handshake

การให้การรับรองและการยอมรับ

ตามมาตรฐานสากล ยุโรป และท้องถิ่น

 

ที่ลีเรคโก เราภูมิใจในความมุ่งมั่นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของเราซึ่งมุ่งหมายในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีและยั่งยืน

เรามุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ที่โปร่งใสกับลูกค้า ซัพพลายเออร์และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการทุกอย่างที่เราริเริ่มและดำเนินการ ความไว้วางใจและความชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญในการตอบสนองความคาดหวังด้านสิ่งแวดล้อมของลูกค้าช

ลูกค้าของเราสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขาสามารถพึ่งพาคู่ค้าที่เชื่อถือได้และเลือกผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนของพวกเขาโดยอาศัยข้อมูลที่ชัดเจนผ่าน: 

  1. ระบบการจัดการ ISO ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของแต่ละประเทสสาขา
  2. ฉลากหรือใบรับรองที่ได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  3. มีกระบวนการที่ได้มาตรฐานในการประเมินผลิตภัณฑ์สีเขียวของลีเรคโก

People are holding a plant in their joined hands

ฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อม
ฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อมนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและรับรู้ได้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาซื้อ

EU ecolabel

European Ecolabel เป็นโครงการอาสาจากฉลาก ecolabel ที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2535 โดยคณะกรรมาธิการยุโรป เป็นไปตามแนวทางที่เป็นระบบ "ทั่วโลก" ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การผลิต (รวมถึงการเลือกใช้วัตถุดิบ) ไปจนถึงการกำจัดหรือรีไซเคิล อีกทั้งการกระจายและการบริโภคและการใช้งาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ลีเรคโกได้ส่งเสริม EU Ecolabel สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าของตนเอง

nordic swan

Nordic Ecolabel หรือ Nordic Swan เป็นป้ายกำกับความยั่งยืนอย่างเป็นทางการสำหรับกลุ่มประเทศนอร์ดิก โดยที่ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากของ Nordic Swan ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดรวมถึงเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพและสุขภาพ ในปี พ.ศ.2561 ลีเรคโกได้เลือกฉลากนี้สำหรับตลับผงหมึก

fsc

Forest Stewardship Council (FSC) และ PEFC เป็นฉลากสิ่งแวดล้อมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จากไม้ (ส่วนใหญ่เป็นกระดาษ) เป็นไปตามขั้นตอนที่รับประกันการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ในปี พ.ศ.2562 ลีเรคโกได้เข้าเป็นสมาชิกของ FSC international

กรอบการปฏิบัติงาน

SPECIALISATION & EXPERTISE

มาตรฐานและวิธีการเหล่านี้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเราด้วยวิธีที่มีรับผิดชอบมากที่สุด

sedex

SEDEX ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่ใหญ่ที่สุดในโลกในการแบ่งปันข้อมูลการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งใช้โดยสมาชิกมากกว่า 43,000 คนในกว่า 150 ประเทศ ในปี 2556 Lyreco ได้เลือก SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) เป็นมาตรฐานที่ได้รับการรับรองสำหรับการตรวจสอบความรับผิดชอบทางสังคมของโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าของลีเรคโก

bsci

Business Social Compliance Initiative เป็นระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานชั้นนำที่สนับสนุน บริษัท ต่างๆในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติตามกฎระเบียบทางสังคมและเพื่อปรับปรุงโรงงานในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ในปี พ.ศ.2556 ลีเรคโกได้เลือก BSCI เป็นมาตรฐานที่ได้รับการรับรองสำหรับการตรวจสอบความรับผิดชอบทางสังคมของโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าของลีเรคโก

เพื่อให้มั่นใจว่าเรามุ่งมั่นต่อคุณภาพและแนวทางเพื่อสิ่งแวดล้อมในทั่ว 15 ประเทศสาขา ลีเรคโกปฏิบัติตามแนวทางสากลที่เป็นที่ยอมรับ ISO 9001 และ ISO 14001

การจัดการคุณภาพชีวิตที่ดีและความปลอดภัยอยู่ในกรอบแนวทางปฏิบัติของลีเรคโกที่เกี่ยวเนื่องกับ ISO 45001 และกฎหมายภายในแต่ละประเทศ

ในปี 2012 ISO 26000 แนวทางปฏิบัติในความรับผิดชอบต่อองค์กรถูกนำมาใช้จัดโครงสร้างในการปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน นอกเหนือไปจากนั้น ในบางประเทศสาขายังเลือกที่จะปรับใช้แนวทางอื่นนอกเหนือไปจากที่กล่าวมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2022 ลีเรคโกได้รับใบแจ้งยืนยันการรับรองจาก SGS ว่าลีเรคโกได้รับการรับรองในแนวทาง ISO 20400 ซึ่งมุ่งหมายในเรื่องแนวทางการปฏิบัติที่ยั่งยืนสำหรับทั้งการชำระเงินและการสั่งซื้อ

Ecovadis คือสถาบันประเมินความยังยืนในระดับสากลที่ได้รับการยอมรับและได้ประเมินกว่า 90,000 องค์กรทั่วโลกในปี 2021 โดดยประเมินด้วยกัน 4 ด้าน: สิ่งแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน การสั่งซื้อที่ยั่งยืน และจริยธรรม ในปี 2022 ลีเรคโกได้รับเหรียญทองในการประเมิน Ecovadis ด้วยคะแนน 73 จาก 100 คะแนนซึ่งจัดเป็นองค์กรที่อยู่ 2% อันดับแรกของผลการประเมิน

นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง

people shaking hands

เรามุ่งมั่นในการนำแนวทางปฏิบัติสากลที่มุ่งหมายในการสร้างการปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมมาปรับใช้ในตลาดของเรา

We support UN Global compact

ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติเปิดตัวในปี 2543 เป็นทั้งแพลตฟอร์มนโยบายและกรอบการปฏิบัติงานโดยสมัครใจสำหรับ บริษัท ที่ยึดมั่นในความยั่งยืนและการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  ในปี 2547 ลีเรคโกเป็น บริษัท แรกในอุตสาหกรรมเครื่องใช้สำนักงานที่เข้าร่วม UN Global และยังคงเสริมสร้างความมุ่งมั่นนี้โดยเผยแพร่รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนบนแพลตฟอร์มของ Global Compact ในทุกปี

nydf

ปฏิญญานิวยอร์กเกี่ยวกับป่าไม้เป็นความร่วมมือโดยสมัครใจของรัฐบาล บริษัท ชุมชนพื้นเมืององค์กรและองค์กรพัฒนาเอกชนที่พยายามลดการตัดไม้ทำลายป่าลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2563 และจะยุติลงภายในปี 2573 ด้วยการเข้าร่วมแถลงการณ์ บริษัท ต่างๆเช่น ลีเรคโกมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือที่มีความรับผิดชอบกับป่าไม้ ประเทศและการตัดไม้ทำลายป่าออกจากห่วงโซ่อุปทานทำให้เกิดสมดุลของป่า

hrc

กลุ่มสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเป็นสถานที่ในการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญสำหรับสมาชิก ในปี พ.ศ.2560 ลีเรคโกได้เข้าร่วมกลุ่มสิทธิมนุษยชนของ UN Global Compact เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการป้องกัน จัดการและพัฒนาสิทธิมนุษยชน

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม?

อ่านรายงาน CSR ของเรา

อ่านต่อ