti s udržitelnými iniciativami a osvědčené postupy se všemi zúčastněnými stranami.
  • Přijímáme opatření k nastavení etického rámce ve všech našich aktivitách a zajišťujeme, že pracujeme s partnery, kteří mají stejné ambice a zájmy.

 

global goals

Lyreco podporuje Globální dohodu OSN a cíle udržitelného rozvoje definované OSN

Naše ambice v oblasti udržitelnosti jsou v souladu s cíli udržitelnosti (SDG) Organizace spojených národů, které považujeme za strategický dokument  k vytvoření lepšího světa pro všechny lidi.  

Coby distributor produktů a řešení pro vytváření lepších pracovišť se zaměřujeme na SDG 12: Zodpovědná produkce a spotřeba, SDG 13: Kroky  k ochraně klimatu a SDG 17: Partnerství pro dosažení cílů. 

Snažíme se o neustálé inovace, díky kterým můžeme poskytovat udržitelné produkty a šířit cirkulární ekonomiku. Přijali jsme opatření ke zmírnění změny klimatu v rámci našeho dodavatelského řetězce a vybudovali jsme silné partnerské vztahy zaměřené na společné řešení aktuálních problémů  v oblasti udržitelnosti.

Chcete se dozvědět více?

Přečtěte si naši zprávu o trvalé udržitelnosti

Pokračovat ve čtení