Strong team succesful office

Ethiek & compliance

in al onze praktijken

Onze waarden maken van ons een betrouwbare partner

Sinds de oprichting van Lyreco in 1926 worden we geleid door de kernwaarden van uitmuntendheid, respect, passie en flexibiliteit. Deze waarden worden belichaamd door onze medewerkers en gedeeld met onze zakelijke partners.

Elke dag handhaven we deze waarden hoog door middel van een stevig fundament van ethiek en naleving, dat ons leidt in al onze activiteiten. Onze Code of Ethics weerspiegelt ons langetermijnstreven naar integriteit en waarborgt het vertrouwen van onze klanten, medewerkers en partners.

We koesteren onze waarden en zijn er trots op. Ze worden gedeeld en uitgedragen door al onze medewerkers. Ze vormen onze kracht en maken ons een betrouwbare partner.

Grégory Liénard CEO of Lyreco

Wij zijn trots op onze waarden. Ze worden gedeeld en uitgedragen door alle medewerkers. Ze zijn onze kracht en maken van ons een betrouwbare partner.

Het respecteren van deze waarden is een plicht. Zo zorgen we elke dag voor een "Great Working Day" voor iedereen.

Grégory Liénard

CEO

LYRECO ETHISCHE CODE

Onze Gedragscode is een uitdrukking van wie we zijn en hoe we zaken doen bij Lyreco. Hij is van toepassing op al onze activiteiten, waar we ook actief zijn, op elk moment.

Hij steunt op 4 leidende principes: onze mensen, onze zakelijke integriteit, onze producten & middelen en onze maatschappelijke betrokkenheid.

happy coworkers

Onze Mensen

Bij Lyreco streven we ernaar een gezonde en veilige omgeving te bieden waarin onze mensen zich veilig, beschermd en verzorgd voelen. We koesteren respect als een kernwaarde in al onze praktijken en verwelkomen en ondersteunen onze diverse teams.

shaking hands

Onze zakelijke integriteit

Naast het naleven van toepasselijke wet- en regelgeving, stellen we zakelijke integriteit centraal in de principes die we delen met onze zakelijke partners en onze mensen. We hanteren een ‘zero-tolerance’-beleid ten aanzien van elke vorm van corruptie, fraude, belangenverstrengeling, beïnvloeding... 

We passen ook de hoogste ethische normen toe op de relaties die onze mensen opbouwen met onze belanghebbenden om te zorgen voor vertrouwensrelaties op basis van wederzijds respect voor integriteit.

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

Onze Gedragscode voor leveranciers vermeldt de vereisten waaraan onze leveranciers moeten voldoen op het vlak van ethiek en professioneel gedrag wanneer ze met Lyreco werken. We verwachten van onze leveranciers dat ze:

 • Dezelfde ethische vereisten respecteren en hun activiteiten uitvoeren in overeenstemming met deze Gedragscode voor leveranciers
 • De beleidslijnen en procedures implementeren die nodig zijn om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving
 • Ervoor zorgen dat deze verbintenissen worden opgevolgd met al hun partners
package lyreco

Onze producten en activa

Bij Lyreco zorgen we ervoor dat alle producten die we aan onze klanten leveren, voldoen aan de hoogste normen op het vlak van kwaliteit, veiligheid en milieu.

We werken uitsluitend samen met zakenpartners die dezelfde ambities voor productuitmuntendheid delen.

lyreco bike delivery

Onze maatschappelijke betrokkenheid

Het beschermen van en zorgen voor anderen en het milieu staat centraal bij Lyreco. We stimuleren duurzaam en verantwoordelijk bedrijfsgedrag en moedigen anderen aan om hetzelfde te doen.

We streven ernaar om bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke uitdagingen via onze MVO-aanpak, door onze mensen en zakenpartners bewust te maken van meer verantwoorde praktijken, door onze klanten duurzame producten en oplossingen te bieden en door onze operationele processen voortdurend te verbeteren.

raise your concern

We streven ernaar om elke ethische schending te voorkomen en op te sporen, zodat we de juiste maatregelen kunnen nemen, de situatie kunnen verhelpen en ervoor kunnen zorgen dat het gedrag en de acties volledig in overeenstemming zijn met onze waarden.

Onze ‘Raise your concern’-tool biedt onze medewerkers en externe partners de mogelijkheid om te discussiëren, advies te vragen, vragen te stellen, hun bezorgdheid te delen en daadwerkelijke of potentiële ethische overtredingen te melden.

Raise your concern

 

Lyreco ethisch en compliancebeleid

Om een betere alertheid, consistentie en efficiëntie in alle ethische en compliancekwesties te garanderen, heeft Lyreco beslist om een unieke ethische en compliancevisie te versterken en te harmoniseren, wat geleid heeft tot de oprichting van het Group Ethics and Compliance Committee, de benoeming van een Group Compliance officer en toegewijde Ethics Referents in alle Lyreco dochterondernemingen.

People in a meeting

Compliance binnen de toeleveringsketen 

Lyreco voldoet aan de meest recente Ethische wettelijke vereisten, d.w.z. 

 • French Duty of Care 
 • Norwegian Transparency Act 
 • Germany Supply Chain Act 

Fabrieken die producten van eigen merk produceren, moeten jaarlijks worden gecontroleerd op sociale en milieuaspecten. In overeenstemming met wereldwijde normen voldoen we aan

 • BSCI (Business Social Compliance Initiative) 
 • SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) 
 • ISO 14001 (Environment Management System) 

Voldoen aan ISO-normen 

Alle Lyreco-landen zijn gecertificeerd: 

 • ISO 9001: Kwaliteitsbeheer 
 • ISO 14001: Milieubeheer 

Aanvullende ISO-certificeringen zijn van toepassing, afhankelijk van het land: 

 • ISO 45001: Gezondheids- en veiligheidsmanagement
 • ISO 50001: Energiebeheer 
 • ISO 27001: IT-beveiligingsbeheer

Meer lezen