People - Meeting

Progress by Lyreco

Spolupracujeme s našimi partnery a trvale udržitelném pokroku

Spolupráce je klíčem k dosažení trvale udržitelného pokroku a spolupráce s partnery je nezbytná pro vytvoření lepší budoucnosti naší planety.

Spojením našich zdrojů a odborných znalostí můžeme řešit složité výzvy, inovovat nová řešení a vytvářet smysluplné změny, které jsou prospěšné pro lidi i planetu.

Progress (pokrok) budeme podporovat i nadále:

  • aktivním poslechem našich zákazníků a spoluprací s našimi dodavateli s cílem dosáhnout pokroku
  • zaváděním etických rámců ve všech našich činnostech a zajišťujeme spolupráci s partnery, kteří mají stejné ambice a zájmy
  • informováním všech zúčastněných stran o našich zkušenostech s trvale udržitelnými iniciativami a osvědčenými postupy (Ecovadis, Carbon Disclosure Project, ISO 26000:2021)

Budeme pokračovat v dosahování cílů prostřednictvím:

  • seznámením všech zúčastněných stran s našimi etickými rámci (včetně GDPR)
  • vložením klíčových ukazatelů výkonnosti v oblasti udržitelnosti do výkazů o výkonnosti našich zaměstnanců
  • povzbuzováním našich zákazníků k zodpovědnější spotřebě (ocenění za trvalou udržitelnost atd.)
  •  zapojením našich dodavatelů do zodpovědnější výroby

 

Hands clapping together

Zainteresované strany

Věříme, že spolupráce je klíčem k vytvoření udržitelnějšího světa. 

Naším cílem je prostřednictvím inovací mírnit náš dopad na životní prostředí a spolupracovat s našimi partnery na vytváření udržitelných řešení pro pracoviště. 
Naše strategie udržitelnosti je naším kompasem na cestě k dosažení stanovených cílů udržitelnosti a při podporování neustálého zlepšování všech činností. 

Group Supplier Day 2022 - Awards

Den dodavatelů

Každý rok pořádáme Den dodavatelů skupiny, abychom se dozvěděli, jak můžeme našim dodavatelům pomoci v zodpovědnějším podnikání. V roce 2023 se naši zaměstnanci a dodavatelé sešli poblíž Bruselu v Belgii, aby společně sdíleli své nápady a navzájem se inspirovali realizovanými projekty.

V tento den také hodnotíme a udělujeme ocenění některým našim dodavatelům. Hodnocení je založeno na čtyřech stejně důležitých kritériích: trvalá udržitelnost, logistika, konkurenceschopnost a výkon managementu kategorie.

Stejná kritéria hodnocení platí i v ostatních zemích, ve kterých působíme, kde se výroční ocenění udělují na lokální úrovni.

 

Vpravo: Den dodavatelů 2022 – Udělování ocenění

handshake

Certifikace a osvědčení

Jsme hrdí na to, že dodržujeme nejen své environmentální a společenské zásady, ale také plníme požadavky mezinárodně uznávaných norem a certifikací. 

Transparentnost nám umožňuje posilovat důvěru všech zainteresovaných stran a zajistit plodnou spolupráci s cílem podpořit přechod k udržitelnějším pracovištím a zároveň chránit naši planetu. 

Chcete se dozvědět více?

Přečtěte si naši zprávu o trvalé udržitelnosti

Pokračovat ve čtení