kvinna i friluftskläder sträcker armarna i luften vid en sjö

Vår hållbarhetsresa

”Från arbetsplats till arbetsliv”

På väg mot en hållbar framtid.

För oss på Lyreco är hållbarhet inte en enskild fråga, det är en grundpelare för vår affär. Vårt mål är att skapa lösningar för mer hållbara arbetsplatser, bidra till ett hållbart arbetsliv och vara en positiv kraft i samhället. Vi fokuserar på att minimera klimatpåverkan, erbjuda fler hållbara produkter och lösningar, samtidigt som vi ökar vårt samhällsengagemang där vi är verksamma.

En resa utan slut.

Vår hållbarhetsresa började för över 25 år sedan. 1997 blev vi som första företag i branschen miljöcertifierade enligt ISO 14001. Sedan dess har vi steg för steg utvecklat vårt hållbarhetsarbete och 2015 var vi återigen först i branschen, nu med att verifieras enligt standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000.

2016 startade vi Lyreco Conscious Choice Program, som hjälper våra kunder att göra mer hållbara inköp. 2020 nådde vi en milstolpe inom programmet och har nu planterat över en miljon träd som bidrar till att minska mängden koldioxid i atmosfären. Under 2020 beslutade vi också att minska klimatavtrycket hos våra kunder med 50 procent under de kommande fem åren. Vår hållbarhetsresa har inget slut, men vi har kommit en bra bit på väg. Läs gärna mer i vår hållbarhetsredovisning.

facts brackground image

Vårt hållbarhetsarbete omfattar alla delar av värdekedjan

Utveckling av sortimentet
Produktion
Logistik
Försäljning
Användning och återvinning
en dator och ett par glasögon ligger på ett bord

Ett mer hållbart arbetsliv

Framtidens hållbara arbetsliv formar vi tillsammans. Vi är en del av vardagen för alla som möter våra produkter och tjänster. För er skapar vi effektiva, kreativa och attraktiva arbetsplatser som bidrar till ett mer hållbart arbetsliv.

grön bakgrund av löv med 50/5 på

50/5

Vårt klimatlöfte 50/5. Halverad klimatpåverkan på fem år. Det är en tuff utmaning, men vi har bestämt oss för att spänna bågen rejält. Inom fem år ska vi minska klimatavtrycket hos våra kunder med 50 procent.

svarta blyertspennor i olika storlekar och en röd färgpenna

Rapporter, certifieringar och legala krav

Här hittar du vår hållbarhetsredovisning, policies, certifikat, deklarationer, relevanta lagkrav och andra dokument som beskriver, påverkar eller verifierar vårt hållbarhetsarbete.

LFE School 4

LYRECO FOR EDUCATION

Genom Lyreco For Education-programmet utvecklar Lyrecos anställda insamlingsinsatser för att ge barn som lever i fattigdom ökad tillgång till utbildning. Syftet med projektet är att bidra till att fler barn får möjlighet att gå i skolan och att färre hoppar av. Det vill vi göra genom att förbättra skollokalerna, förbättra kvaliteten på utbildnings- och inlärningsförhållandena, samt stärka medvetenheten om klimatförändringar och hållbar utveckling.

en kvinna i rosa jacka njuter av naturen

Nytt om vårt hållbarhetsarbete

Här kan du läsa mer om de framsteg vi på Lyreco gör inom vårt hållbarhetsarbete.