Diversity and inclusion LP

Diversiteit & Inclusie

Een plek voor iedereen

Wij geloven dat diversiteit en inclusie essentieel zijn om de kracht van innovatie aan te wakkeren en ons vermogen om de overgang naar duurzamere werkomgevingen te versnellen en te versterken.

Sluit je aan bij een van de Lyreco-teams over de hele wereld en maak deel uit van een dynamisch netwerk van professionals die dezelfde waarden delen - uitmuntendheid, passie, respect, flexibiliteit - en die grensoverschrijdend samenwerken om sterke relaties op te bouwen met elkaar en met onze klanten.

Respect

Respect als basiswaarde

Met een team van meer dan 12.000 mensen verspreid over 25 landen, streven we naar een diverse en inclusieve werkomgeving waarin iedereen gelijkwaardig betrokken en gesteund wordt. 

Onze toewijding aan respect drijft ons, en we geloven sterk dat diversiteit onze werkplek verrijkt, onze prestaties ondersteunt en onze stakeholders wereldwijd versterkt.

Anti discriminatie

Een beslissingssysteem zonder discriminatie

Beslissingen over werkgelegenheid, promoties of opleidingsprogramma's zijn uitsluitend gebaseerd op kwalificaties, bekwaamheid, werkervaring en arbeidskwaliteit.

In geen geval worden dergelijke beslissingen genomen op basis van geslacht, leeftijd, positie, handicap, ras, huidskleur, sociale klasse, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, cultuur of land van herkomst en politieke opvattingen.

Meningen

Meningen en dialoog waarderen

Iedereen bij Lyreco eerlijk en met respect behandelen is de sleutel om onze mensen en ons bedrijf in staat te stellen voortdurende door te groeien.

Het waarderen van de mening van de werknemers en het verzekeren van een constructieve dialoog zijn essentieel om dit doel te ondersteunen.

Welzijn

Het welzijn op het werk bevorderen

Om het welzijn op het werk van al onze medewerkers te bevorderen, probeert Lyreco de kwaliteit van het werk te verbeteren door een goed evenwicht tussen werk en privéleven te bewaren, een positieve en ondersteunende werkhouding aan te moedigen en een goede geest van samenwerking bij te brengen.

Er worden regelmatig enquêtes en sociale barometers uitgevoerd om te leren hoe het welzijn op het werk kan worden verbeterd.

Lees verder