Din udvikling kommer først  - Tine 1

Din udvikling kommer først

"Jeg kan være den, jeg ønsker at være"

Hos Lyreco Danmark tror vi på mennesker. Vi tror på at fremme et miljø, der inspirerer og belønner din kreativitet og nytænkning. Der er ingen dumme idéer, og der er ikke noget galt med at stræbe efter at nå til tops! Vores succes skyldes vores medarbejdere, hvilket også er årsagen til at vi målrettet arbejder på at erhverve, fastholde og udvikle de største talenter på markedet.

Michael Baun - Tiltet

Det er afgørende for vores succes, at medarbejderne engagerer sig og lykkes i dagligdagen. Derfor investerer vi med glæde i ressourcer til relevant videreuddannelse uanset hvilken afdeling medarbejderen arbejder i. Det fremmer både arbejdsglæden og arbejdskulturen. 

Michael Baun Christensen

Managing Director Lyreco Danmark

Personlig udvikling

I Lyreco Danmark tror vi på, at den største udvikling sker, når man bliver sat i en situation, man ikke har været i før. Det kan være at håndtere nye opgaver, påtage sig nyt ansvar, projektleder for et nyt projekt, blive forfremmet, få den første lederrolle osv. Sagt med andre ord, så sker udviklingen på jobbet. 

Dette princip betyder også, at deltagelse i et kursus skal følges op med aktiviteter på jobbet for at sikre en konsekvent læring. Vi kalder dette for 70-20-10-reglen. 70% af udviklingsaktiviteterne skal komme fra erfaringer på arbejdspladsen; ca. 20% skal komme igennem interaktioner med andre; og ca. 10% fra reel kursustræning. 

Lyreco Danmark tror på, at uddannelse og udvikling er en kontinuerlig proces. Der er en forventning om, at medarbejderne vil holde sig ajour med udviklingen inden for deres eget fagområde. Og at vidensdeling sker mellem kollegaer, ledere og medarbejdere.

 

Lederudvikling

Great Lyders er et nyt lederudviklingsprogram, der skal sikre, at alle ledere på tværs af Lyreco udvikler den centrale ledelsesadfærd, der er nødvendig for at efterleve værdierne og drive medarbejdernes engagement og performance i dagligdagen. 

De vil her lære den specifikke ledelsesadfærd og værktøjer, der er nødvendige for at muliggøre en stigning i engagement og performance gennem 3 kerneledelsesadfærd; Encourage, Engage og Empower. 

Gennem hele ledelsesrejsen håber vi at inspirere vores ledere i deres daglige lederskab og forbedre deres lederevner. Vi lover en aktiv, meget engagerende læringsvej, der vil give vores ledere indsigt, værktøjer og teknikker, som de kan implementere i deres daglige lederskab fra dag ét.

Læs mere