Picture of a rickshaw in the city

Ympäristö

Ilmastonmuutoksen torjunta osana arvomaailmaa

Lyreco keskittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan ja pyrkii pienentämään ympäristövaikutuksia koko ketjun läpi toimittajilta asiakkaillemme (SGD 13).

2 tavoitetta 

 1. Tunnistaa ja arvioida mahdollisuuksia ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
 2. Varmistaa toimintojemme ja hankkeidemme toteutukset laatu- (ISO 9001) ja ympäristöohjelmien (ISO 14001) mukaisesti.

Tämä tarkoittaa omistautuneita toimia koskien tuotteita, hiilijalanjälkeä, toimituksia, pakkaamista, kulutusosia ja jätteitä sekä koko intrastruktuuria.

 

sgd CLIMATE

 

The United Nations Sustainable Development Goal. 

 

 

AURORA BORALIS

YMPÄRISTÖ – VUODEN 2020 AVAININDIKAATTORIT

target CO2

-20 %

Vuoden 2018 tavoite hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä vs 2010

Lyreco Eco-future -strategiassa on määritelty tavoite vuosille 2012 - 2018. Edistymistä mitataan Lyrecolle räätälöidyllä menetelmällä – Lyreco-hiilijalanjälkilaskurilla (LCFP).

DECREASE CO2

-28,11 %

Hiilidioksidipäästöt vuonna 2019 vs 2010

Laskemiseen käytetty Lyrecon hiidioksidipäästöjen laskuria

leaf
-11 %
Hiilidioksidipäästöt verrattuna vuoteen 2019

AVAINTOIMINNOT 

 1. Toimitilojemme kehittäminen ympäristöystävällisemmiksi
 2. Jätteiden vähentäminen ja kierrätyspalveluiden tarjoaminen asiakkaillemme
 3. EU PEF -menetelmän lisääminen tuotearviointeihimme
 4. Sitoutuminen kiertotaloushankkeisiin ja -strategioihin

Kuinka mittaamme hiilidioksipäästöjämme konsernitasolla

SOLAR PANEL RESIZED

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN LOGISTIIKASSA JA JAKELUSSA

Vuonna 2020 hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet 28,11 % vuodesta 2010.

 • Logistiikkalaitteistojen ja rakennusten kehittäminen (aurinkopaneelit)
 • Kaasu- ja sähköautojen määrän lisääminen
 • Virransäästötoimet (LED-valaistus)
 • Hiilineutraali toimitusprosessis
 • Sähköiset allekirjoitukset toimituksiin
 • Vertikaalinen varastointi
LYRECO RICKSHAWS LONDON

Auttaaksemme suuria kaupunkikeskuksia vastaamaan haasteeseen hiilidioksidi- ja ilmansaasteiden vähentämisessä, testaamme ja kehitämme Lontoossa, Pariisissa, Bernissä ja Zürichissa vähähiilisiä kuljetuksia. 

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen jakelussa

Kaupunkitoimitusten uudelleenajattelu

Sitoudumme tukemaan kaupunkien pyrkimyksiä vähentää kuljetusten ympäristövaikutuksia asiakastyytyväisyys.

Forest_FI

METSÄKADON TORJUNTA

Metsäkato on yksi merkittävistä ilmastonmuutokseen vaikuttavista tekijöistä. Metsänhoito on keskeistä kestävän kehityksen kannalta, sillä puu on paperiteollisuuden tärkein raaka-aine.

Me sitoudumme toimittajiemme sekä luotettavien kolmansien osapuolten kuten FSC ja New York Declaration on Forests -aloitteen kanssa vähentämään toimintamme vaikutusta raaka-ainepulaan.

UUSI PAKKAUSPOLITIIKKA

NEW PACKAGING POLICY

Pakkauksilla on tärkeä rooli tuotteidemme laadukkaassa suojaamisessa sekä niiden varastoinnin, kuljetuksen ja turvallisen käytön takaamisessa. Pakkaus käyttää kuitenkin arvokkaita resursseja ja se tuottaa jätettä, ellei sitä kierrätetä. 

Vastuullinen pakkaus -politiikkamme määrittelee kehitettävät toimenpiteet koko organisaatiossa ja kaikissa tytäryhtiöissä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Sitoudumme vähentämään pakkausten käyttöä ja kokoa sekä kieltämään kertakäyttöiset muovipakkaukset vuoteen 2025 mennessä.

EUROOPPALAISEN TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI – EU PEF 

Lyreco on jo vuosia sitten ottanut käyttöön kiertotalouden periaatteet tukeakseen asiakkaitaan heidän kestävän kehityksen tavoitteissaan. Tarjoamme mm. kierrätyspalvelua ja tuotteiden elinkaariajattelua. Viedäkseen tämän tavoitteen uudelle tasolle, Lyreco arvioi virallisesti omien tuotteidensa hiilijalanjäljen uudella Eurooppalaisen tuotteen hiilijalanjälki -menetelmällä, joka ottaa huomioon tuotteen koko elinkaaren (EU PEF).

Remote video URL

 

Lue lisää