Code of ethics_Cover

จรรยาบรรณและข้อบังคับ

ในทุกการปฏิบัติของเรา

การปฏิบัติตามค่านิยมของเรา

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2469 ลีเรคโกถูกขับเคลื่อนด้วยคุณค่า 4 ประการ ความเป็นเลิศ ความมีใจรัก ความเคารพ และความคล่องแคล่ว คุณค่าเหล่านี้ฝังลึกอยู่ในผู้คนของเราและร่วมแบ่งปันโดยพันธมิตรทางธุรกิจ

เราสามารถยึดมั่นในค่านิยมเหล่านี้ในชีวิตการทำงานทุกวันด้วยการสร้างรากฐานจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติที่แข็งแกร่งซึ่งครอบคลุมทุกการดำเนินการของเรา แนวทางการปฏิบัติและจริยธรรมซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นต่อความโปร่งใสอย่างเสมอมา เพื่อให้ลูกค้า ผู้คน และพันธมิตรทางธุรกิจของเราสามารถเชื่อมั่นในลีเรคโกได้อย่างไม่สั่นคลอน

เราภูมิใจในค่านิยมซึ่งร่วมยึดมั่นโดยผู้คนของเรา เป็นความแข็งแกร่งของเราและทำให้ลีเรคโกเป็นพาร์ทเนอร์ที่ผู้คนไว้วางใจ

Gregory Lienard Lyreco CEO

การเคารพค่านิยมเหล่านี้เป็นพันธะของเรา คือวิธีที่เราจะรับประกัน "A Great Working Day" สำหรับทุกคนในทุกวัน

Grégory Liénard

CEO

หลักจรรยาบรรณของ Lyreco

จริยธรรมการปฏิบัติงานของเราคือภาพสะท้อนองค์กรและแนวทางการดำเนินธุรกิจของลีเรคโก ซึ่งสะท้อนให้เห็นในทุกกิจกรรมที่เราทำเสมอมา

โดยเรามีหลักการชี้นำ 4 ประการ: ผู้คนของเรา ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้ชุมชน

บุคลากร

บุคลากรของเรา

ที่ลีเรคโก เรามุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีเพื่อให้ผู้คนของเรารู้สึกมั่นคง ปลอดภัย และได้รับการดูแล เราส่งเสริมความเคารพให้เป็นค่านิยมสำคัญในการปฏิบัติทุกกิจกรรม เพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างวัฒนธรรม และส่งเสริมความหลากหลายของผู้คน

ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ

ความโปร่งใสทางธุรกิจ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เราให้ความสำคัญกับความโปร่งใสทางธุรกิจเป็นหัวใจของหลักการที่เราแบ่งปันกับพันธมิตรทางธุรกิจและพนักงานของเรา โดยไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อโกง ผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้อิทธิพลชึ้นำ

เรายังนำมาตรฐานจริยธรรมสูงสุดมาปรับใช้กับทุกความสัมพันธ์ที่ผู้คของเราสร้างกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เรามุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อใจซึ่งกันและกัน โดยเริ่มจากการร่วมกันเคารพความโปร่งใส

ข้อบังคับทางจริยธรรมสำหรับซัพพลายเออร์

หลักจรรยาบรรณของ Suppliers ระบุถึงข้อกำหนดที่ซัพพลายเออร์ของเราต้องปฏิบัติตามในแง่ของจรรยาบรรณและพฤติกรรมทางวิชาชีพเมื่อทำงานกับ Lyreco

เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเรา:

 • เคารพข้อกำหนดทางจรรยาบรรณเดียวกันและดำเนินกิจกรรมตามหลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์นี้
 • ดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาเหล่านี้กับหุ้นส่วนทั้งหมดของพวกเขา
ผลิตภัณฑ์และทรัพย์สินของเรา

ผลิตภัณฑ์และทรัพย์สินของเรา

ที่ Lyreco เรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เราส่งมอบให้กับลูกค้านั้นเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

เราทำงานเฉพาะกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีเป้าหมายเดียวกันเพื่อความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์

การมีส่วนร่วมทางสังคม

การมีส่วนร่วมทางสังคมของเรา

การปกป้องและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมคือหัวใจของลีเรคโก เราส่งเสริมความยั่งยืนและการปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบขององค์กร และส่งเสริมให้ผู้อื่นให้ผู้อื่นปฏิบัติเช่นกัน

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้แนวทาง CSR โดยเพิ่มความตระหนักของเพื่อนร่วมงานและพันธมิตรทางธุรกิจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น นำเสนอผลิตภัณฑ์และทางออกที่ยั่งยืนมากขึ้นแก่ลูกค้าเสมอ และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของเราอย่างต่อเนื่อง

Raise Your Concern

จุดมุ่งหมายของเราคือการป้องกันและตรวจจับการละเมิดจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อให้ลีเรคโกสามารถรับมือได้อย่างเหมาะสม แก้ไขสถานการณ์ และทำหใ้มั่นใจได้ว่าพฤติกรรมและการกระทำของเราสอดคล้องกับค่านิยมของเรา

เครื่องมือ Raise your concern ของเรามีขึ้นเพื่อพนักงานลีเรคและพาร์ทเนอร์นอกองค์กรทุกท่าน เราสนับสนุนให้พวกคุณร่วมสนถนา สอบถามความคิดเห็นหรือคำแนะนำ ร่วมแบ่งปันข้อกังวลของคุณกับเราหรือรายงานพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้น

แบ่งปันข้อกังวลของคุณกับเรา

จรรยาบรรณและธรรมาภิบาลของลีเรคโก

เพื่อให้เกิดความตื่นตัว ความสม่ำเสมอ และประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นในประเด็นด้านจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด Lyreco จึงตัดสินใจที่จะเสริมสร้างและประสานวิสัยทัศน์ด้านจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามที่ไม่เหมือนใครซึ่งนำไปสู่การสร้างคณะกรรมการจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกลุ่ม การเสนอชื่อเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกลุ่มและผู้อ้างอิงด้านจรรยาบรรณในบริษัทในเครือของ Lyreco ทั้งหมด

ethics and compliance

ข้อบังคับเกี่ยวกับซัพพลายเชน
 

ลีเรคโกปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายฉบับล่าสุด ดังนี้

 • French Duty of Care กฎหมายความรับผิดชอบประเทศฝรั่งเศส
 • Norwegian Transparency Act กฎหมายความโปร่งใสประเทศนอร์เวย์
 • Germany Supply Chain Act กฎหมายซัพพลายเชนประเทศเยอรมนี

โรงงานผลิตสินค้าของลีเรคโกถูกตรวจสอบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เราปฏิบัติตตาม ดังนี้

 • BSCI (Business Social Compliance Initiative)
 • SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange)
 • ISO 14001 (ระบบการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม)
ISO

การปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO

ทุกประเทศที่ลีเรคโกเข้าไปประกอบการได้รับการรับรอง

 • ISO 9001: Quality Management
 • ISO 14001: Environment Management

การรับรอง ISO เพิ่มเติม ซึ่งลีเรคโกได้รับในบางประเทศ

 • ISO 45001: Health & Safety Management
 • ISO 50001: Energy Management
 • ISO 27001: IT Security Management

อ่านข้อความเพิ่มเติม