Lyreco people

Ihmiset

Meille on tärkeää, että kaikki ihmiset tuntevat olonsa varmaksi, turvalliseksi ja välitetyksi Lyrecolla, kaikilla työpaikoilla sekä niissä yhteisöissä, joissa toimimme. Kansainvälisenä mutta samalla paikallisesti toimivana yrityksenä tavoitteenamme on luoda työkulttuuri, jossa jokainen kokee kuuluvansa samaan tiimiin.

Tuemme työntekijöidemme urakehitystä:

  • Tarjoamalla selkeät roolit ja vastuut sekä antamalla säännöllistä palautetta
  • Avaamalla kaikki työpaikat ensin sisäisesti
  • Tukemalla oppimista ja kehitystä, mukaan lukien esihenkilöiden johtajakoulutukset

Tarjoamme turvallisen ja innostavan työympäristön:

  • Turvaamalla työpaikan kaikille työntekijöillemme
  • Kunnioittamalla työkäytäntöjä
  • Noudattamalla monimuotoisuuden ja sosiaalisen osallistamisen käytäntöämme kaikissa Lyreco-maissa

Pyrimme vaikuttamaan yhteiskuntaan positiivisesti:

  • Tukemalla lasten koulutusta sitä tarvitsevissa maissa
  • Tukemalla työllisyyttä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa
Lyreco Great People Survey

Henkilöstötyytyväisyyskysely

Lyrecolaiset ovat kaikkien toimiemme ja toimintamme liikkeellepaneva voima. Sitoudumme tarjoamaan heille työympäristön, jossa he voivat menestyä, kasvaa ja kehittyä.

Meillä on kunnia-asia kuunnella työntekijöitämme ja varmistaa hyvä työympäristö. Tästä syystä teemme joka vuosi henkilöstötyytyväisyyskyselyn kaikissa 25 Lyreco-maassa, joissa toimimme.

Vuonna 2026 tavoitteemme on, että 90 % työntekijöistä on ylpeitä lyrecolaisuudestaan.

pioneer mountain lyreco

Työntekijöiden inspiroiminen

Lyreco Pioneers -ohjelma

Vuonna 2021 Lyreco lanseerasi Lyreco Pioneers -ohjelman – sisäisen innovointi- ja yrittäjyysohjelman, jonka tavoitteena on saada jokainen 12 000 työntekijästämme liikkeelle innovoimaan ja tarjoamaan ratkaisuja vastuullisuuden avainhaasteisiin.

Three children at school

Lyreco for Education

Tuemme yhtäläisiä mahdollisuuksia kouluttautumiseen köyhimmissä maissa

Jo 15 vuoden ajan Lyreco For Education -hyväntekeväisyysohjelma on kerännyt varoja parantaakseen lasten pääsyä kouluun köyhissä maissa, kuten Bangladeshissa, Vietnamissa, Brasiliassa, Togossa, Madagarkarilla, Kambodžassa sekä Etiopiassa.

Ohjelman tavoitteena on lisätä koulunkäyntiä ja vähentää koulunkäynnin keskeyttämistä parantamalla koulutuksen laatua ja oppimisolosuhteita

Auttamisen halu on tärkeä osa yrityskulttuuriamme. Lyreco For Education -ohjelma tarjoaa työntekijöillemme mahdollisuuden edistää tasa-arvoista koulutusta varainkeruun kautta. Varoja kerätään kaikissa tytäryhtiöissämme erilaisin toimin ja tempauksin.

Haluatko tietää lisää?

LUE VASTUULLISUUSRAPORTIMME

Lue lisää