Lyreco people

Ihmiset

Tavoitteemme vuonna 2026: 90 % työntekijöistämme on ylpeitä työskentelystä Lyrecolla.

Sitoudumme tarjoamaan työntekijöillemme jatkuvasti kehitettävän työympäristön sekä pitämään huolta yhteisöistä, joissa toimimme:

  • Sitoudumme tukemaan Lyrecon työntekijän urapolkua 
  • Tarjoamaan turvallisen ja innostavan työympäristön 
  • Vaikutamme myönteisesti toimimissamme maissa. Lisäksi tuemme koulutusta maailmanlaajuisen Lyreco for Education -ohjelmamme kautta.

Esimerkkeinä sanoista tekoihin: Lyreco-akatemia, jolla edistetään oppimista ja uraa, edistämme työpaikkojemme turvallisuutta,  rahoittamme vastuullisuusohjelmia ja kannustamme työntekijöitämme osallistumaan paikallisten, vastuullisten yhteisöjen toimintaan.

Henkilöstötyytyväisyyskysely

Henkilöstötyytyväisyyskysely

Lyrecolaiset ovat kaikkien toimiemme ja toimintamme liikkeellepaneva voima. Sitoudumme tarjoamaan heille työympäristön, jossa he voivat menestyä, ja halukkaille  mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä.

Meillä on kunnia-asia kuunnella työntekijöitämme ja varmistaa hyvä työympäristö. Tästä syystä teemme joka vuosi henkilöstötyytyväisyyskyselyn kaikissa 25 Lyreco-maassa, joissa toimimme.

Vuonna 2026 tavoitteemme on, että 90 % työntekijöistä on ylpeitä lyrecolaisuudestaan.

Tärkeintä on turvallisuus

Turvallisen työpaikan mahdollistaminen

Tärkeintä on henkilöstömme turvallisuus. Varmistamme, että kaikkien Lyrecon työntekijöiden työympäristö vastaa vastuulliselta työnantajalta edellytettyjä hyvinvointi- ja turvallisuuskriteerejä.

Kannustus ja motivointi

Lyreco Pioneers -ohjelma

Vuonna 2021 Lyreco lanseerasi Lyreco Pioneers -ohjelman – sisäisen innovointi- ja yrittäjyysohjelman, jonka tavoitteena on saada jokainen 12 000 työntekijästämme liikkeelle innovoimaan ja tarjoamaan ratkaisuja vastuullisuuden avainhaasteisiin.

Kaksi haastetta

  • Mitä uusia tuotteita tai palveluita voisimme tuoda markkinoille, jotka auttaisivat asiakkaitamme tekemään vastuullisimpia valintoja
  • Mitkä uudet sisäiset prosessit tai toimintatavat voivat auttaa Lyrecoa vähentämään ympäristövaikutuksiaan
Tulokset
  • 261 osallistujaa 25 Lyreco-maasta 

  • 1 asiantuntijaraati

  • 6 tiimiä valittu jatkojalostamaan ehdotustaan

  • 1 myyntipuhe / tiimi

  • 1 voittajaidea

Pioneers winners

Voittanut idea

Vastuullisuuden seurantaan tarkoitetun hallintapanelin luominen – jossa asiakkaamme näkevät Lyrecolta ostamiensa tuotteiden vaikutuksen (CO2-päästöt). Hallintapanelin avulla he voivat myös asettaa tavoitteita ja toimia päästöjensä vähentämiseksi.

pioneer mountain lyreco

Kuljemme eteenpäin

Lyreco Pioneers -ohjelmasta tulee nyt vuosittainen Lyreco-kalenteriin. Se on mahdollisuus kaikille Lyrecolaisille olla mukana luomassa uusia ratkaisuja tärkeimpiin haasteisiimme. Jatkamme työtä mahdollistaaksemme uusien innovaatioiden synnyn tällä elintärkeällä ja  liiketoimintakriittisellä alueella, vastuullisuudessa.

@Nicolas Axelrod

Lyreco for Education

Tuemme yhtäläisiä mahdollisuuksia kouluttautumiseen köyhimmissä maissa

Työntekijöidemme sitoutuminen hyväntekeväisyyteen on osa Lyrecon yrityskulttuuria. Lyreco For Education -ohjelman kautta Lyrecon työntekijät keräävät varoja parantaakseen köyhissä olosuhteissa elävien lasten pääsyä koulutukseen. Tavoitteena on lisätä koulunkäyntiä ja vähentää koulunkäynnin keskeyttämistä parantamalla koulutuksen laatua ja oppimisolosuhteita. Varoja kerätään kaikissa tytäryhtiöissämme erilaisin toimin ja tempauksin.