Etik Header

Etik og compliance

i al vores praksis

Vores værdier gør os til en betroet partner.

Siden oprettelsen i 1926 har Lyreco været drevet af sine værdier:
ekspertise, respekt, passion og smidighed. De omfavnes og fremmes af alle vores medarbejdere og deles med alle vores forretningspartnere.

Hos Lyreco opretholder vi disse værdier dagligt ved at fremme en etik- og føjelighedspolitik i al vores praksis. Vores Etiske Regler afspejler vores langsigtede forpligtelse til integritet. Det er det, der garanterer tilliden hos vores kunder såvel som vores medarbejdere og partnere.

 

Gregory retouche

Vi er stolte af vores værdier. De deles og fremmes af alle vores medarbejdere. De er vores styrke og gør os til en betroet partner.

Det er en pligt at respektere disse værdier. Sådan sikrer vi, at hver dag er "En Dejlig Arbejdsdag" for alle.

 

Grégory Liénard

CEO

Lyrecos Etiske Regler

Vores Etiske Regler er et udtryk for, hvem vi er, og hvordan vi handler i Lyreco. De gælder i alle vores aktiviteter, uanset hvor vi opererer, når som helst.

De er afhængige af fire vejledende principper: vores medarbejdere, vores forretningsintegritet, vores produkter & aktiver og vores samfundsmæssige forpligtelse.

Ethics, people and values

Vores folk

Hos Lyreco stræber vi efter at fremme en etisk Folk og Kultur-politik, der giver et sundt og sikkert miljø og fremmer respekt som en nøgleværdi i al vores praksis.

 

Ethics, business integrity

Vores forretningsintegritet

Ud over overholdelse af gældende love og regler fokuserer vi stærkt på forretningsintegritet. Det ligger i hjertet af de principper, vi deler med vores forretningspartnere og medarbejdere. Derfor har vi nultolerance over for enhver form for korruption, bedrageri, interessekonflikt eller handelsindflydelse ...

Hos Lyreco afspejler vores medarbejdere vores etiske politik; deres forhold til vores interessenter er strengt reguleret for at sikre tillidsfulde forhold baseret på gensidig respekt for integritet.

 

Leverandørernes Etiske Regler

Vores Leverandørers Etiske Regler angiver de krav, vores leverandører skal overholde med hensyn til etik og professionel adfærd, når de arbejder med Lyreco.

Som et minimum forventer vi, at vores leverandører:

  • Respekterer de samme etiske krav og udfører deres aktiviteter i overensstemmelse med Leverandørernes Etiske Regler
  • Implementerer de politikker og procedurer, der er nødvendige for at overholde gældende love og regler
  • Sørger for, at disse forpligtelser følges af alle deres partnere.
iStock-504342467.jpg

Vores produkter og aktiver

Hos Lyreco sikrer vi, at vi kan levere produkter til vores kunder, der lever op til de højeste standarder med hensyn til kvalitet, sikkerhed og miljø.

Vi arbejder udelukkende med forretningspartnere, der deler de samme ambitioner for produktkvalitet.

Image_16x9_proximity.jpg (

Vores samfundsmæssige forpligtelse

At fremme og bidrage til en bæredygtig, ansvarlig og borgerlig forretningsadfærd er nøglen for Lyreco.

Vi stræber efter at integrere en CSR-tilgang i vores måder at arbejde på og dermed øge vores kolleger og forretningspartneres bevidsthed om mere ansvarlig praksis, tilbyde vores kunder bæredygtige produkter og løsninger og løbende forbedre vores operationelle processer.

 

Logo_Raiseyourconcern

Vi ser det som en fælles pligt at forebygge og afsløre etiske overtrædelser, så Lyreco kan træffe de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe situationen og sikre, at interne og eksterne partneres adfærd og handlinger er i fuld overensstemmelse med vores værdier.

Vores værktøj ”Del din bekymring” er tilgængeligt for alle Lyreco-medarbejdere og eksterne partnere. Vi opfordrer dig til at diskutere, bede om råd, stille spørgsmål, dele dine bekymringer og rapportere enhver faktisk eller potentiel etisk overtrædelse.

RAISE YOUR CONCERN

Lyrecos etik- og føjelighedsstyring

For at sikre bedre opmærksomhed, konsistens og effektivitet i alle etiske og føjelighedsmæssige sager har Lyreco besluttet at styrke og harmonisere en unik etik- og føjelighedsvision, der førte til oprettelsen af ​​et Gruppeetik- og Føjelighedsudvalg, udnævnelsen af ​​en gruppeføjelighedsofficer og dedikerede etikreferenter i alle Lyrecos datterselskaber.

iStock-887882750.jpg (

Læs mere