People are holding a plant in their joined hands

Odpovědnost a trvalá udržitelnost

Odhodlání podporovat trvalé pozitivní změny

Ve společnosti Lyreco si jsme vědomi toho, že pro kroky vedoucí k ochraně planety i lidí je nutné zapojení všech lidí, a proto musíme jednat tak, abychom podporovali pokrok v oblasti udržitelnosti v rámci celého dodavatelského řetězce. Každoročně zdokonalujeme své dlouhodobé snahy o udržitelnost, snažíme se o větší závazky v oblasti zodpovědnějších postupů a ujišťujeme se, že spolupracujeme s partnery, kteří alespoň sdílejí naše obavy a ambice.

Dodávky na vynikající úrovni nezávisí pouze na špičkové kvalitě produktů a služeb, ale také na tom, že veškeré naše kroky jsou v souladu s našimi ambicemi v oblasti udržitelnosti                a s očekáváním našich zákazníků.

  • Poskytujeme produkty, které přispívají k ochraně planety i jejích obyvatel 
  • Zajištění etiky a souladu s předpisy ve všech zemích, kde působí naši dodavatelé, výrobci
    a partneři
  • Minimalizace spotřeby obalových materiálů
  • Vývoj udržitelného procesu od objednání k doručení až po konec životnosti produktu
  • Poskytování podpory zaměstnancům kdekoliv působíme
  • Podpora vzdělávání v nejchudších zemích
Green leaf

 

Naše strategie udržitelnosti stojí na třech pilířích: planeta, lidé a pokrok. Jsou vyjádřením naší touhy zmírnit dopad našich činností na planetu, mít pozitivní dopad na lidi a podporovat pokrok v rámci celého našeho dodavatelského řetězce.

rice fields

Naše výsledky

picto rickshaw

-40 %

Emise CO₂ (kategorie 1 a 2) od roku 2019

Naše týmy pracují na dosažení společného cíle: zodpovědné jednání, které minimalizuje dopad na životní prostředí v rámci celého provozu a hodnotového řetězce od dodavatelů až po zákazníky. 

leaf

36 %

našeho prodeje v roce 2022 byly zodpovědné produkty

"Trvale udržitelný výběr" ukazuje našim zákazníkům, jak vybírat produkty, které přispívají k ochraně planety a jejích obyvatel. 

sdg goals

Lyreco podporuje UN Global Compact - Globální dohodu OSN jakož i cíle udržitelného rozvoje definované OSN

V roce 2004 bylo Lyreco první společností v rámci odvětví zásobování kancelářskými potřebami, která se připojila k UN Global Compact (UNGC) - globální dohodě OSN, čímž prokázala svůj dlouhodobý závazek k udržitelnosti. Podporou této globální iniciativy se zavazujeme každoročně informovat o našem pokroku v dodržování deseti principů UNGC a cílů udržitelného rozvoje.

Picture of Lyreco CEO

My v Lyreco skutečně věříme, že cirkulární ekonomika je nejlepším způsobem k dosažení zodpovědného růstu. Konverzí našeho podnikání na cirkulární ekonomiku do roku 2025 podnikáme rozhodující krok na cestě k ještě většímu sladění našich výkonnostních cílů
s našimi závazky k udržitelnosti.

Gregory Lienard

CEO of Lyreco Group

Sustainable by lyreco

Lyreco Sustainable Selection

Udržitelné trendy a požadavky se v posledních letech vyvíjely velmi rychle jak  ve vztahu k produktům jako takovým, tak ve vztahu k jejich balení a jejich dopadu na konci životnosti.

V roce 2023 představujeme první verzi "Udržitelného výběru Lyreco", což je naše nová progresivní metodika hodnocení pro dodavatele a produkty. Naším cílem je lépe sloužit našim zákazníkům díky výběru produktů, které přispívají     k ochraně planety i lidí. 

Chcete se dozvědět více?

PŘEČTĚTE SI NAŠI ZPRÁVU O TRVALÉ UDRŽITELNOSTI 

ZJISTIT VÍCE