Cookie-kat használunk, hogy fejleszthessük szolgáltatásainkat és olyan kínálatokat tudjunk Önnek ajánlani, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek. Az oldalon lévő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát. A beállításai megváltoztatásához vagy több információért kattintson ide - Használati feltételek & Cookies Policy

Bezár


OK
Bezár

Error


Kérem, várjon...


Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban „ÁSZF”) a Lyreco CE, SE magyarországi fióktelepe bocsátja ki (székhely: H-1138 Budapest, Tomori utca 34, adószám: 22310462 – 2 – 41) (a továbbiakban „Lyreco”). Az ÁSZF a Lyreco és a Vevők közötti üzleti kapcsolatok meghatározása és szabályozása céljából kerül kiadásra. A jelen ÁSZF a Lyreco és a Vevők közötti jogviszonyokra akkor vonatkozik, ha az áru szállítási helye Magyarország területén található. A Lyreco fenntartja magának a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A Lyreco ÁSZF aktuális változata megtalálható a Lyreco weboldalán: www.lyreco.hu. Az ÁSZF új változata minden esetben a www.lyreco.hu weboldalon történő közzététellel lép hatályba.

I. ALAPFOGALMAK

1. A Vevő olyan természetes személy – vállalkozó vagy jogi személy, aki az ÁSZF II. cikke szerint regisztrált, és az ÁSZF III. cikke szerint a Lyreco árura vonatkozó megrendelését a megjelölt módon (a www.lyreco.hu weboldalon keresztül, e-mailben, a Lyreco mobilalkalmazáson keresztül, vagy telefonon) adja le.

2. Áruk alatt a Lyreco által kínált termékeket értjük, feltüntetve azok nevét, rendelési számát és az áru leírását, amelyeket kizárólag a Vevő saját szükségleteire és belső fogyasztására szánnak.

II. REGISZTRÁCIÓ

1. A Vevő kezdeti regisztrációja előfeltétele a megrendelés teljesítésének, és az áruknak a kívánt mennyiségben és a kívánt helyre történő szállításának.

2. A Vevő regisztrációjához a következő adatok megadása szükséges:

 • A) természetes személy – vállalkozó vagy jogi személy cégneve,
 • B) a vevő székhelyének vagy telephelyének címe,
 • C) zállítási cím és számlázási cím, ha eltérő,
 • D) telefonszám és e-mail cím – a megrendelés ellenőrzésére, illetve az áru kiszállítására és a megrendelés teljesítésével kapcsolatos egyéb kommunikációra szolgáló elérhetőségek,
 • E) a Vevő nyilvántartási száma (adószám),
 • F) az áruk kézbesítésére vonatkozó különleges követelmények (nyitvatartási idő, az áru átvételére jogosult személyek).

3. A Vevő köteles, a jelen cikk 2. pontjában meghatározott adatokban bekövetkezett bármilyen változásról A Lyreco-t e-mailben vagy telefonon haladéktalanul tájékoztatni.

4. A regisztrációt a a Lyreco a feltételek teljesülését követően haladéktalanul elvégzi, nevezetesen a szükséges adatoknak a Vevő által az első regisztráció során történő megadását követően. A Vevő regisztrálhatja magát online a www.lyreco.hu weboldalon, vagy az ügyfélszolgálati vonalon keresztül a 0680 20 47 11- es telefonszámon.

5. A Vevő kijelenti, hogy jogosult személyes adatokat szolgáltatni, amelyeket a Lyreco a regisztráció során és az üzleti együttműködés időtartama alatt megadott/a jövőben megad, az uniós jogszabályoknak és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (GDPR) összhangban, a jelen ÁSZF szerinti megrendelések alapján nyújtott teljesítés céljából és azok minőségének javítása, valamint a Vevő Lyreco akciókról történő tájékoztatás céljából. Az összegyűjtött személyes adatok feldolgozására vonatkozó információk a https://www.lyreco.com/webshop/HUHU/personalData/view weboldalon találhatók.

III. ÁRURENDELÉS

1. A megrendelés a vevő egyoldalú jogi aktusa, amellyel kifejezi érdeklődést a www.lyreco.hu weboldalon kínált áruknak az aktuális Lyreco árfeltételekben meghatározott áron, a megadott szállítási helyre (szállítási cím) és a megadott mennyiségben történő szállítása iránt. A megrendelés egyúttal a vevő részéről, adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak is minősül. A megrendelésnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a vevő neve és azonosító adatai, az áru megnevezése, az áru rendelési száma, az áru megrendelt mennyisége, az áru szállítási helye.

2. A kért áru Vevőnek, vagy az első fuvarozónak történő átadásával az áru szállítására vonatkozó adásvételi szerződés szabályszerű megkötésének minősül a megrendelésekben és/vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

3. A megrendelések feladása a www.lyreco.hu weboldalon, e-mailben, a Lyreco mobilalkalmazáson keresztül, vagy telefonon az ügyfélszolgálaton keresztül a 0680 20 47 11-es telefonszámon keresztül történik.

4. Az áruk megrendelésével a Vevő megerősíti, hogy ismeri és elfogadja a www.lyreco.hu weboldalon kínált áruk aktuális árait.

5. A Lyreco jogosult a megrendelést indoklás nélkül visszautasítani, a megrendelés visszautasításával a Vevőnek semmilyen joga nem keletkezik.

6. A Vevő számára készített vagy módosított termékek, vagy a Vevő külön kérésére beszerzett termékek (a továbbiakban "Nem Katalógusos Termékek") kizárólag a vevő által megerősített külön írásbeli megrendelés vagy adásvételi szerződés alapján kerülnek szállításra. A megrendelésen megadott szállítási határidő csupán becsült érték.

IV. ÁRUSZÁLLÍTÁS

1. Az áru kiszállítása a megrendelt áru fizikai átadását jelenti a vevőnek, a megállapodás szerinti szállítási helyen. Az áru kiszállítása a megrendelés 17:00 óráig történő befogadása esetén, valamint a megrendelt áru fizetési kapun keresztül vagy banki átutalással történő kifizetését követő munkanapon történik, kivéve, ha a felek másként állapodtak meg. Teljes raklapos szállítás esetén az Eladó fenntartja a jogot, hogy az árut a megrendelés beérkezésétől és a megrendelt áru fizetési kapun keresztül vagy banki átutalással történő kifizetésétől számított 2 munkanapon belül szállítsa ki, kivéve, ha a felek másként állapodtak meg. A Lyreco az ellenőrzött Vevők számára engedélyezheti, hogy az árukért az áruk kiszállítása után fizessenek, a Lyreco által kiállított számla alapján, az ÁSZF V. cikkének 3. pontjában meghatározott határidőn belül. Ismételt fizetési késedelem vagy bármely más ok esetén a Lyreco fenntartja a jogot, hogy az előző mondatban meghatározott módon felfüggessze a Vevőnek az Áruk megrendelésének lehetőségét.

2. Az árut kizárólag a Vevő megrendelése alapján és a megállapodás szerinti szállítási helyre – Magyarországon belüli szállítási címre – szállítják.

3. A Lyreco a megrendelt árut a szerződött fuvarozókon keresztül szállítja, akik az árut a Vevőnek a megállapodás szerinti szállítási helyre szállítják. Téves szállítási cím miatti újrakézbesítés esetén a Lyreco jogosult 4,95 EUR újrakézbesítési díjat felszámítani a Vevőnek. Abban az esetben, ha a Vevő egynél több üzlethelyiségbe kívánja szállítani a megrendeléseket, a Vevőnek regisztrálnia kell ezen üzletek / egyéb szállítási pontok címét, ahová a Vevő a jövőben árut kíván rendelni; a Vevő vagy a Vevő valamely alkalmazottjának lakcíme nem minősül üzlethelyiségnek. Ha a Vevő a megrendelés leadásakor nem ad meg szállítási címet, úgy tekintendő, hogy a szállítási cím a Vevő székhelye/üzletviteli helye. Abban az esetben, ha a Vevő egyszeri alkalommal nem szabványos címre kívánja szállíttatni az árut, ennek tényéről e-mailben vagy telefonon a Lyreco-t tájékoztatni szükséges a megrendelés kiszállításakor. A Vevő köteles a Lyreco-t e-mailben vagy telefonon haladéktalanul értesíteni a székhely vagy a telephely/szállítási cím megváltozásáról. A bejelentett változás az első következő megrendelésben tükröződik. A Lyreco az áru szállítására vonatkozó kötelezettségét a megrendelt árunak a Vevő részére történő átadásával teljesíti. A részleges teljesítés megengedett, a Vevő nem jogosult azt visszautasítani. Abban az esetben, ha a Lyreco nem tudja teljes egészében a megrendelést teljesíteni, a ki nem szállított árukat nyilvántartásba kell venni, és a lehető leghamarabb (a hiányzó áruk legközelebbi raktárra vételezését követően) ki kell szállítani a Vevőnek.

4. A Vevő köteles a leszállított áru állapotát és csomagszámát közvetlenül a kiszállítás után, az átvétel előtt ellenőrizni. Ha a Vevő a kiszállított áru csomagolásán sérülést vagy a csomagok számának hiányát észleli, a Vevő köteles erről a tényről a fuvarozót értesíteni, és gondoskodni arról, hogy a fuvarozó ezt a tényt bejegyezze a SITI mobilalkalmazásba, amelyben a Vevő aláírásával igazolja az áru átvételét; ellenkező esetben a Lyreco jogosult a reklamációt elutasítani.

5. A Vevő, vagy meghatalmazott képviselője, az áru átvételét, az áru átvételére jogosult személye nevének nyomtatott betűkkel történő beírásával, valamint aláírásával igazolja a SITI mobilalkalmazásban vagy a Lyreco használatára szolgáló szállítólevélen. A Vevő felelős azért, hogy az árut a jogosult személy vegye át; függetlenül attól, hogy ki veszi át az árut a Vevő nevében, az árut átvettnek kell tekinteni.

6. A szállítólevél az áru átadásának részét képezi. A Lyreco, mint szállító, adatain kívül tartalmazza a Vevő megnevezését és azonosító adatait, a leszállított áruk adatait (rendelési számok, áruk megnevezése, kiszállított mennyiségek).

V. AZ ÁRU ÁRA ÉS A KISZÁLLÍTOTT ÁRU KIFIZETÉSE

1. Az áruk árát a Lyreco aktuális árfeltételei határozzák meg, és a Lyreco fenntartja a jogot, hogy az áruk árát bármikor kiigazítsa. Egyedi üzleti esetekben a megrendelés kiszállításakor érvényes ár az irányadó. Az aktuális árakról szóló információk a www.lyreco.hu weboldalon érhetők el az ügyfélfiókba történő bejelentkezést követően.

2. A számla, a Lyreco által, a szállítólevél alapján kiállított, szigorú számadású bizonylat. A Lyreco általában havi gyűjtőszámlát állít ki a hónap végén az összes szabályszerűen teljesített megrendelésről, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg. Az elektronikus számlázás a hatályos jogszabályoknak megfelelően, automatikusan aktiválódik a Vevő számára.

3. A fizetési határidő az a nap, amelyet a Lyreco az átvett árukra vonatkozó kötelezettségek legkésőbbi kifizetési napjaként határoz meg. Ez egyben az a nap, amikor a számla ellenértékének, beleértve az ÁFA-t is, a Lyreco számláján jóváírásra kell kerüljön. Az alapértelmezett fizetési határidő a Lyreco számla kiállításának napjától számított 14 nap, kivéve, ha másként állapodtak meg.

4. Ha a Vevő a szállított áruk vagy a nyújtott szolgáltatásokról szóló számla kifizetésével késedelembe esik, a Lyreco jogosult késedelmi kamatot felszámítani, melynek mértéke a késedelmes összeg 0,05%-e naponta. A késedelem minden egyes napjára a Lyreco jogosult késedelmi kamatot felszámítani. Ha a Vevő a számla esedékességét követő 30 napon túli késedelembe esik, a Lyreco jogosult az adásvételi szerződéstől elállni. A szerződéstől való elállást írásban vagy elektronikus úton kell végrehajtani, mely a Vevő általi kézhezvétellel lép hatályba. A szerződéstől való elállás akkor tekintendő kézbesítettnek, amikor az elállást postai úton vagy elektronikus levélben (e-mail) elküldik a Vevő címére. Ebben az esetben a Vevő köteles a megszerzett és ki nem fizetett árukat eredeti állapotukban és mennyiségben, saját költségére és kockázatára haladéktalanul visszaküldeni a Lyreco részére. A visszaküldés időpontját és formáját előzetesen e-mailben vagy telefonon kell egyeztetni a Lyreco ügyfélszolgálatával. Abban az esetben, ha az eredeti mennyiségben és állapotban történő visszaküldés nem lehetséges, a Vevő köteles az áruk vételárát haladéktalanul, legkésőbb az elállási értesítés kézhezvételétől számított 7 naptári napon belül teljes egészében kifizetni a Lyrecónak; ellenkező esetben a Lyreco jogosult az esedékes összeget minden rendelkezésre álló jogi eszközzel behajtani.

5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az eladó számlája nem tartalmazza a jogszabályok által előírt elemeket, vagy a számla hibás adatokat tartalmaz, a Vevő jogosult az eladó számláját a hiányzó elemek vagy adatok feltüntetésével haladéktalanul visszaküldeni, legkésőbb a számla kézbesítését követő 3 munkanapon belül, írásban vagy e-mailben; a számla eredeti esedékességi időpontja változatlan marad.

6. Az áru tulajdonjoga és az ýruban keletkezett kár kockázata a Vevőre száll abban a pillanatban, amikor a Vevő az árut átveszi.

VI. SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK

1. Abban az esetben, ha a megrendelésben szereplő áru értéke meghaladja a 20 000 HUF ÁFA nélküli összeget, az áru szállítási címre történő szállításával kapcsolatos szállítási költségeket teljes egészében a Lyreco fizeti. Abban az esetben, ha az egy megrendelésben szereplő áruk értéke kevesebb, mint 20 000 HUF, ÁFA nélkül, a Lyreco fenntartja a jogot, hogy 2000 HUF ÁFA nélküli összegű szállítási díjat számlázzon. A Lyreco akkor is jogosult a szállítási költségátalány kiszámlázására, ha a Vevő által visszaküldött áru nem felel meg a VII. cikk szerinti feltételeknek.

VII. AZ ÁRU VISSZAKÜLDÉSE

1. A Vevőnek joga van az árut az áru átvételétől számított 30 napon belül indoklás nélkül, a Lyreco költségére visszaküldeni, feltéve, hogy az árut sérülésmentesen, eredeti, viszonteladásra alkalmas állapotban, az összes kísérő dokumentummal (pl. használati utasítás, műszaki leírás/paraméterek, ...) és az eredeti, sértetlen csomagolásban visszaküldi. A nyomtató tartozékai (tonerek, patronok és szalagok) csak eredeti, sértetlen csomagolásban, a tonerek védőszalagjával együtt küldhetők vissza. Amennyiben a fenti feltételek teljesülnek, a Lyreco visszaveszi az árut és jóváírást állít ki a Vevő részére. Ellenkező esetben a Lyreco a Vevő költségére visszaküldi az árut a Vevőnek. A jelen rendelkezés alapján a Vevő nem jogosult visszaküldésre:

 • A) Nem katalógus áruk, a III. cikk 6. szakasza szerint,
 • B) Irodai bútorok, amelyek összeszerelése már megkezdődött vagy befejeződött,
 • C) Élelmiszerek.

2. Az áru fizikai visszaküldése írásban, e-mailben vagy az ügyfélszolgálat telefonszámán keresztül benyújtott igény alapján történik. Az árut a Lyreco fuvarozója az első adandó alkalommal, az eladó által kiállított visszárujegy alapján veszi át.

3. Az áruk nem küldhetők vissza a kiállított visszárujegy bizonylata nélkül. Az visszárujegy bizonylat nélkül a fuvarozó nem tudja felvenni az árut a Lyreco részére történő visszaküldés céljából.

VIII. JÓTÁLLÁSI IDŐSZAK

1. A Lyreco által értékesített valamennyi termékre - kivéve a közvetlenül a termék csomagolásán feltüntetett, meghatározott lejárati/lejárati idővel rendelkező termékeket - 12 hónapos garancia vonatkozik, hacsak a www.lyreco.hu weboldalon másként nem szerepel. Meghosszabbított jótállási időszakot biztosítunk a kiválasztott árutípusok esetében. Ez mindig jól láthatóan szerepel az adott termék leírásában a www.lyreco.hu weboldalon.

2. A jótállás kiterjed minden gyártási hibára, beleértve az anyaghibákat is, amennyiben azok a szállítás időpontjában fennálltak, függetlenül attól, mikor váltak nyilvánvalóvá.

3. A jótállás nem terjed ki az áru olyan hibáira, amelyek az árunak a gyártás céljától eltérő vagy a használati utasítással ellentétes használatából, illetve az áru minőségének a Vevő által okozott romlásából (például a helytelen tárolás, a túlzott kopás, kedvezőtlen körülményeknek vagy oldószereknek való kitettség miatt) erednek.

4. A Vevő felelős a kiválasztott áru megfelelőségéért, valamint kompatibilitásáért.

IX. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI TERMÉKEK

1. A Lyreco az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően, az eladott áruk típusának megfelelően tájékoztatja a vevőket az eladott árukról. 2. Azok az áruk, amelyek értékesítéséhez külön kötelezettséget írnak elő biztonsági adatlap (MSDS), EU-megfelelőségi nyilatkozat stb. rendelkezésre bocsátása formájában, egészségügyi és biztonsági termékeknek („Egészségügyi és biztonsági termékek”) minősülnek. Az egészségügyi és biztonsági termékekre vonatkozó információkat a Lyreco kizárólag tájékoztató jelleggel adja meg, és nem helyettesítik a gyártó által a termékkel együtt szállított csomagoláson, címkéken vagy csomagolási betéteken és használati utasításokon, használati utasításokban feltüntetett, a használatra vonatkozó információkat. Az anyagbiztonsági adatlapot (MSDS), valamint az EU-megfelelőségi nyilatkozatot a Lyreco elektronikus formában a www.lyreco.hu weboldalon bocsátja rendelkezésre, ahonnan a Vevő letöltheti. A Vevő köteles a munkavédelmi terméket minden használat előtt közvetlenül ellenőrizni. Az egészségügyi és biztonsági terméknek a vevő által tervezett célra/használatra való alkalmassága kizárólag a vevő felelőssége, nem pedig a Lyrecoé.

X. REKLAMÁCIÓK

1. A reklamáció a vevő egyoldalú jogi aktusa, amelynek célja a szállított áru (minőségi és/vagy mennyiségi) hibáiért való felelősségre vonási jogok gyakorlása. A reklamációt e-mailben kell benyújtani, és azt a reklamacio@lyreco.com e-mail címre kell elküldeni.

2. A nyilvánvaló (minőségi és/vagy mennyiségi) hibákra vonatkozó reklamációt legkésőbb az áru kézbesítésétől számított 5 munkanapon belül kell benyújtani, kivéve az ÁSZF IV. cikk, 4. pontja szerinti hibákat; ellenkező esetben a Lyreco jogosult a reklamációt elutasítani.

3. A reklamációnak tartalmaznia kell:

 • A) a rendelés számát vagy a Vevő rendelési számát,
 • B) a termék számát, ahogy az a www.lyreco.hu oldalon vagy a számlán szerepel,
 • C) a hiányzó mennyiségeket és/vagy a termék minőségi hibáinak leírását,
 • D) fényképet, a sérült vagy hibásan kiszállított áru esetén.

4. Mennyiségi eltérésre vonatkozó igény (a fizikailag leszállított áruk mennyisége és a szállítólevélen feltüntetett mennyiség közötti különbség) elfogadása esetén, a hiányzó árut az első adandó alkalommal leszállítják.

5. Nyilvánvaló minőségi hibákra voantkozó reklamáció elfogadása esetén a hibás árut az első adandó alkalommal a Vevő igényeinek megfelelő árura cserélik.

6. A látens hibákra, azaz a leszállított áru használata során felmerülő hibákra vonatkozó reklamációkat a Vevőnek a jótállási időn belül írásban kell benyújtania a reklamacio@lyreco.com e-mail címre. A garanciális rejtett hibák a Lyreco által meghatározott módon kerülnek orvoslásra, nevezetesen:

 • A) Javítással és/vagy
 • B) Az áru cseréjével, amennyiben az állított hiba nem orvosolható a 30 napos határidőn belül, vagy a kijavítása ésszerűtlen költségeket igényelne

7. A jótállással érintett, állítólagos hibákat a Lyreco saját költségén a jelen ÁSZF-nek megfelelően legkésőbb a reklamációt követő 30 napon belül köteles elhárítani; ellenkező esetben a Vevő jogosult az adásvételi szerződéstől elállni.

XI. OTTHONI KISZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

1. A Vevő vagy alkalmazottja jogosult árut megrendelni, és annak kiszállítását a Vevő alkalmazottjának lakcímére is megrendelni. A házhoz szállításra vonatkozó igényt a Vevőnek minden egyes írásbeli egyedi megrendelés leadásakor meg kell adnia. Az otthoni cím, a Vevő munkavállalóinak otthoni címét (lakcímét) jelenti, amikor otthonról dolgoznak. A megrendelt áru a megrendelés beérkezésétől számított 2 munkanapon belül kerülnek kiszállításra a megadott lakcímre. Lakcímre történő szállítás esetén a Lyreco jogosult 2000 HUF ÁFA nélküli szállítási költség összeget felszámítani, amelyet a Vevőnek számlázza ki, függetlenül az egyes megrendelésekben szereplő áru értékétől.

2. A lakcímre szállított áru visszaküldhető, ha megfelel a VII. cikk 1. pontjában foglalt feltételeknek, de csak akkor, ha az árut az áru átvételétől számított 10 napon belül és a vevő költségére a Lyreco címére - Panholec 20, 902 01 Pezinok vagy az ÁSZF IV. cikk 3. pontja szerinti bejegyzett telephely címére szállítják vissza.

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Lyreco és a Vevő közötti jogviszonyokra a Magyarország jogrendje az irányadó.

2. A felek vállalják, hogy a jelen ÁSZF szerinti kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket elsősorban megegyezéssel rendezik.

3. A Vevő és a Lyreco között felmerülő valamennyi jogvitát a Magyarország területileg illetékes bírósága előtt kell rendezni.

4. A kétségek elkerülése végett a Lyreco nem esik késedelembe a jelen ÁSZF szerinti kötelezettségeinek teljesítésével, ha a késedelmet közvetlenül vagy közvetve háború vagy világjárvány (a WHO meghatározása szerint) okozza, beleértve, de nem kizárólagosan a COVID-19-et, a szabad mozgást korlátozó kormányzati hatósági döntést vagy bármely más kapcsolódó vagy ebből következő eseményt, és/vagy a teljesítés biztosítása ellentétes lenne/lehetne nemzetközi intézmények döntéseivel (pl. a háborús állapottal kapcsolatban elrendelt szankciók).

5. Jelen ÁSZF 2024. április 15. napjától érvényes és lép hatályba.