Rice fields

PLANET BY LYRECO

Omezování dopadu našich činností na planetu je dlouhodobá strategie, kterou naplníme prostřednictvím progresivních akčních plánů a neustálého zlepšování.

 Abychom omezili dopad našich činností na planetu, do roku 2026: 

  • budeme používat a prodávat produkty a služby, které přispívají k ochraně planety a lidí, a naším cílem je dosáhnout 90% podílu produktů ze sortimentu Sustainable Selection v našem celkovém obratu.
  • podpoříme cirkulární ekonomiku tak, že vytvoříme uzavřenou smyčku mezi naší interní spotřebou a externím prodejem.
  • snížíme environmentální dopad našich podnikových vozidel a služebních cest     a přejdeme na vozidla s nízkými emisemi; emise, které snížit nemůžeme, budou vyváženy financováním kroků k ochraně klimatu.
  • snížíme environmentální dopad našich podnikových provozů a i zde emise, které snížit nemůžeme, budou vyváženy financováním kroků k ochraně klimatu.
lyreco-electric-fleet.jpg

Udržitelné Přepravní iniciativy v Lyreco

Cesta k zelenější budoucnosti 

Naším cílem ve společnosti Lyreco je zajistit udržitelné dodávky. Prostřednictvím zaměření na inovace, optimalizaci trasy a zavádění nízkoemisních vozidel po celém světě si každá ze zemí v naší globální síti vytváří svůj vlastní akční plán k řešení místních výzev, aby tak naše snaha vždy souzněla s regionálním kontextem. Iniciativy, jako jsou elektrické rikši ve Švýcarsku, nákladní kola ve Spojeném království a elektrická vozidla ve Finsku a Španělsku, jsou důkazem našeho odhodlání hledat kreativní řešení pro snižování emisí CO₂ současně se zlepšováním zkušenosti pro naše zákazníky. 

Naše snahy o udržitelnost se neomezují pouze na volbu vozidel, ale zahrnují postupy, jako je využití biopaliv a dodávky v kombinovaných režimech ve Francii, úspory spotřeby vody a emisí v Polsku a snižování a kompenzace emisí v Nizozemsku. Tyto iniciativy jsou důkazem nejen našeho zaměření na omezování dopadu na životní prostředí, ale také zájmu o řešení výzev v moderním městském prostředí. S pokračující inovací a zaváděním udržitelných postupů drží společnost Lyreco i nadále pevnou pozici v hledání lepší budoucnosti s každou jednotlivou udržitelnou dodávkou. 

Lyreco sustainable selection!

Sustainable Selection by Lyreco

V roce 2023 představuje Lyreco první verzi "Sustainable Selection by Lyreco"      s cílem usnadnit našim zákazníkům výběr produktů, které přispívají k ochraně planety a lidí.

Sustainable Selection je nová progresivní metodika hodnocení dodavatelů          a produktů, která je jasnější a přibližuje nás k našim dlouhodobým cílům udržitelnosti. Jejím cílem je posílit náš proces nákupu prostřednictvím udržitelnějších iniciativ, kroků a rozhodnutí. Záměrem je zajistit, aby 90 % našeho celkového obratu tvořily produkty Sustainable Selection.

Low emission urban delivery

Omezení emisí CO2e

Jak ukazuje naše strategie a politika, kroky k ochraně klimatu jsou pro nás prioritou. Jako globální společnost, která se zapojila do iniciativy Science Based Targets initiative (SBTi), provádíme v našem dodavatelském řetězci i v našich provozech důležité kroky k ochraně klimatu. Investovali jsme do opatření pro zvyšování energetické účinnosti v celém našem podnikání a dosáhli jsme tak podstatného snížení emisí skleníkových plynů.

Chcete se dozvědět více?

Přečtěte si naši zprávu o trvalé udržitelnosti

Pokračovat ve čtení