Diversity and inclusion LP

Monimuotoisuus ja sosiaalinen osallistaminen

Kaikki ovat tervetulleita mukaan

Kohtaamme jatkuvasti uusia haasteita ja kilpailua muuttuvilla markkinoilla. Meidän tuleekin omassa toiminnassamme toimia arvojemme erinomaisuus, kunnioitus, intohimo ja joustavuus mukaisesti, jotka ovatkin olleet yrityksemme perusta ja lähtökohta.

Olemme sitoututuneet jatkamaan toimintaamme näiden perusarvojemme mukaisesti nyt ja tulevaisuudessa. Säilyttääksemme luottamussuhteen sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin ja saavuttaaksemme työntekijöiden huippuosaamisen, asiakasosaamisen ja vastuullisen kasvun.

Diversity

KUNNIOITUS ON PERUSARVOMME

Lyrecossa yli 10000 työntekijää 25 eri maasta työskentelee eri sidosryhmien kanssa ympäri maailmaa. KUNNIOITUS -arvomme vahvistaa uskoamme vahvasti monimuotoisuuteen, joka rikastuttaa työympäristöämme ja kokemuksiamme sekä tukee suorituskykyämme.

Lyreco career - diversity and inclusion

OIKEUDENMUKAINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Työntekijöiden palkkaaminen, ylennyset ja koulutusohjelmiin valinnat, perustuvat yksinomaan henkilön pätevyyteen, kykyihin, työkokemukseen ja työn laatuun.

Tällaisia päätöksiä ei missään tapauksessa tehdä sukupuolesta, iästä, asemasta, vammaisuudesta, rodusta, ihonväristä, sosiaalisesta luokasta, siviilisäädystä, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnollisesta vakaumuksesta, kulttuurista tai alkuperäkansasta ja poliittisista näkemyksistä johtuen.

lyreco career - diversity inclusion

KUINKA ARVOT KOETAAN JA NIISTÄ KESKUSTELU

Lyrecossa kaikkien työntekijöiden kunnioittamista ja oikeudenmukaista kohtelua pidetään kaikkein tärkeimpänä kuin myös asiakkaidenkin, jotta toimitaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Työntekijöiden mielipiteitä arvostetaan ja käydään rakentavaa vuoropuhelua siitä mitkä asiat on välttämättömiä tavoitteiden saavuttamisessa.

diversity - inclusion 3

TYÖHYVINNOINNIN YLLÄPITÄMINEN

Edistääkseen kaikkien työntekijöiden työhyvinvointia Lyreco pyrkii parantamaan työelämän laatua ylläpitämällä hyvää tasapainoa työ- ja henkilökohtaisen elämän välillä, kannustamalla positiiviseen työasenteeseen ja nostaa esiin hyvän yhteishengen merkitystä tiimityöskentelyssä.

Parantaaksemme työntekijöidemme työnhyvinvointia järjestämme heille säännöllisesti työtyytyväisyyskyselyn.

Lue lisää