Hands clapping together

Sidosryhmät

Tapa, jolla sitoudumme ekosysteemiimme kestävämpien käytäntöjen saavuttamiseksi.

Sidoryhmiemme pitkäaikainen sitouttaminen yhteiskuntavastuustrategiaan ja -toimiin on välttämätöntä saavuttaaksemme kestävän kehityksen tavoitteemme ja tukeaksemme jatkuvaa kehittämistä kaikissa toimissamme.

 

Asiakkaamme

Toteutimme kaikki kanavaisen -asiakaspalvelun, jonka kautta pyrimme vastaamaan asiakkaidemme odotuksiin. Näiden vuorovaikutusten seurauksena, olemme tunnistaneet sosiaalisen ja yhteiskunnallisen vastuun yhtenä tärkeimmistä asiakkaidemme jakamista huolenaiheista.

Siksi olemme kehittäneet vastuullisia ratkaisuja, kuten työkalun ympäristöystävällisyyden laskemiseksi, parhaiden toimijoiden palkitsemiset sekä parhaiden käytäntöjen jakamiset toimittajapäivien yhteydessä.

Lyrecon laskuri hiilijalanjäljelle

Lyrecon laskuri hiilijalanjäljelle on kaikkien tytäryhtiöidemme käyttämä työkalu, jolla mitataan välittömiä ja välillisiä hiilidioksidipäästöjämme. Sitä on käytetty vuodesta 2010 ja se huomioi kolme osa-aluetta:

  1. Rahti, kulutusosat ja materiaalit
  2. Yrityksen ostamat ja käyttämät energialähteet
  3. Muut epäsuorat päästöt
Olaf from Lyreco Germany and 3 people from MTU

MTU ja Lyreco tekevät tiivistä yhteistyötä parantaakseen kestävää kehitystä yhteistyössään ja myös omissa yrityksissään. 

Andreas Regnier

MTU:n ostopäällikkö, 2018 Lyreco Saksa, paras toimittaja kategoriassa Kestävä kehitys

Toimittajamme

Lyrecolla työskentelemme yhteistyössä omien tuotemerkkitoimittajiemme kanssa noudattaen jatkuvan kehittämisen -ohjelman kautta. Ohjelmaan sisältyy painotus oikeudenmukaisista käytännöistä sekä Lyrecon eettisten sääntöjen hyväksyminen ja kunnioittaminen. Toimittajiemme tulee hyväksyä Lyrecon ostopolitiikka, eettiset säännöt ja tarkastusprosessit.

people shaking hands

Kannustamme vastuulliseen toimintaan

Pyrimme jatkuvasti edistämään toimittajiemme hyviä käytäntöjä palkitsemalla parhaat toimijat ja toteuttamalla vihreiden tuotteiden arviointimenetelmää.

Varmistaaksemme vastuullisuus- ja kestävän kehityksen standardiemme jatkuvan kehittämisen, olemme kehittäneet arviointimenetelmän tavarantoimittajiemme kestävän kehityksen prosesseista.

a woman smiling

Jaamme Lyrecon kanssa säännöllisesti informaatiota kestävästä kehityksestä ja autamme toisiamme etenemään tällä osa-alueella. Pyrimme aina toimittamaan tuotteet lähimmiltä tehtailta, jolloin voisimme minimoida kuljetusten ympäristövaikutukset.

Päivi Rissanen

UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueen ympäristöjohtaja

Logistiikkakumppanimme ja toimittajamme

Yhtenä ensimmäisistä maailmanlaajuisista työpaikkatarviketoimittajista meillä on erityinen vastuu varmistaa, että logistiikkakumppanimme ovat ympäristönäkemyksiemme mukaisia. Varmistaaksemme tämän, sisällytämme sopimuksiimme kestävän kehityksen mukaisia ehtoja, joiden avulla voimme kehittää yhteistyössä jatkuvia parannushankkeita, kuten aloitteita vähäpäästöisyydestä.

3 trucks aligned

Lyrecon kanssa työskentely tukee kestävän kehityksen politiikkaamme. Lyrecon yhteiskuntavastuu on ollut meille inspiraationa konkreettisten toimien toteuttamiselle, kuten eettisissä säännöissä sekä vihreän kuljetuksen kehittämisessä Meksikossa.

Alejandro Torre

Meksikon Principadon toimitusjohtaja, Lyrecon jakelukumppani vuodesta 2014 lähtien

Luotettavat kolmannen osapuolen yhteistyökumppanit

Teemme yhteistyötä hallitusten, oikeusviranomaisten ja sertifiointielinten kanssa kestävässä kehityksessä. Tämä antaa asiakkaillemme oikeudenmukaisen ulkopuolisen näkemyksen vastuullisista politiikoistamme. Kansainvälisenä toimijana noudatamme paikallisia lakeja kaikissa niissä maissa, jossa toimimme. 

sdg goals

Sitoudumme YK:n toimintaan

Olemme mukana YK:n Global Compact ja Human Right Club -aloitteissa mutta seuraamme myös muita YK:n 17 kestävän kehityksen suositusta. 

Man walking through fields

Lyreco on vuodesta 2015 ollut mukana Euroopan komission käynnistämässä eurooppalaisessa hankkeessa: EU Product Environmental Footprint (EU PEF), tuotteiden ympäristöjalanjälki. Tämä on osa yrityksemme sosiaalista ja ympäristövastuuta.

A girl is in front of a board

Kansalaisjärjestöt ja paikalliset hyväntekeväisyysohjelmat

Lyrecolla on oma hyväntekeväisyysohjelma, Lyreco for Education. Yhteistyössä Care-kansalaisjärjestön kanssa autamme lapsia ja nuoria kouluttautumaan köyhimmissä maissa ympäri maailmaa.

Oma henkilöstömme on myös vahvasti mukana Lyreco for Education -hyväntekeväisyysohjelmassa.

a woman smiling

Vuodesta 2010 lähtien Lyreco on yhteistyössä CARE:n ollut kehittämässä koulutushankkeita Brasiliassa, Madagaskarilla ja nyt Kambodzassa. Yhteinen tavoitteemme on tarjota laadukkaampaa koulutusta lapsille ja nuorille. Olemme saavuttaneet jo paljon yhdessä!

Nathalie Rosselot

Corporate Partnership Director, Care France

Lue lisää konserniuutisia