Lyrecon Tietosuojakäytäntö

GDPR tiietosuojakäytäntö

Kuka kerää tietoa

Lyreco SAS (‘Yhtiö’) on ‘tiedonkäsittelijä’, joka kerää ja käyttää tiettyjä tietojasi. Tietoja käyttävät myös muut Lyreco-konsernin yritykset ja tytäryhtiöt. Tässä dokumentissa ´me´ viittaa koko Lyreco-konserniin.

Tietosuojaperiaatteet

Pidämme huolta tietosuojaperiaatteesta tiedon keräämisen ja käytön osalta työntekijöiden tietosuojakäytännön mukaisesti.

Keräämästämme tiedosta:

Millaista tietoa keräämme

Voimme kerätä seuraavia tietoja, kun ne ovat olennaisia, esimerkiksi rekrytointiprosessin alussa:

  • Nimesi ja yhteystietosi (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite);
  • Pätevyydet, työkokemus ja -historia (sisältäen tittelit, palkat ja työtunnit) sekä kiinnostuksen kohteet;

Voimme kerätä seuraavia tietoja, kun ne ovat olennaisia, esimerkiksi rekrytointiprosessin myöhemmissä vaiheissa ennen rekrytointipäätöksen tekemistä:

  • Aiempi akateminen ja/tai työhistoria

Sinulta voidaan edellyttää edellä mainittuja tietoja, jotta voimme todentaa oikeutesi työskennellä ja sopivuutesi hakemaasi tehtävään.

Miten keräämme tietoa

Voimme kerätä tietoa sinulta, suosittelijoiltasi (joiden yhteystiedot olet itse meille antanut), koulutuspaikastasi ja oleellisilta ammattilais- ja/tai hallitusyhteisöiltä.

Miksi keräämme tietoa ja miten sitä käytämme

Keräämme ja käytämme tietoa tyypillisesti seuraaviin tarkoituksiin (muut käyttötarkoitukset on selitetty työntekijöiden tietosuojakäytännön dokumentissa):

  • työ- tai muun sopimuksen laatimiseksi;
  • lakisääteiden velvollisuuden noudattamiseksi;
  • yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi;
  • meidän tai asiaankuuluvan kolmannen osapuolen (kuten etujen tarjoajan) oikeutettuja etuja varten, mutta vain, jos sinun etusi, oikeutesi tai vapautesi eivät syrjäytä niitä
  • kun se on tarpeen työlainsäädännön velvoitteiden tai oikeuksien käyttämiseksi; ja
  • kun yleinen etu sitä vaatii (lainvastaisten tekojen estäminen tai havaitseminen).

Pyrimme varmistamaan, että tietojen kerääminen ja käsittely on aina oikeassa suhteessa käyttötarkoitukseen

Miten jaamme tietoa

Saatamme myös joutua jakamaan joitain yllä olevista henkilötiedoista muiden osapuolten, kuten HR-konsulttien ja ammatillisten neuvonantajien, kanssa. Yleensä tiedot anonymisoidaan, mutta tämä ei välttämättä ole aina mahdollista. Tietojen vastaanottajaa sitoo salassapitovelvollisuus. Saatamme myös joutua jakamaan joitain henkilökohtaisia ​​tietoja sääntelijöidemme kanssa tai lain noudattamiseksi.

Missä tietoa voidaan säilyttää

Tietoja voidaan säilyttää toimistoissamme ja konserniyhtiöidemme toimipaikoissa sekä kolmansien osapuolien, palveluntarjoajien, edustajien ja agenttien toimipaikoissa, kuten edellä on kuvattu.

Kuinka kauan säilytämme tietoja

Säilytämme sinusta rekrytointiprosessin aikana saamiamme henkilötietoja enintään niin kauan kuin on tarpeen niiden käsittelytarkoituksiin. Tietojesi säilytysaika riippuu siitä, onnistuiko hakemuksesi ja tulet palvelukseemme sekä kyseisten tietojen luonteesta ja tarkoituksista, joita varten niitä käsitellään.

Säilytämme rekrytointitietoja (mukaan lukien haastattelutiedot) enintään kohtuullisen ajan, ottaen huomioon mahdollisten väitteiden, kuten rodun tai sukupuolisen syrjinnän, vanhentumisajat (pidennetty varhaisen sovittelun huomioon ottamiseksi), minkä jälkeen ne tuhotaan. Jos on olemassa selkeä liiketoiminnallinen syy rekrytointitietueiden säilyttämiseen rekrytointiaikaa pidemmäksi, voimme tehdä niin. Harkitsemme kuitenkin ensin, voidaanko tietueita salata, ja ajanjakson pituuden, jonka ajan ne säilytetään.

Jos hakemuksesi hyväksytään, säilytämme vain työsuhteesi kannalta tarpeelliset rekrytointitiedot. Lisätietoja on kohdassa Työntekijöiden tietosuojakäytäntö.

Oikeutesi vastustaa tietojesi käsittelyä

Jos tietojesi käsittely perustuu yksinomaan meidän (tai kolmannen osapuolen) oikeutettuihin etuihin, sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä. Käsittelyn vastustamiseksi sinun on tarjottava meille erityiseen tilanteeseesi liittyvät syyt vastustamiseen. Jos vastustat, emme voi enää käsitellä tietojasi, ellemme pysty osoittamaan käsittelylle oikeutettuja perusteita, jotka syrjäyttävät etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai käsittely on tarkoitettu oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, toteuttamiseen tai puolustamiseen.

Oikeutesi korjata ja käyttää tietojasi ja pyytää niiden poistamista

Ota yhteyttä maailmanlaajuiseen tietosuojavastaavaamme osoitteessa privacy.office@lyreco.com, jos haluat lain mukaisesti korjata tai pyytää pääsyä hallussamme oleviin sinuun liittyviin tietoihin tai jos sinulla on kysyttävää tästä ilmoituksesta. Sinulla on myös oikeus pyytää tietosuojavastaavaamme poistamaan joitakin, mutta ei kaikkia hallussamme olevia ja käsittelemiämme tietoja ("oikeus tulla unohdetuksi") tietyissä olosuhteissa. Tietosuojavastaavamme antaa pyytäessäsi sinulle lisätietoa oikeudesta tulla unohdetuksi.

Pidämme henkilökohtaiset tietosi turvassa

Meillä on asianmukaiset suojatoimenpiteet estääksemme henkilökohtaisten tietojen katoamisen, luvattoman käytön tai pääsyn niihin. Rajoitamme pääsyn henkilökohtaisiin tietoihisi vain niille, joilla on siihen syy. Tietojasi käsittelevät henkilöt tekevät sen vain tarvittaessa ja luottamuksella.

Meillä on käytössämme menettelyt epäiltyjen tietoturvaloukkausten käsittelemiseksi. Ilmoitamme sinulle ja sääntelyviranomaisille epäillyistä tietoturvaloukkauksista, kun laki velvoittaa meidät tekemään niin.

Hakijoiden tiedot

Valitsematta jääneiden hakijoiden tietojen tyhjennys

Mikäli jäät valitsematta hakemaasi tehtävään, tietosi katoavat järjestelmistämme 90 päivän sisällä viimeisimmästä profiilimuokkauksestasi.

Mikäli Talent & Acquisition -tiimimme uskoo, että sinut kannattaa pitää mielessä tulevia rekrytointiprosesseja varten, tietosi poistetaan järjestelmästämme 2 vuoden kuluessa viimeisimmästä profiilimuokkauksestasi

Tietojen poistaminen

Jos haluat poistaa tietosi tietokannastamme, voit tehdä sen milloin tahansa Lyreco Careers -sivuston Candidate Home -tilisi kautta. Voit tehdä tämän valitsemalla "Tilin asetukset" ja seuraamalla vaihtoehtoja poistaaksesi kaikki tietosi. Voit myös pyytää tietojesi poistamista milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä osoitteeseen privacy.office@lyreco.com.  

Valitusoikeus

Toivomme, että tietosuojavastaavamme voi ratkaista kaikki tietojesi käyttöä koskevat tiedustelut tai huolenaiheet. Jokaisella rekisteröidyllä on myös oikeus valittaa kansalliselle tietosuojaviranomaiselle.