Persondatapolitik

Kundetilfredshedsundersøgelse

1.1 Dataansvarlig

Lyreco Danmark er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, når du deltager i vores kundetilfredshedsundersøgelser.

1.2 Kontaktoplysninger 

Hvis du har spørgsmål om behandling af personoplysninger i forbindelse med din deltagelse i kundetilfredshedsundersøgelserne, bedes du kontakte privacy.office@lyreco.com.

2.1 Formålet med behandling af personoplysninger 

Det overordnede formål med behandlingen er at vurdere dit niveau af tilfredshed med os, vores produkter og tjenester.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af personoplysninger er baseret på vores legitime interesse i at kende vores kunders tilfredshedsniveau. 

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til vores databehandlere.  

3.2 Kategorier af støttemodtagere i tredjelande

Dine personoplysninger overføres til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS, f.eks. USA. 

4. Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger opbevares normalt i op til fem år fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget dine svar. 

5. Forpligtelser

Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne.  

6.1 Rettigheder

I henhold til databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. For at udøve dine rettigheder bedes du kontakte privacy.office@lyreco.com

6.1.1. Ret til indsigt 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af ovenstående oplysninger.

6.1.2. Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

6.1.3. Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

I nogle tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, kan vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at et retskrav kan etableres, håndhæves eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

6.1.5. Ret til indsigelse

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. 

6.1.6. Ret til dataportabilitet

I nogle tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få disse personoplysninger overført fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage til den lokale tilsynsmyndighed.
Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.