teams with blue t shirt drone

Anställda och värderingar

Tillit är kärnan i den bästa kundupplevelsen

Närvaro, expertis och förtroende är Lyrecos grundläggande tillgångar.

Vi tror att Lyrecos anställdas engagemang och mångfald är det som skapar den största kundupplevelsen och den bästa servicenivån.

Därför strävar vi som ansvarsfullt företag och arbetsgivare efter att säkerställa bästa möjliga välbefinnande för våra anställda, oavsett var de arbetar och vad deras uppdrag är.

together

Engagemang och expertis

Med 10 000 försäljningskonsulter, kundtjänstpersonal, lagerpersonal, chaufförer och supportfunktioner i 25 länder anser Lyreco att mänskligt engagemang och expertis är kärnan inom kundnöjdhet.

Vår lokala förankring och engagemang är dessutom en garanti för att möta de specifika behoven på varje marknad.

Som både en global aktör och en lokal marknadsexpert är vi närvarande där våra kunder befinner sig.

Se våra lediga tjänster på vår jobbsida.

people meeting

Vi driver vår verksamhet etiskt och med integritet

Respekt för människor och för planeten är några av Lyrecos viktigaste kärnfrågor och förutsättningar för att vara bland de bästa i allt vi gör: detta gäller våra anställda, våra leverantörer, våra kunder och de samhällen vi stödjer.

Vår etiska kodex syftar på de principer och regler för uppförande som vi har åtagit oss att följa.

I det dagliga arbetet för våra anställda, och i vår kontakt med kunder och partners, följer vi alltid vår kodex.

VÅRA KÄRNFRÅGOR

EXCELLENCE

hand poke

VI STRÄVAR EFTER PERFEKTION I ALLT VI GÖR

 

PASSION

hands crossed

VI TAR HAND OM VÅRA KUNDER

RESPECT

hands hold plant

VI TROR PÅ TILLIT, RESPEKT OCH ETISKT UPPFÖRANDE

AGILITY

hands pointing

VI ÄR VISIONÄRA, INNOVATIVA OCH AGILA