Persondatapolitik

Kunder

1.1 Dataansvarlig

Lyreco Danmark er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med de personoplysninger, vi modtager, når vi leverer produkter og tjenester til dig. 

1.2 Kontaktoplysninger

I tilfælde af henvendelser vedrørende Lyreco Danmarks behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dine transaktioner med os, er du velkommen til at rette dem direkte ad samme vej som du oprindeligt henvendte dig eller rette en ny henvendelse til privacy.office@lyreco.com.

2.1 Formål med behandling af personoplysninger

Det overordnede formål med behandlingen af personoplysninger er at kunne indgå aftaler med dig og levere produkter og tjenester til dig. 

Et yderligere formål indebærer også overholdelse af lovkrav i forbindelse med bogføringsloven. 

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for, at Lyreco Danmark kan indgå aftaler med dig. 

Efter levering af ydelser og produkter vil behandlingen desuden være nødvendig for Lyreco Danmarks legitime interesse i at kunne vurdere, fastslå eller forsvare nuværende og fremtidige retlige konsekvenser. 

Derudover sker behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med lovkrav, der følger af bogføringsloven. 

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til samarbejdspartnere, herunder distributører, revisorer, advokater og vores databehandlere. 

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/ind- og udrejsesystemet, f.eks. USA.

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger opbevares som udgangspunkt i fem år efter udgangen af det regnskabsår, hvor aftalen blev indgået. 

5. Forpligtelser

Afgivelse af dine personoplysninger er en forudsætning for, at vi kan handle med dig. 

6.1 Rettigheder

I henhold til databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.
 
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os på privacy.office@lyreco.com

6.1.1. Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, samt til at modtage en kopi af oplysningerne. 

6.1.2. Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger. 

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

I visse tilfælde har du ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, kan vi ikke behandle dine personoplysninger, medmindre det er til opbevaring, med dit samtykke eller til etablering, udøvelse eller forsvar af en juridisk forpligtelse eller for at beskytte en person eller vigtige offentlige interesser i Den Europæiske Union eller en medlemsstat. 

6.1.5. Ret til indsigelse

I særlige situationer har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6 Ret til dataportabilitet

Under visse omstændigheder har du ret til at modtage dine egne personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at overføre disse data fra en dataansvarlig til en anden uden hindring. 

7. Tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage til den lokale tilsynsmyndighed.
Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.