Planet

Planet

At reducere vores miljøpåvirkning af planeten er en langsigtet strategi, der bliver opnået gennem progressive handlingsplaner og løbende forbedringer.

For at reducere vores indvirkning på planeten vil vi inden 2026:

  • Bruge og sælge produkter og tjenester, der bidrager til at beskytte planeten og menneskerne på den, med en målsætning om, at 90 % af den samlede omsætning skal genereres af produkter med bæredygtige karakteristika.
  • Implementere cirkulær økonomi i vores interne forbrug og eksterne salg.
  • Reducere miljøpåvirkningen ved at kigge på vores CO2-udledning særligt med fokus på vores bilflåde, elforbruget på hovedkontoret i Roskilde og ved selv at producere alternativ energi. 
Selection

Lyreco Sustainable Selection

I 2023 lancerede Lyreco "Lyreco Sustainable Selection", som er en ny leverandør- og produktvurderingsmetodologi, der er mere entydig og som ligger tættere på vores langsigtede bæredygtighedsmål. Den har til formål at styrke vores indkøbsproces med mere bæredygtige initiativer, handlinger og beslutninger. Vores mål er, at 90 % af vores samlede omsætning skal genereres af produkter med bæredygtige karakteristika. 

Cykel

CO2e-reduktion

Klimaindsats er en prioritet for os, hvilket afspejles i vores strategi og politik. Som en global virksomhed, der er forpligtet til Science Based Targets-initiativet (SBTi), tager vi vigtige klimatiltag inden for vores forsyningskæde og operationer. Vi har investeret i energieffektivitetstiltag på tværs af vores aktiviteter, hvilket har resulteret i håndgribelige reduktioner i vores drivhusgasemissioner.

Vil du gerne have flere oplysninger?

LYRECO CSR RAPPORT

LÆS VORES CSR-RAPPORT

Læs mere om Lyreco