LCATopp

LCA by Lyreco

PRODUCT LIFE CYCLE ASSESSMENT AS A SERVICE
LCA by Lyreco_blå

Föreställ dig möjligheten att välja produkter baserat på vilka som har den lägsta klimatpåverkan (CO2e). Idag saknar de flesta produkter information kring dess CO2e-värde vilket i sin tur försvårar möjligheten att göra aktiva och medvetna val med hänsyn till vår planet.

Så hur kan vi öka tillgängligheten till sådan information?

För att kunna möta kunders och andra intressenters kravställan och efterfrågan på tillförlitlig och faktabaserad CO2e-data behöver företag genomföra produktspecifika koldioxidberäkningar genom så kallade livscykelanalyser (LCA). Den bästa och mest erkända standarden kallas för Miljövarudeklarationer (Environmental Product Declaration, EPD) och det är något som vi på Lyreco uppmuntrar alla leverantörer att ta sig an. Samtidigt är vi medvetna om att det är både kostsamt och tidskrävande samt kräver en stor investering i såväl intern expertis som resurser.  

LCA by Lyreco kopplar samman LCA-experters CO2e-data med företags produktkunskap, vilket gör det möjligt för respektive företag att minska sina produkters klimatpåverkan samtidigt som de kan presentera tillförlitlig CO2e-data för sina intressenter.

LCA-verktyget tillhandahåller inte endast ett beräknat CO2e-värde utan även en välgrundad analys över vilka delar i produktens livscykel som medför störst klimatpåverkan. Detta blir en kraftfull kunskap som hjälper dig att kunna sätta upp minskningsstrategier baserat på vilka åtgärder som har störst påverkan.

Ta första steget – Du kan komma att bli den första inom din bransch med faktabaserad CO2e-data för ditt produktsortiment!

 

Klicka här för att komma i kontakt med oss

Det har aldrig varit enklare

Problemet

LCAProblem
 • Vilken klimatpåverkan har mina produkter?
 • Vart skall jag börja?
 • Vart skall jag vända mig?

Lösningen

LCASolution
 • LCA by Lyreco – Ett LCA-verktyg utvecklat tillsammans med experter.
 • En enkel och kostnadseffektiv lösning för dig som kund.
 • Det enda vi behöver är er produktexpertis.

Resultatet

LCAResult
 • Produktspecifik klimatberäkning.
 • Analysrapport för att etablera minskningsstrategier där det har störst påverkan.

LCA by Lyreco

 1. Erbjuder stöttning så leverantören inte behöver ha en egen CO2e-expert - Om ni kan er produkt, så löser vi resten!
 2. Bygger broar mellan kundkrav och leverantörers produktkunskaper.
 3. Erbjuder en kostnadseffektiv klimatberäkning och en god start mot en framtida EPD.
 4. Tillhandahåller data som hjälper leverantörer att upprätta faktabaserade minskningsstrategier.
 5. Produktens klimatvärde kan användas gentemot Lyrecos stora kundbas och i deras klimatminskningsarbete.
economics leaf water

Det är nu eller aldrig. Klimatfrågan har aldrig varit så aktuell som nu, och det har aldrig varit så viktigt att börja agera. Det har heller aldrig funnits ett så stort intresse för att starta arbetet. Om vi tror på 2030-målen måste produkternas klimatpåverkan halveras.

Patrik Schedvin
VD Lyreco Sverige