We streven ernaar dat alle mensen zich goed, veilig, beschermd en verzorgd voelen bij Lyreco, op elke werkplek en in de gemeenschappen waarin we actief zijn. Als een wereldwijd bedrijf dat verankerd is in lokale markten, streven we ernaar een cultuur te creëren waarin mensen erbij horen.

We ondersteunen de ontwikkeling van werknemers en bieden een carrière door:

  • Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden en regelmatige feedback van managers.
  • Alle functies eerst openstellen voor Lyreco-werknemers.
  • Prioriteit geven aan het leren en ontwikkelen van medewerkers, inclusief het trainen van managers in het ontwikkelen van hun teams.

Zorg voor een veilige en stimulerende werkomgeving door:

  • Het beveiligen van de werkplek voor alle werknemers van Lyreco.
  • Respect voor werkpraktijken.
  • Beleid voor diversiteit en inclusie implementeren in alle landen waar we actief zijn.

Onderneem actie om een positieve impact te hebben op de gemeenschappen door:

  • Lokaal handelen waar we actief zijn om onderwijs als prioriteit te ondersteunen.
  • Samenwerken met lokale overheden om partnerschappen te creëren die een link leggen naar werkgelegenheid.
Great people survey

Great People Survey

Onze mensen zijn de drijvende kracht achter al onze acties en activiteiten. Daarom streven we ernaar een werkomgeving te bieden waarin ze alle kansen krijgen om te groeien, zich te ontwikkelen en te ontplooien.

Periodiek houden we de Great People Survey in de 25 landen waar we actief zijn om ervoor te zorgen dat we weten wat het belangrijkst is voor onze mensen. We bekijken hun feedback en nemen maatregelen om hun welzijn op het werk verder te verbeteren.

Het is ons doel dat in 2026 minimaal 90% van onze werknemers aangeeft trots te zijn om voor Lyreco te werken.

Mountain

Mensen kansen bieden

Het 'Lyreco Pioneers' programma

In 2021 lanceerden we Lyreco Pioneers, een intern ondernemersprogramma dat al onze 12.000 medewerkers wil mobiliseren om oplossingen te bieden voor belangrijke uitdagingen rond duurzaamheid.

LFE CAMBODIA

Lyreco for education

Gelijke toegang tot onderwijs in de armste landen

Het Lyreco For Education-programma, dat 15 jaar geleden werd opgericht, zamelt geld in om kinderen in arme omstandigheden in landen als Bangladesh, Vietnam, Brazilië, Togo, Madagaskar, Cambodja en nu ook Ethiopië betere toegang tot onderwijs te geven.

Het doel is om de schoolinschrijvingen te verhogen en het aantal voortijdige schoolverlaters te verlagen door de kwaliteit van het onderwijs en de leeromstandigheden te verbeteren. 

Het Lyreco For Education programma geeft onze mensen en stakeholders de kans om deel te nemen aan fondsenwerving om zo gelijkwaardig onderwijs te bevorderen. Dit streven om anderen te helpen is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfscultuur. 

Meer weten?

Duurzaamheidsverslag

LEES ONS DUURZAAMHEIDSVERSLAG

Lees verder