A worker is sorting Lyreco products

Toimitusketju

Auditoimme valmistajat ja toimittajat

Kestävä ja eettinen toimitusketju parantaa Lyrecon kilpailu- ja innovointikykyä ja lisää asiakkaidemme mahdollisuuksia onnistua.

Yhtenä mailman suurimmista työpaikkatarvikkeiden toimittajista Lyrecolla on erityinen vastuu yhteistyökumppaniensa suhteen niin sosiaalisesta, eettisestä kuin ympäristönkin näkökulmasta.

Tästä syystä toimitusketjun kehittäminen yhteiskuntavastuun näkökulmasta on Lyrecon vuosien 2019–2025 strategian ytimessä.

 

Tavoite: 

Varmistaa asiakkaillemme sekä paras mahdollinen hinta/laatusuhde että kestävän kehityksen toteutuminen.

 

sdg 8 120 px

 

The United Nations Sustainable Development -tavoite 

sustainability

Toimitusketju - Avainindikaattorit

evaluation sustainability

93 %

Tehtaista auditoitu

Toimittajien tehtaiden audisointi (4 auditointia siirtynyt pandemian takia)

AWARENESS PROGRAMME

19

Ohjelmaa kestävän kehityksen eteen

Organisoimme tapahtumia ja tapaamisia toimittajien kanssa seka maailmalla että lokaalisti edistääksemme tietoisuutta kestävästä kehityksestä. 

TOIMENPITEET 

 

 1. Toimittajien arviointi
 2. Toimittajien auditointi
 3. Toimittajien koulutus ja tietoisuuden lisääminen
 4. Sisäinen koulutus ja tietoisuuden lisääminen

EETTISYYS JA KESTÄVYYS TOIMITUSKETJUSSA

back to work suppliers consolidation

Auditoimme tarkasti Lyreco-tuotteiden valmistajat

Lyrecolla on laaja kirjo oman brändin tuotteita – jopa 1500 asiakkaidemme arvostamaa tuotetta kantaa omaa logoamme.

Yhtenä maailman suurimmista työpaikkatarvikkeiden toimittajista Lyrecolla on erityinen vastuu yhteistyökumppaniensa suhteen niin sosiaalisesta, eettisestä kuin ympäristönkin näkökulmasta.

Konsernin laadunvalvontaelin auditoi vuosittain valmistuskumppanimme paikan päällä. Kiinnitämme erityishuomiota maihin, joissa on korkeampi riski väärinkäytöksille. Syyskuussa 2019 jouduimme yllätyksenä tekemämme auditoinnin seurauksena valitettavasti lopettamaan yhteistyön yhden kumppanin kanssa.

Lyrecon auditointikehys
Sisäiset ja ulkoiset standardimme

 Vuonna 2013 Lyreco valitsi oman brändin tuotteidensa sosiaalisen kehityksen auditoinnin standardeikseen SEDEX:n ja BSCI:n.

SEDEX SMALL

SEDEX Members Ethical Trade Audit (SMETA):n neljä pilaria ovat Työ, Terveys & turvallisuus, Ympäristö ja Liike-elämän etiikka.

SEDEX on mailman suurin alusta tiedon jakamiseen vastuullisen hankintaketjun saralla. Alustalla on yli 43 000 käyttäjää yli 150 maassa. 

BSCI

 

BSCI - The Business Social Compliance Initiative on johtava yritysvastuujärjestelmä toimitusketjun hallintaan. BSCI edistää yritysten sosiaalisen vastuun toteutumista.

 • Kaikki Lyreco-brändin tuotteet
 • Konsernin ja tytäryhtiöiden hankintatoiminnot (vuodesta 2019 myös Intersafe)
 • 59 valmistajaa ja maahantuojaa
 • Alihankkijat kolmanteen tasoon asti
audit suppliers tiers
 • Valmiussuunnitelma
 • Ostopolitiikka
 • Toimittajien eettinen säädöstö
93 %

Lyreco-brändin tuotteita valmistavista ja suoraan Lyrecolle tuotteita toimittavista ​tehtaista auditoitu vuonna 2020.

SAFETY

Erityshuomio paperissa ja henkilönsuojaimissa

Taistellaksemme metsäkatoa ja kehitysmaiden ihmisoikeusongelmia vastaan tarkistamme hankkimamme paperin alkuperän ja henkilönsuojaimien valmistusolosuhteet.

Henkilönsuojainmarkkinoiden riskimaita ovat muun muassa Malesia, Sri Lanka ja Bangladesh, jotka ovat erityistarkkailussa

JATKUVAN KEHITYKSEN OHJELMA

 

Lyreco on sitoutunut toimittajiensa kanssa jatkuvaan kehitykseen. Konserninlaajuinen Supplier Performance Improvement Programme (SPIP) -ohjelma haastaa sekä meidät että toimittajamme tukemaan niin kilpailukykyä, tuotevalikoimaa, logistiikkaa kuin kestävää kehitystäkin.

people shaking hands

Arvioimme toimittajiemme yhteiskuntavastuun

Toimittajia arvioidessamme annamme suuren painoarvon kestävälle kehitykselle. Vuonna 2019 nostimme tuon painotuksen 20 prosentista 25 prosenttiin, tasavertaiseksi kolmen muun kriteerin kanssa. 

Yhteiskuntavastuuarvioinnissamme on viisi osaa:

 1. Tuotteiden ympäristövaikutukset,
 2. Toimittajan yhteiskuntavastuu,
 3. Ympäristöjohtaminen,
 4. Terveyden ja turvallisuuden johtaminen,
 5. Toimitusketjun eettisyys.

Toimitamme toimittajille seka arvioinnin tulokset että yksilöidyn toimintasuunnitelman, mikäli havaitsemme jotain korjattavaa. Yhteiskuntavastuuohjelmamme on pyörinyt vuodesta 2015.

Lue lisää