Witryna wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług na stronie, w celach statystycznych oraz w celu przedstawiania użytkownikom ofert zgodnych z ich preferencjami. Podmiotem zamieszczającym pliki cookie pochodzące z witryn internetowych Lyreco w Twoim urządzeniu końcowym oraz uzyskującym dostęp do plików cookie zamieszczonych w Twoim urządzeniu końcowym jest Lyreco Polska S.A. z siedzibą w Sokołowie, ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na ich zamieszczanie oraz wykorzystywanie. W każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookie. Dodatkowe informacje dotyczące wykorzystywania przez nas plików cookie znajdziesz w naszej Polityce Prywatności: Polityka Prywatności

Zamknij


OK
Zamknij

Error


Proszę czekać, trwa przetwarzanie.


sustaianable selection

W 2023 roku wprowadzamy program Sustainable Selection by Lyreco, nową metodykę oceny, bardziej przejrzystą i bliższą naszej długoterminowej strategii zrównoważonego rozwoju. Jej celem jest wsparcie obecnego procesu zamówień w Lyreco poprzez uzupełnienie go o bardziej zrównoważone inicjatywy, działania i decyzje.

Zgodność procesu zrównoważonych zamówień w Lyreco z zasadami ISO 204001 została potwierdzona przez SGS2.

Metodyka Sustainable Selection by Lyreco będzie stale udoskonalana, aby sprostać ciągle zmieniającym się potrzebom i wymaganiom oraz zwiększyć poziom dojrzałości Lyreco w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Nowa metodyka oceny obejmuje 2 następujące po sobie etapy i wyznacza 3 obowiązkowe kryteria wymagane od naszych dostawców i produktów:

ETAP I – Ocena dostawców

Ocena dostawcy jest pierwszym obowiązkowym kryterium zdefiniowanym przez Lyreco, które opiera się na standardzie ESG (Środowisko, Społeczna odpowiedzialność, Ład korporacyjny).

Ocena jest zatwierdzona, jeżeli:

  • Dostawca posiada aktualny certyfikat ESG wydany przez stronę trzecią (certyfikat B-Corp lub EcoVadis) lub,
  • Dostawca dostarczy informacje i dokumentację dotyczące inicjatyw i działań w zakresie ESG w ramach kwestionariusza samooceny i osiągnie minimalną liczbę produktów3 w tym obszarze wymaganą przez Lyreco.

ETAP II – Ocena produktów

(pod warunkiem, że ocena dostawcy danego produktu została zatwierdzona z wynikiem zadowalającym)

Ocena produktu jest uważana za zatwierdzoną, jeśli spełnione są 2 obowiązkowe kryteria zdefiniowane przez Lyreco:

  • Minimum 80% opakowania produktu jest wykonane z materiału nadającego się do recyklingu oraz,
  • Minimum 80% materiału produktu jest wykonane z materiału nadającego się do recyklingu lub produkt może być ponownie wykorzystany lub produkt może być odnowiony.

Jeżeli powyższe 3 obowiązkowe kryteria zostaną spełnione, wówczas produkty zostaną poddane dalszej ocenie i przypisane do jednej lub więcej z naszych 3 nowych kategorii w zależności od cech produktu:

  • PLANET by Lyreco – Produkty o mniejszym wpływie na środowisko.
  • PEOPLE AT WORK by Lyreco – Produkty wpływające pozytywnie na dobre samopoczucie i  bezpieczeństwo ludzi w pracy. 
  • COMMUNITY by Lyreco – Produkty mające pozytywny wpływ na społeczności lokalne.
Planeta

PLANET by Lyreco

Produkty mogą być zaklasyfikowane do kategorii Planet by Lyreco ze względu na ich wkład w ochronę środowiska. Od każdego produktu wymaga się spełnienia co najmniej jednego z poniższych kryteriów. (1) Musi posiadać ważny certyfikat środowiskowy typu 1, który uznawany jest na całym świecie. Produkt z tej kategorii musi (2) zawierać określony procent materiałów pochodzących z recyklingu w swoim składzie oraz/lub (3) być produktem odnowionym. Ponadto musi (4) posiadać co najmniej 2 cechy produktów przyjaznych dla środowiska, tj. możliwość wielokrotnego napełniania lub ponownego użycia, możliwość poddania procesowi kompostowania lub biodegradacji, możliwość zwrotu lub wydłużony okres użytkowania. Nasze wytyczne są zgodne z wymaganiami ISO 14021 - wysoce miarodajnej normy globalnej.

PEOPLE AT WORK by Lyreco

Produkty mogą być zaklasyfikowane do kategorii People at Work by Lyreco ze względu na ich wkład w poprawę warunków w miejscach pracy. Zapewniamy wówczas, że produkty te (1) posiadają co najmniej 1 certyfikat z zakresu corporate wellness oraz/lub (2) są łatwe do dostosowania, ułatwiają dostęp, stymulują ruch oraz zapobiegają bólowi i urazom. Normy te zostały zaprojektowane z myślą o pracownikach, niezależnie od ich środowiska pracy.

People
Community

COMMUNITY by Lyreco

W Lyreco jesteśmy świadomi społecznego wpływu pozyskiwanych przez nas produktów. Dlatego też od produktów zaklasyfikowanych do kategorii Community by Lyreco wymaga się (1) posiadania co najmniej 1 certyfikat w zakresie uczciwych praktyk w całym łańcuchu produkcyjnym oraz/lub (2) promowania lokalnej produkcji oraz/lub (3) promowania przedsiębiorstw społecznych (tj. firmy kierujące się misją społeczną/środowiskową, których głównym celem jest wywieranie wpływu społecznego, a także inwestowanie zysków w tworzenie pozytywnych zmian w społeczeństwie), stawiając na pierwszym planie mniejsze społeczności.

FAQ - często zadawane pytania

Jaka jest różnica między Zielonym Drzewem a Sustainable Selection by Lyreco? Zrównoważone trendy i wymogi w tym zakresie w ciągu ostatnich lat zmieniają się w bardzo szybkim tempie, począwszy od samego produktu, poprzez jego opakowanie, aż po koniec życia produktu. Chcąc ułatwić klientom identyfikację produktów oznaczonych w oparciu o nową metodykę oceny, Lyreco przechodzi z oznakowania produktów ikoną zielonego drzewa na trzy nowe piktogramy, które obejmują szerszy zakres wymagań.

Lyreco Zielone Drzewo skupia się na produktach o pozytywnym wpływie na ochronę środowiska. Z kolei program Sustainable Selection by Lyreco obejmuje szersze wymagania oparte na normach ESG i określa 3 obowiązkowe kryteria:

- Aktualny certyfikat w zakresie ESG lub wynik minimum 20% w kwestionariuszu samooceny dostawcy;
- Minimum 80% masy pierwotnego opakowania produktu musi nadawać się do recyklingu;
- Minimum 80% materiałów, z których wykonany jest produkt, musi nadawać się do recyklingu lub produkt musi nadawać się do ponownego użycia.

Jeżeli powyższe 3 obowiązkowe kryteria zostaną spełnione, wówczas produkty zostaną poddane dalszej ocenie i przypisane do maksymalnie 3 z następujących kategorii w zależności od cech produktu:

PLANET by Lyreco – Produkty o mniejszym wpływie na środowisko.
PEOPLE AT WORK by Lyreco – Produkty wpływające pozytywnie na dobre samopoczucie i bezpieczeństwo ludzi w pracy.
COMMUNITY by Lyreco – Produkty mające pozytywny wpływ na społeczności lokalne.

Metodyka Lyreco Zielone Drzewo opiera się na normie ISO 14020: Etykiety i deklaracje środowiskowe. Natomiast metodyka Sustainable Selection by Lyreco opiera się na normie ISO 20400: Wytyczne dotyczące zrównoważonych zakupów.

Co czyni nową metodykę niezawodną? Lyreco staramy się wdrażać odpowiednie procesy, aby realizować nasze zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Najlepszym sposobem, aby to osiągnąć, jest ścisła współpraca z zewnętrznymi partnerami, którzy regularnie monitorują i ukierunkowują nasze wewnętrzne praktyki.

Zgodność procesu zrównoważonych zamówień w Lyreco z zasadami ISO 204001 została potwierdzona przez SGS2. Metodyka Sustainable Selection by Lyreco będzie stale udoskonalana, aby sprostać ciągle zmieniającym się potrzebom i wymaganiom oraz zwiększyć poziom dojrzałości Lyreco w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Nasza metodyka została zaprojektowana tak, aby mogła ewoluować i podlegać doskonaleniu. Nasza skala oceny (minimalna ilość punktów, zakres wymagań itp.) już na ten moment jest bardzo rygorystyczna, a będzie jeszcze bardziej wymagająca.

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej na temat oceny dostawców? Zobacz dokument w formacie PDF z kwestionariuszem oceny dostawców i punktacją.

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej na temat oceny produktów? Zobacz dokument w formacie PDF z kryteriami oceny produktów.

Metodyka Produkty Sustainable Selection by Lyreco została opracowana na podstawie wewnętrznie ustalonych kryteriów. Ocena opiera się na informacjach i dowodach dostarczonych przez dostawców, w tym m.in. certyfikatach, kartach danych technicznych, raportach z badań, procedurach, sprawozdaniach i/lub deklaracjach zgodności.
1 ISO 20400:2017 - Wytyczne dotyczące zrównoważonych zakupów
2 SGS jest wiodącą w świecie firmą kontrolną, weryfikacyjną i certyfikacyjną. SGS jest uznawana za światowy wzorzec jakości i etyki. SGS prowadzi sieć ponad 1500 biur i laboratoriów na całym świecie, w których zatrudnia ponad 75 000 pracowników.
3 W 2023 roku punkty będą przydzielane w następujący sposób: Środowisko (max. 35 pkt), Społeczna odpowiedzialność (max. 40 pkt) i Ład korporacyjny (max. 25 pkt), przy czym minimalny łączny wynik to 20 pkt. Od 2024 roku punktacja będzie jeszcze bardziej rygorystyczna.

 

logo

U nas znajdziesz najlepsze marki