A road

Lyreco Globalt

Levererar till 40 länder över hela världen

Global aktör, lokal marknadsexpert 

Inköp av produkter och tjänster för arbetsplatser på internationell nivå kräver att specifika lokala krav uppfylls och att kontrakt hanteras på regional eller global nivå.

Lyreco har ett omfattande internationellt nätverk som täcker 40 länder på fyra kontinenter.

Med 17 lokala dotterbolag opererar Lyreco direkt i 25 länder i Europa och Asien.

Dessutom har Lyreco skapat ett nätverk av 13 strategiska distributionspartners som tillgodoser ytterligare 15 marknader i Nord-, Central- och Sydamerika, Europa, Asien och Stillahavsområdet.

World Map New
cars asia

25 länder i Europa och Asien

Arbetsplatser och arbetssätt varierar från land till land, oavsett om det är på kontoret, inom industrin eller på byggarbetsplatsen och beroende på om det är ett litet, medelstort eller stort företag.

Lyreco opererar direkt i 25 länder genom sina 17 dotterbolag. Våra försäljningsavdelningar, specialister, logistikavdelningar, förare och kundtjänstpersonal är lokalt förankrade med omfattande kunskap om de lokala marknadernas behov, oavsett var vi opererar.

New Partners

Ett nätverk av distributionspartners i ytterligare 15 länder

Lyreco har byggt upp ett nätverk av 13 distributionspartners för att erbjuda våra internationella kunder utökad internationell täckning och för att tillgodose deras specifika, lokala behov. De är alla experter på sina lokala marknader och garanterar nationell täckning.

Detta nätverk finns i 15 länder på fyra kontinenter: en unik internationell täckning av allt du behöver på arbetsplatsen.

STÖRRE FOKUS PÅ ASIEN

År 2019 köpte Lyreco Deskright, det ledande företaget i Singapore inom produkter för arbetsplatser.

De två företagen drar nytta av sina kompletterande styrkor för att förbättra kundupplevelsen. Lyreco och Deskright bildar nu ett ännu starkare team för att positionera Lyreco som den ideella partnern för företag i Singapore.

 

deskright
people at a desk

Skräddarsydd kundtjänst för våra internationella kunder

Vi hjälper internationella företag att köpa arbetsplatsprodukter i flera länder. Internationella inköp av arbetsplats- och kontorsutrustning innebär att det måste tas hänsyn till specifika och varierande krav i olika geografiska skalor med så få avtal som möjligt.
Lyreco erbjuder en enda avtalspunkt för sina internationella kunder som täcker:

  • Förberedelse av avtal: koordinering med våra lokala expertpartners i samband med att konsolidera och förhandla fram erbjudanden på produkter och tjänster till flera länder
  • Styrning av avtal: koordinering av nödvändiga lokala justeringar när det gäller produkter och tjänster, uppföljning när det gäller kvaliteten på tjänsterna
  • Genomgång av avtal på nationellt plan: en 360° översikt genom datakonsolidering och regelbunden granskning av enskilda affärer och tjänster