svarta blyertspennor i olika storlekar och en röd färgpenna

Rapporter, certifieringar och legala krav

Rapporter, certifieringar och legala krav.

Här hittar du vår hållbarhetsredovisning, policies, certifikat, deklarationer, relevanta lagkrav och andra dokument som beskriver, påverkar eller verifierar vårt hållbarhetsarbete.

Lyreco Sverige AB arbetar med ledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001 (miljö), SS-EN ISO 9001 (kvalitet) samt SIS/TS 2:2021 Organisationers samhällsansvar - Egendeklaration (ISO 26000). Genom att systematisera vårt hållbarhetsarbete med hjälp av ISO-standarderna säkerställer vi ständiga förbättringar och måluppfyllnad för en hållbar utveckling.

Hållbarhetsmålen kommuniceras till hela organisationen och är tillgängliga för våra kunder, partners och andra intressenter genom vår hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsredovisningar, certifieringar och policies

Hållbarhetsredovisningar, certifieringar och policies

Lyreco Sverige arbetar med ledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001 samt SS-EN ISO 9001. Genom arbetet med ISO-certifieringarna systematiserar vi vårt arbete med ständiga förbättringar av kvalitet och miljö, samt att hanterar arbetet med att uppnå våra hållbarhetsmål. Målen kommuniceras till hela organisationen och tillgängliga för våra kunder och partners genom vår hållbarhetsredovisning.

LCCLogoText

Miljömärkta och produkter av återvunnet material, samlat på ett ställe

Produkter som innehar en tredjepartsverifierad miljömärkning eller innehåller en viss andel återvunnet material (kategorispecifika andelar) samlar vi under en gemensam katalog. Dessa artiklar ingår i det urval av produkter vi lyfter fram inom vårt kundprogram Lyreco Conscious Choice. Det återfinns även inga ämnen av REACH:s kandidatlista - Substances of Very High Concern, i dessa artiklar.

Whistleblow - Raise your concern

Whistleblow - Raise your concern

Vår visselblåsarfunktion finns på plats för att säkerställa att våra värderingar efterlevs i alla handlingar med anknytning till vårt bolag. Genom visselblåsarfunktionen vill vi möjliggöra för att rapportera in etiska överträdelser men även förebygga tveksamheter och säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas.