Parantaaksemme palvelukokemusta käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivustolla hyväksyt evästeiden käytön. Voit muuttaa asetuksia tai katsoa lisätietoja Käyttöehdot ja evästeet

Sulje


OK
Sulje

Error


Odota, ole hyvä...


Käyttöehdot

YLEISET KÄYTTÖEHDOT

YLEISET KÄYTTÖEHDOT

 

Yleistiedot

 

”Lyreco” tarkoittaa LYRECO SAS, Rue du 19 mars 1962 - 59770 MARLY (FRANCE), sen tytäryhtiöitä ja yhteistyökumppaneita.

 

”Käyttäjä” tarkoittaa mitä tahansa henkilöä tai oikeudellista yksikköä, joka voi päästä, selailla ja käyttää Internet-sivustoamme.

 

”Tuote/ Tuotteet” tarkoittaa mitä vain Internet-sivulla myyntiin tarjottua hyödykettä.

 

”Internet-sivusto” tarkoittaa www.lyreco.com:ia sekä mitä tahansa tämän Domain nimen muotoja.

 

”Sovitustyökalut” tarkoittavat mitä tahansa ohjelmistoja, jotka oikeuttavat Käyttäjän sovittamaan Tuotteita.

 

Nämä YLEISET KÄYTTÖEHDOT koskevat Internet-sivustolle pääsyä, sen selailua ja käyttöä.

 

Avaamalla, selaamalla ja käyttämällä tätä Internet-sivustoa käyttäjä sitoutuu jokaisella kerralla noudattamaan näitä YLEISIÄ KÄYTTÖEHTOJA, ja muita suosituksia, rajoituksia tai sääntöjä, jotka voivat liittyä tämän Internet-sivuston tiettyihin osioihin tai palveluihin, sekä sitoutuu toimimaan asianmukaisten lakien ja säännösten mukaisesti.

 

Käyttäjille myönnetään lupa avata ja käyttää Internet-sivustoa sekä sen Sisältöä (kuten määritetty alla) ainoastaan tuotteiden tai palvelujen valmisteluun, arviointiin ja tilaamiseen Lyrecon kautta. 

 

Lyreco pidättää oikeuden lisäyksiin, muutoksiin, korjauksiin tai peruutuksiin koskien tätä Internet-sivustoa ja sen Sisältöä (kuten määritetty alla) sekä näitä YLEISIÄ KÄYTTÖEHTOJA minä tahansa ajankohtana ilman aiempaa ilmoitusta. Näin ollen Käyttäjien tulisi säännöllisesti kääntyä näiden YLEISTEN KÄYTTÖEHTOJEN puoleen.  

 

Luvaton käyttö

 

Käyttäjää kielletään vahingoittamasta tai aikeista vahingoittaa Internet-sivuston turvallisuutta.

 

Käyttäjä ei saa käyttää, ja myös sitoutuu olemaan käyttämättä, Internet-sivustoa tavoilla, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa vaurioita Internet-sivustolle tai häiritä sen saavutettavuutta ja käytettävyyttä; tai tavalla, joka on lainvastainen, laiton, vilpillinen tai vahingollinen, tai yhteydessä vastaavanlaisiin tarkoituksiin tai toimintaan.

 

Käyttäjä ei saa käyttää, ja sitoutuu olemaan käyttämättä, Internet-sivustoa kopioidakseen, varastoidakseen, levittääkseen, käyttääkseen tai julkaistakseen materiaalia, joka koostuu (tai sisältää yhteyksiä) vakoiluohjelmista, tietokoneviruksista, Troijan hevosesta, madoista, näppäilyn seurannasta, lähdesarjasta tai muista vahingollisista tietokoneohjelmista.

 

Käyttäjä ei saa suorittaa minkäänlaista järjestelmällistä tai automaattista tietojen keräämistä (mukaan lukien tuhoaminen sekä datan louhinta, lainaaminen ja kerääminen rajoituksetta) Internet-sivustolla tai siihen liittyen ilman meidän erityistä kirjallista hyväksyntäämme.

 

Tekijänoikeudet

 

Tämä Internet-sivusto sisältää grafiikkaa, valokuvia, levykuvia, logoja, dokumenttiasetteluja, taideteoksia, tekstiä, fontteja, mallinnuksia, ohjelmistotyökaluja sekä muuta informaatiota (viitaten tällä ”Sisältöön”).

 

Tämä Internet-sivusto ja sen Sisältö ovat tekijänoikeussuojattua omaisuutta, jotka kuuluvat Lyrecolle tai tahoille, joilta Lyreco on saanut tähän omaisuuteen oikeuttavan lisenssin.

Kaikki oikeuden koskien tätä Internet-sivustoa ja sen Sisältöä pidätetään maailmanlaajuisesti. Sisällön minkään asteinen evääminen, kopioiminen, jakaminen, julkaisemin ja käyttäminen on ankarasti kiellettyä ilman näiden YLEISTEN KÄYTTÖEHTOJEN erityistä lupaa.

 

Internet-sivustolla tarjottavat Räätälöintityökalut sisältävät rajoitetun määrän grafiikkaelementtejä.

 

Lyreco pidättää oikeuden käyttää kyseisiä elementtejä ja mahdollistaa niiden käytön toiselle Käyttäjälle tulevaisuudessa.

 

Käyttäjä ei saavuta mitään oikeutta tai vaadetta koskien sisällön tuottamisen yhteydessä syntyneitä räätälöityjä muotoiluelementtejä ja/tai näiden elementtien liittämisestä yhteen tai useampaan Tuotteeseen.

 

Muut käyttäjät voivat käyttää räätälöintityökalua luodakseen räätälöityjä Tuotteita, joissa on samankaltaisia tai identtisiä yhdistelmiä Sisällöstä, eikä Lyreco takaa, että juuri teidän tuotoksessanne ei olisi samankaltaisuuksia muiden tahojen suunnittelemiin ja käyttämiin tuotoksiin.

 

Lyreco ei anna minkäänlaisia vakuuksia siitä, että Räätälöintityökalulla luodut Tuotesuunnitelmat eivät rikkoisi, tai eivät olisi aiheellisia syytettäviksi kolmannen osapuolen tavaramerkin tai muiden oikeuksien rikkomisesta.

 

Mikäli Käyttäjä tarjoaa omaa Sisältöään (mukaan lukien, muttei rajoittuen logoihin, tekstiin tai fontteihin), Käyttäjä vakuuttaa Lyrecolle, ettei hänen luomansa räätälöity Tuote altistu kolmansien osapuolien oikeuksille. Tekemällä tilauksen tällä Internet-sivustolla, Käyttäjä takaa, että siinä on kaikki tarvittavat luvat, oikeudet ja valtuutukset kolmannen osapuolen materiaalin sisällyttämiseen ja tilauksen jättämiseen. Vastaavassa tapauksessa kustannukset tekijänoikeuden, yksityisten oikeuksien tai nimenkäyttöoikeuksien rikkomisesta lankeavat yksinomaan Käyttäjälle.

 

Käyttäjä vapauttaa Lyrecon kaikista tiedusteluista ja syytöksistä, jotka on tehty vastaavanlaisten kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaamisen vuoksi, sikäli mikäli Käyttäjä on itse vastuussa rikkomuksesta. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Lyrecolle kaikki vastaavanlaisesta toiminnasta aiheutuneet puolustuskustannukset ja muut vahingot.

 

Joka tilanteessa Lyreco suosittelee Käyttäjälle ammattimaista neuvontaa huomioitaessa sitä, onko räätälöidyn Tuotteen suunnitelma laillisesti saatavilla Käyttäjän käyttöön ja sitä, rikkooko se kolmansien osapuolien oikeuksia.

 

Käyttäjän jättäessä räätälöityjen Tuotteiden tilauksen Lyrecon verkkokaupassa, Käyttäjä valtuuttaa Lyrecon tuottamaan Tuotteet omasta puolestaan. Tilaukset tulevat olemaan Lyrecon myynnin käyttöehtojen alaisina.

 

Henkilökohtaisten tietojen saanti ja päivittäminen

 

Lyreco pidättää oikeuden rajoittaa pääsyä mihin tahansa Internet-sivuston alueille, tai aivan koko sivustolle, harkintansa mukaan.

 

Lyreco tarjoaa laajennettuja palveluja (mukaan lukien, muttei rajoittuen Käyttäjän yksilöllisten tietojen järjestelyyn ja hallintaan) Internetissä nimen/salasanan suojaaman järjestelmän kautta.

 

Mikäli Lyreco tarjoaa Käyttäjälle Käyttäjätunnuksen ja salasanan mahdollistaakseen tämän pääsyn Verkkokauppansa rajoitetuille alueille tai palvelun muuhun sisältöön, Käyttäjän täytyy vakuuttaa, että Käyttäjätunnus ja salasana pidetään luottamuksellisina. 

 

Käyttäjän Käyttäjätunnus ja salasana ovat ”Tunnistuksen” keino.

 

Käyttäjä hyväksyy olevansa ainut Tunnistuksensa käyttäjä ja olevansa yksin vastuussa kaikesta Internet-sivustolla suorittamastaan Tunnistuksen alaisesta toiminnasta.

Käyttäjä on yksin vastuussa Tunnistuksensa pitämisestä luottamuksellisena. Lyreco suosittelee vahvasti, että Käyttäjä kirjautuu ulos Internet-sivustolta sekä sulkee selainikkunan lopettaessaan istunnon, jotta valtuuttamattomat henkilöt eivät pääsisi Käyttäjän Tunnistuksella sivustolle.

 

Mikäli Käyttäjä tarjoaa Lyrecolle Henkilökohtaisia tietoja, on Käyttäjällä oikeus (aiemmin hyväksytyllä kirjallisella ilmoituksella) pyytää tällaisten Henkilökohtaisten tietojen tarkastusta, muutosta, korjausta tai poistamista (kuten edellytetään asiaankuuluvassa henkilötietolaissa). Ohjeet pyyntöön koskien Käyttäjän Henkilökohtaisten tietojen tarkastelua, muuttamista, korjaamista ja poistamista tullaan antamaan tietojen keräämishetkellä, ja mikäli niitä ei keräämishetkellä annettaisi, kyseiset ohjeet annetaan pyynnöstä.

 

Henkilökohtaisten tietojen suojelu

 

Lyreco kerää Henkilökohtaisia tietoja ainoastaan pakolliseksi pohjaksi, jossa on tarpeellista tuoda esiin yksi tai useampia pyydettyjä tarkoituksia tai toimintoja, tai Käyttäjälle, jotta hänellä olisi pääsy Lyrecon Tuotteisiin tai palveluihin, ja nämä tiedot Lyreco kerää vain lainmukaisin ja reiluin keinoin.

 

Tietojen kirjaaminen Internet-sivustolle kyseisiksi pakollisiksi tiedoiksi on merkitty * tai vastaavalla merkillä. Lyreco saattaa pyytää Käyttäjältä myös ei-pakollista lisätietoa parantaakseen tietouttaan asiakkaistaan. Käyttäjällä säilyy vastaamisen vapaus näihin lisätietoa tuottaviin kohtiin liittyen. Vaikka Lyreco pitää hyvää huolta Käyttäjän Henkilökohtaisten tiejoen turvaamisesta, ei Lyreco voi taata, ettei valtuuttamattomia yhteyksiä milloinkaan ilmenisi, eikä näin ollen voi olla vastuussa kolmannen osapuolen käyttämistä, vilpillisesti hankituista henkilökohtaisista tiedoista.

 

Jokaisesta Internet-sivuston Käyttäjästä sivusto tunnistaa ja kerää automaattisesti informaatiota, jota ei normaalisti katsota Henkilökohtaiseksi tiedoksi, kuten esimerkiksi Käyttäjän IP-osoitetta ja domain nimeä. Lyreco käyttää Käyttäjätietoa ymmärtääkseen Käyttäjien kauppakuvioita Internet-sivustolla, tarkoituksenaan esimerkiksi parantaa sen käytettävyyttä.

 

Käyttäjän tietokone tarjoaa tätä Käyttäjätietoa automaattisesti joka kerta, kun Käyttäjä kirjautuu sivustolle, ellei Käyttäjällä ole aktivoituna tiettyjen selaimien tarjoamaa tietosulkuteknologiaa. Kun Käyttäjä vierailee Internet-sivustollamme, Lyreco voi käyttää evästeitä (”cookies”) saadakseen tietynlaista käyttäjäinformaatiota Käyttäjän tietokoneelta ja salliakseen Lyrecon räätälöidä Käyttäjän kokemuksesta paremmin hänen tarkoituksiaan ja mieltymyksiään vastaava, tai yksinkertaisesti helpottaa Käyttäjän liittymistä palvelujen käyttöön. Useimmat selaimet sallivat Käyttäjän poistaa evästeet tietokoneeltaan, estää evästeiden hyväksyminen tai vastaanottaa varoitus ennen evästeen tallentamista. Joka tapauksessa jos Käyttäjä estää tai poistaa evästeet, Lyrecolla ei välttämättä ole mahdollisuutta palauttaa mitään mieltymys- tai räätälöintiasetuksia, jotka Käyttäjä aikaisemmin määritti, ja näin Lyrecon kyky yksilöidä Käyttäjän sivustokokemus rajoittuu.

 

Tämä Internet-sivusto käyttää Google Analyticsia, joka on Googlen (Google Inc., ”Google”) tarjoama selainanalytiikka. Google Analytics käyttää evästeitä, Käyttäjän tietokoneessa sijaitsevia tekstitiedostoja, auttaakseen Lyrecoa analysoimaan, kuinka Käyttäjät käyttävät sen Internet-sivustoa. Evästeen luoma tieto Käyttäjän Internet-sivuston käytöstä (mukaan lukien Käyttäjän IP-osoite) välittyvät ja tallentuvat Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin. Google käyttää tätä informaatiota Käyttäjien Internet-sivuston käytön analysointitarkoituksiin, laatiakseen raportteja Internet-sivuston aktiivisuudesta sivusto-operaattoreille sekä tarjotakseen muita palveluja Internet-sivuston aktiivisuuden Internetin käytön perusteella. Google voi myös välittää tätä informaatiota kolmansille osapuolille, mikäli laki sitä edellyttää tai jos kyseiset kolmannet osapuolet käsittelevät informaatiota Googlen puolesta. Google ei yhdistä Käyttäjän IP-osoitetta mihinkään muihin Googlen ylläpitämiin tietoihin. Käyttäjä voi kieltäytyä evästeen käytöstä valitsemalla asianmukaiset asetukset käyttämästään selaimesta, vaikka näin tekemällä Käyttäjällä ei ole mahdollisuutta käyttää Internet-sivuston täyttä toiminnallisuutta. Käyttämällä tätä Internet-sivustoa, Käyttäjä hyväksyy sitä koskevan tiedon prosessoinnin Googlen puolesta yllä mainitulla tavalla ja sitä vastaavaan tarkoitukseen.

 

Tästä linkistä löydät evästekäytäntömme ja tietosuojaselosteemme

 


 

Henkilökohtaisten tietojen käyttö ja paljastaminen

 

Internet-sivustolla Lyrecolle tarjotut Henkilökohtaiset tiedot tullaan käsittelemään asianmukaisesti ja hienotunteisesti. Rajoittamatta edellä olevaa, Lyreco käyttää ja julkaisee Henkilökohtaista tietoa tarkoituksiin, jotka liittyvät pyydettyihin tehtäviin tai toimintaan, pyydettäessä Käyttäjän pääsyyn Lyrecon Tuotteisiin tai palveluihin, tai erityismainittuun oleelliseen Internet-sivuston alueeseen liittyvään tarkoitukseen. Lisäksi, Lyreco voi yhdistää Käyttäjän Internet-sivustolla tarjoamaa Henkilökohtaista tietoa muuhun informaatioon, jota Lyreco voi kerätä Käyttäjästä tai kolmansilta osapuolilta, tarkoituksenaan entistä tehokkaammin räätälöidä Internet-sivustoaan, tehtäviään, toimintojaan, tuotteitaan, palvelujaan ja tarjoamiaan.

 

Yllä määritetyissä tarkoituksissa Henkilökohtaista tietoa voidaan siirtää, varastoida ja käsitellä Euroopan talousalueen ja Sveitsin ulkopuolisissa kohteissa. Mukautumalla Henkilökohtaiseen tietoonsa, Käyttäjä hyväksyy Henkilökohtaisten tietojensa kyseisenlaiset siirrot, varastoinnit ja käsittelyt.

 

Vakuuden erotuslausuma

 

Informaation, mukaan lukien Tuotteet, kuvat ja valokuvat Internet-sivustolla, ei ole luvattu tai taattu olevan oikeellista, ajankohtaista tai täydellistä, ja tämä Internet-sivusto saattaa sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai typografisia virheitä.

 

Lyreco ei tee vakuuksia, selontekoja tai sopimuksia mistään Internet-sivustonsa sisällöstä, joka sisältää, muttei rajoitu mihinkään sellaiseen kuten laatuun, virheettömyyteen, täydellisyyteen tai kelvollisuuteen tai vastaavaan muuhun sisältöön liittyvään tarkoitukseen.

 

Tällä Internet-sivustolla oleva informaatio ei anna neuvoja tai suosituksia; eikä mikään sisältö mistä tahansa muusta Internet-sivustosta, joka ohjaa tai johon pääsee hyperlinkeistä muualta tämän sivuston kautta.

 

Vapautus velvoitteesta

 

Lyreco ei ole vastuussa vaurioista, menetyksistä (joko suorista, epäsuorista tai välillisistä), kustannuksista, velvoitteista, tuottojen menetyksistä tai kustannuksista, jotka johtuvat sen työntekijöiden myöntämän informaation käytöstä, saavutettavuudesta tai siitä riippuvaisuudesta suhteessa, sisältyen tai saatavissa sen Internet-sivuston kautta.

 

Lyreco ei tue eikä vahvista minkään kolmannen osapuolen Internet-sivuston sisältöä, eikä Lyrecolla ole velvoitetta olla niihin yhteydessä (mukaan lukien, muttei rajoittuen velvoitteisiin, jotka nousevat mistä tahansa syytöksestä, että minkä tahansa kolmannen osapuolen Internet-sivuston sisältö rikkoo lakia tai jonkin yksityisen henkilön oikeuksia tai on moraaliton, herjaava tai skandaalimainen).

 

Lyreco ei takaa, että Internet-sivustolla (ja/tai siihen linkittyvillä) saatavissa olevat toiminnot, materiaalit ja informaatio olisivat keskeytymättömiä tai virheettömiä, että viat korjattaisiin, tai että tämä Internet-sivusto tai sen palvelin olisivat viruksettomia, ohjelmointivirheettömiä tai eivät sisältäisi vahingollisia osia.

 

Internet-sivuston Käyttäjä on vastuussa riittävien menettelyjen toteuttamisesta ja viruksen tarkistuksista (mukaan lukien anti-virus ja muut turvallisuustarkistukset) täyttääkseen tietyt tiedon syöttämisen ja tuottamisen virheettömyys- ja turvallisuusvaatimukset. Lyreco ei voi altistua millekään virheille tai heikolle laadulle jos Käyttäjä käyttää oma sisältöään, erityisesti tekstiä ja logoja.

 

Sisältöä tai mitään sen ei saa missään määrin käyttää tavaramerkkinä tai palvelumerkkinä, mihinkään laittomiin tai moraalittomiin tarkoituksiin, kenenkään henkilön solvaamiseen, yksityisyyden tai julkisuuden vahingoittamiseen, tai minkään henkilön tai yksikön tiedollisen omaisuuden rikkomiseen.  

 

Käyttäjä hyväksyy, ettei hän käytä Internet-sivustoa tuottaakseen Tuotteita, jotka ovat laittomia, moraalittomia, loukkaavia, ahdistavia, herjaavia, uhkaavia, vahingollisia, hävyttömiä, ilkeämileisiä tai muulla tapaa moitittavia.

 

Käyttäjä hyväksyy, että hän turvaa ja puolustaa Lyrecoa ja kaikkia osapuolia, joilta Lyreco on saanut lisenssin osaan Sisältöä, sekä heidän johtajiaan tai työntekijöitään vasten kaikkia syytöksiä, velvoitteita, vahinkoja, ja kustannuksia mukaan lukien oikeudelliset maksut ja kustannukset, jotka (i) aiheutuvat Käyttäjän YLEISTEN KÄYTTÖEHTOJEN rikkomuksista tai liittyvät niihin tai (ii) mistään kanteesta, syytöksestä tai vaateesta, joka aiheutuu tai liittyy tekstiin, valokuviin, kuviin, grafiikkaan tai muuhun materiaaliin, jota Käyttäjä on sisällyttänyt Tuotteisiin, jotka eivät olleet osa vakiomuotoista Internet-sivuston Sisältöä.

 

Linkit

 

Lyreco ei ole vastuussa sellaisten Internet-sivujen sisällöistä, jotka eivät siihen itseensä liity, mutta joissa saattaa olla linkkejä tai jotka voivat linkittyä sen omalle Internet-sivustolle. Nämä linkit on tarjottu ainoastaan Käyttäjän mukavuudeksi, ja Käyttäjä kantaa itse riskin niiden käytöstä. Mikä tahansa muu sivusto, johon on pääsy omalta sivustoltamme on itsenäinen Lyrecoon nähden, eikä Lyrecolla ole valtuuksia näiden muiden sivustojen sisältöihin. Lisäksi, linkki mille tahansa muulle sivustolle ei merkitse, että Lyreco vahvistaa tai hyväksyy mitään vastuita kyseisen muun sivuston sisällöstä tai käytöstä. Missään tilanteessa ei tulla viittauksia minkään kolmannen osapuolen tuotteeseen tai palveluun tulkitsemaan Lyrecon suorittamana hyväksyntänä tai suostumuksena tätä kolmatta osapuolta tai mitään sen tuotetta tai palvelua kohtaan.

 

Käännökset

 

Tietyt Internet-sivustomme tekstit voivat olla muulla kielellä kuin englanniksi. Tekstin on voinut kääntää henkilö tai vain tietokoneohjelma ilman ihmisen väliintuloa tai arviointia asiaan. Nämä käännökset tarjotaan Käyttäjän hyödyksi, eikä Lyreco tee minkäänlaisia esityksiä tai sitoumuksia liittyen käännösten virheettömyyteen tai täydellisyyteen, oli käännös tietokoneen tai ihmisen tekemä.

 

Suositukset

Lyreco kannustaa Internet-sivuston Käyttäjiä käymään katsomassa teknisiä suosituksia, jotka löytyvät täältä.

 

Näiden käyttöehtojen rikkomukset

 

Lyrecon YLEISTEN KÄYTTÖEHTOJEN alaisten muiden oikeuksien estämättä, Käyttäjän rikkoessa näitä YLEISIÄ KÄYTTÖEHTOJA millään tavalla, Lyreco voi ryhtyä sellaisiin asiaankuuluvien lakien mukaisiin toimenpiteisiin kuin Lyreco katsoo oikeaksi rikkomukseen nähden, mukaanlukien Käyttäjä Internet-sivutolle pääsyn keskeyttämiseen tai estämiseen, Käyttäjän IP-osoitetta käyttävien tietokoneiden pääsyn estämiseen Internet-sivustolle, yhteyden ottamiseen Käyttäjän Internet-palveluntarjoajaan hänen Internet-sivustollemme pääsyn estämiseksi ja/tai esittämällä oikeiden tiedonannon Käyttäjää vastaan.

 

Laki

 

Nämä YLEISET KÄYTTÖEHDOT määräytyvät ja tulee tulkita yhdenmukaisesti Ranskan lakeihin nähden, ja Valenciennesin tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta minkä tahansa YLEISTEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN alla ilmenevien asioiden kuulemiseen.

   

 

 

 

Suositut brändit Lyrecolta: