en dator och ett par glasögon ligger på ett bord

Ett mer hållbart arbetsliv

Vill du så kan vi!

Framtidens hållbara arbetsliv formar vi tillsammans. Vi är en del av vardagen för alla som möter våra produkter och tjänster. För er skapar vi effektiva, kreativa och attraktiva arbetsplatser som bidrar till ett mer hållbart arbetsliv. Som globalt branschledande företag vill vi gå före i både tanke och handling för att det ska bli verklighet. Genom att kontinuerligt utveckla vårt erbjudande och våra samarbeten driver vi på utvecklingen i hållbar riktning och gör det enklare att ställa om.Vi hoppas att du vill göra gemensam sak med oss. Som kund, leverantör eller medarbetare.

Vill du så kan vi!

Vi skapar lösningar för morgondagens hållbara arbetsliv.

En del av din vardag.

Vi är en del av vardagen för alla som möter våra produkter och tjänster. För er skapar vi effektiva, kreativa och attraktiva arbetsplatser som bidrar till ett mer hållbart arbetsliv.

People

Diversity and inclusion LP

Vi vill vara en positiv kraft i samhället och bidra till ett inkluderande samhällsklimat där vår verksamhet finns representerad. Vi gör detta genom att vara en förebild samt agera tillsammans med intressenter för att maximera effekten.

Planet

Vi tar ansvar för miljön.

Vi vill minimera vår negativa och maximera vår positiva miljöpåverkan genom att involvera våra intressenter. Med rådgivning, produkter och tjänster hjälper vi våra kunder att uppfylla sina miljöambitioner.

Progress

lyreco csr governance

Vi lever som vi lär, och tillämpar en god affärsetik baserad på ärlighet och integritet. Genom att lyssna, agera och transparent kommunicera vad vi gör vill vi involvera intressenter i vårt gemensamma hållbarhetsarbete.

De globala målen är utgångspunkten

De globala målen är utgångspunkten

Utgångspunkten för vårt strategiska hållbarhetsarbete är FN:s globala mål för hållbar utveckling. Av de 17 målen har vi valt att prioritera de tre som ligger närmast vår verksamhet.

Programmet Easy on the Planet

Lyreco Planet Program

Gå med i Lyreco Planet Program!

Etik, samhälle och vår personal

Etik, samhälle och vår personal

Ett schysst företag, helt enkelt. Det är alla vi som jobbar här, som är och formar Lyreco. Det är våra gemensamma värderingar som ligger till grund för hur vi agerar i olika frågor och situationer. Vi har sedan länge bestämt oss för att vara ett schysst företag med tydlig affärsetik, där var och en av oss tar stort ansvar. Det är en förutsättning både för att vara en engagerad samhällsmedborgare och för att driva en långsiktigt hållbar och framgångsrik affär.

Socialt Engagemang

Socialt engagemang

Lite prat och mycket verkstad. Vill du bidra till ett bättre och mer inkluderande samhälle, räcker det inte med ord. Det krävs handling också. På Lyreco gillar vi att få saker att hända. Därför värderar vi det personliga engagemanget hos våra medarbetare högt och uppmuntrar och stöder lokala initiativ och samarbeten där vi tillsammans kan göra skillnad

En mer hållbar arbetsplats

En mer hållbar arbetsplats

Så skapar du en mer hållbar arbetsplats – tips och inspiration.

Möt några av våra miljövänligare leverantörer

Möt några av våra mer miljövänliga leverantörer

Ett viktigt led för oss är valet av leverantörer vi samarbetar med. Vi vill att de liksom vi ska arbeta med sitt hållbarhetsarbete. Här kan du läsa lite mer och se en kort film om några av våra leverantörer med stort fokus på miljö och hållbarhet.