Cookie-kat használunk, hogy fejleszthessük szolgáltatásainkat és olyan kínálatokat tudjunk Önnek ajánlani, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek. Az oldalon lévő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát. A beállításai megváltoztatásához vagy több információért kattintson ide - Használati feltételek & Cookies Policy

Bezár


OK
Bezár

Error


Kérem, várjon...


Általános üzleti feltételek

Jelen Általános Üzleti Feltételeket (a továbbiakban, mint „ÁÜF”) a Lyreco CE, SE Magyarországi Fióktelepe adja ki, melynek székhelye: 1138 Budapest, Tomori utca 34, em., adószám: 22310462 – 2 – 41 (továbbiakban „Lyreco“). Az ÁÜF kiadásának célja a fogalmak meghatározása, illetve a Lyreco és a vásárlók közötti üzleti viszonyok szabályozása. Jelen ÁÜF a Lyreco és a vásárlók között fennálló olyan jogviszonyokra vonatkoznak, amelyeknél az áru kézbesítésének helyszíne a Magyarország területén található. cégjegyzékszám: 01 – 17 – 000726. A társaság fenntartja a jogot jelen ÁÜF egyoldalú módosítására. A Lyreco ÁÜF jelenlegi változata a Lyreco honlapján található: www.lyreco.hu.

I. ALAPFOGALMAK ÉS A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

1. A vásárló olyan természetes személy – vállalkozó vagy jogi személy, aki a jelen ÁÜF-ben foglaltaknak megfelelően a Lyreco társasághoz bármely módon (telefon, a www.lyreco.hu honlap segítségével, a lyreco mobilalkalmazással, postai úton) Lyreco árura rendelést juttat e

2. Áru alatt a Lyreco társaság által kínált, az áru megnevezésével, rendelési számával és leírásával ellátott termékeket kell érteni, amelyeket a vásárló kizárólag saját szükségleteire és belső fogyasztásra szán.

II. REGISZTRÁCIÓ

1. A vásárló első regisztrációja elengedhetetlen feltétele a megrendelés megvalósításának és az áru kiszállításának, a kívánt mennyiségben és a kívánt helyszínre

2. A vásárló regisztrációjának részét képezi:

 • A) a természetes személy – vállalkozó cégneve, vagy a jogi személy kereskedelmi megnevezése,
 • B) a vásárló székhelyének címe vagy vállalkozási helyének címe,
 • C) kézbesítési és számlázási cím, amennyiben eltérnek,
 • D) telefonszám, fax vagy e-mail cím – a megrendelés ellenőrzéséhez ill. az áru kézbesítéséhez, valamint a megrendelés szerinti teljesítést érintő egyéb kommunikációhoz szükséges elérhetőség,
 • E) a vásárló nyilvántartási számai (statisztikai számjel, adószám),
 • F) a vásárló bankkapcsolata és számlaszáma,
 • G) cégkivonat, esetleg a vállalkozói engedély másolata, ÁFA-fizető esetén az ÁFA regisztráció igazolása,
 • H) az áru kézbesítésére vonatkozó különleges igények (nyitvatartási idő, az áru átvételére jogosult személyek).

3. A vásárló a fenti adatok bármely változása esetén köteles azokról a Lyreco társaságot haladéktalanul írásban vagy telefonon keresztül tájékoztatni.

4. A regisztrációt a Lyreco társaság haladéktalanul elvégzi, a fenti feltételek vásárló általi teljesítését követően. Maga a vásárló a www. lyreco.hu weboldalon, vagy az ügyfélszolgálati munkatárs/értékesítési képviselő segítségével regisztrálhat. A vásárló a regisztrációval elfogadja az ÁÜF-et.

5. A vásárló kijelenti, hogy bármely olyan személyes adat megadására jogosult, amelyet a Lyreco társaságnak a regisztráció és az üzleti együttműködés fennállása során megadott/megad az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 (GDPR) rendeletével összhangban, a rendelések alapján ezen ÁÜF-fel összhangban nyújtott teljesítés, valamint a vásárló Lyreco promóciós akciókról való tájékoztatása céljaira. A megszerzett személyes adatok kezeléséről szóló információk a https://www.lyreco.com/webshop/HUHU/termsAndConditions/view weboldalon érhetők el.

III. ÁRURENDELÉS

1. A rendelés a vásárló egyoldali jogi cselekedete, amely során a Lyreco társaság katalógusában feltüntetett áru kiszállítását érintő érdeklődését fejezi ki, az aktuális Lyreco árjegyzék szerinti árért, a kézbesítés megegyezett helyére (kézbesítési cím), valamint pontosan meghatározott mennyiségben. A rendelés egyúttal adásvételi szerződéstervezet is a vásárló részéről.

2. A kívánt áru vásárlónak, illetve az első fuvarozónak történő kikézbesítésével a rendelés alapján, a kiszállított árura vonatkozó rendes adásvételi szerződés megkötésére kerül sor a rendelésben és/vagy a jelen ÁÜF-ben meghatározott feltételekkel összhangban.

3. A rendelés telefonon, a www.lyreco.hu honlap, a lyreco mobilalkalmazás segítségével adható fel, vagy egyéb egyeztetett módon.

4. A vásárló az áru megrendelésével deklarálja, hogy ismeri és elfogadja a Lyreco társaság katalógusában kínált áru aktuális érvényes árait.

5. A Lyreco társaságnak jogában áll a rendelést indoklás nélkül elutasítani, anélkül, hogy a vásárló ez ellen bármilyen megtorlással élhetne

6. A katalóguson kívüli áru, vagy a vásárló kívánsága szerint elkészített vagy módosított áru, kizárólag a visszaigazolt speciális írásbeli megrendelés, vagy adásvételi szerződés alapján kézbesíthető. A megrendelésben feltüntetett szállítási határidő csak feltételezett.

IV. AZ ÁRU KÉZBESÍTÉSE

1. Az áru kézbesítése alatt a megrendelt áru vásárló részére történő fizikai kiszállítása értendő. Az áru kézbesítése rendszerint 8:00 és 17:00 óra között átvett megrendelés esetén a következő munkanapon történik, hacsak erről a felek kimondottan másképp nem állapodtak meg. Az egész raklapos áruszállítmányoknál az eladó fenntartja magának a jogot, hogy az árut a megrendelés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül szállítsa ki.

2. Az áru kiszállítása csupán a vásárló megrendelése alapján történik, mégpedig a megegyezett szállítási címre – a Magyarország területén belül.

3. Amennyiben a vásárló az első regisztrációnál nem ad meg más kézbesítési címet, a kézbesítés helye alatt a vásárló vállalkozásának székhelye/helye értendő. Abban az esetben, ha a vásárló egyszeri alkalommal az árut a megszokottól eltérő helyszínre kívánja kiszállíttatni, erre a tényre a Lyreco társaságot írásban vagy telefonon köteles figyelmeztetni a rendelés feladásánál. A vásárló köteles haladéktalanul írásban vagy telefonon keresztül tájékoztatni a Lyreco társaságot a vállalkozás székhelye vagy helye/kézbesítés címének módosításáról. A bejelentett változás a legközelebbi első rendelésnél lesz figyelembe véve. A Lyreco társaság az árura vonatkozó kézbesítési kötelezettségét rendben teljesíti a megrendelt áru vásárlónak vagy az első fuvarozónak történő átadása pillanatában. A részleges teljesítés megengedett, és a vásárlónak nem áll jogában annak elutasítása. Amennyiben a Lyreco társaság nem képes a megrendelést teljes mértékben teljesíteni, a ki nem kézbesített árut nyilvántartásba veszi, és a vásárló részére az első lehetséges alkalommal kiszállítja (a hiányzó áru legközelebbi raktári feltöltését követően).

4. A vásárló köteles a szállítmány kiszállítását követően azonnal ellenőrizni a csomagok számát és állapotát még az átvételük előtt. Amennyiben a vásárló megállapítja, hogy a csomagolás sérült vagy hiányzik az áru mennyiségéből, ezt a tényt a szállítólevelet helyettesítő SITI mobilalkalmazásban fel kell tüntetni, amelyben a vásárló aláírásával igazolja az áru és/vagy szállítólevél átvételét. A kiszállított áru ilyen hibáinak későbbi reklamációját a Lyreco jogosan elutasíthatja.

5. A vásárló vagy az arra jogosult képviselője az áru átvételét oly módon igazolja, hogy az árut átvásárló jogosult személy nevét nyomtatott betűvel feltünteti és aláírja a SITI mobilalkalmazásban vagy a Lyreco társaságnak szánt szállítólevélen. A vásárló felel azért, hogy az árut az arra jogosult személy vegye át.

6. A szállítólevél az áruszállítmány részét képezi. A Lyreco társaság, mint szállító, adatain kívül a vásárló megjelölését és azonosító adatait is tartalmazza, valamint a kiszállított áru adatait is (rendelési számok, áru megnevezése, kiszállított mennyiségek).

V. AZ ÁRU ÁRA ÉS A KÉZBESÍTETT ÁRU KIFIZETÉSE

1. Az áru ára a Lyreco társaság aktuális árjegyzékében van feltüntetve és a Lyreco társaság fenntartja magának a jogot, hogy az áru árát szabadon módosíthassa. Az egyes üzleti esetekre vonatkozóan a megrendelés kézbesítésének idején érvényes ár a meghatározó. Az áru jelenlegi árfeltételeiről szóló információk a Lyreco ügyfélszolgálatánál, a webshopban érhetők el, vagy az ügyfél kérésének megfelelően a katalógusban feltüntetett kapcsolattartó helyekre vannak kézbesítve.

2. Számla alatt a Lyreco társaság által a szállítólevél alapján kiállított adóbizonylat értendő. A Lyreco rendszerint havi összesítő számlát állít ki a hónap végén az összes rendben megvalósított rendelésért, amennyiben erről a felek másképp nem állapodnak meg. Az elektronikus számlázást a vásárló számára az elektronikus számlázásról szóló külön megállapodás alapján vagy a jogi előírásokkal összhangban lehet aktiválni.

3. A fizetési határidő a Lyreco társaság által, az átvett árura vagy a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettségek legkésőbbi kifizetésének napjaként meghatározott nap. Egyúttal az a nap is, amikor a kiszámlázott összeget az áfával együtt jóvá kell írni a Lyreco társaság bankszámlájára. A standard fizetési határidő a számla Lyreco általi kiállítása napjától számított 14 nap, amennyiben erről másképp nem állapodtak meg.

4. Amennyiben a vásárló késik a kiszállított áruért vagy nyújtott szolgáltatásokért kiállított számla kifizetésével, a Lyreco társaságnak jogában áll késedelmi kamatot felszámolni, mégpedig a tartozás összegének 0,05% nagyságában minden egyes késedelmi napért. Amennyiben a vásárló a számla kifizetésével több mint 30 napos késedelembe esik, a Lyreco társaságnak jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől. Az adásvételi szerződéstől való elállást írásban kell megvalósítani, és az a vásárló általi kézhezvétel pillanatától hatályos. A szerződéstől való elállás a vásárló címére elektronikus posta segítségével történő elküldése pillanatában tekinthető kézbesítettnek. A vásárló ebben az esetesetben köteles azonnal visszaadni a Lyreco társaságnak a megszerzett és ki nem fizetett árut, eredeti állapotában és mennyiségben, saját költségére és terhére. Az áru visszaadásának pillanatáról és formájáról előzetesen írásban vagy telefonon meg kell egyezni a Lyreco ügyfélszolgálatával. Amennyiben az áru visszaadása eredeti mennyiségben és állapotában nem lehetséges, a Lyreco társaság fenntartja magának a jogot, hogy a tartozás összegét minden hozzáférhető jogi eszköz segítségével követelhesse.

5. Amennyiben a vásárló reklamálja a számlát, vagy annak egy részét, köteles ezt írásban, postai úton, vagy e-mailben megtenni. A vásárló köteles kifizetni a számla azon részét, amelyre nem vonatkozik a reklamáció az esedékességi határidőn belül. Ellenkező esetben a Lyreco társaságnak joga van késedelmi kamatot érvényesíteni a vásárlóval szemben.

6. Az áru tulajdonjoga és kárveszélye a vásárlóre a vásárló általi átvétele pillanatában száll át.

VI. SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK

1. Amennyiben a megrendelt áru értéke túllépi a 14 000 Ft összeget ÁFA nélkül, az áru kézbesítési címre való kiszállításával kapcsolatos költségeket teljes mértékben a Lyreco társaság állja. Abban az esetben, ha a megrendelt áru értéke kisebb, mint 14 000 Ft ÁFA nélkül, a Lyreco fenntartja a jogot az átalánydíjas szállítási költségek kiszámlázására 1 400 Ft ÁFA nélküli összegben. A Lyreco akkor is jogosult átalánydíjas szállítási költségeket számlázni, ha a vásárló által visszaküldött áru nem felel meg a VII. cikk feltételeinek.

VII. AZ ÁRU VISSZAADÁSA

1. A vásárlónak joga van az áru átvételét követő 30 napon belül indoklás nélkül visszaadni az árut a Lyreco társaság költségeire, azzal a feltétellel, hogy az árut sérülésmentesen, ismételt eladásra alkalmas eredeti állapotában adja vissza az összes kísérődokumentummal együtt (pl. használati útmutató, műszaki leírás/paraméterek,...) és eredeti sértetlen csomagolásban. Külön figyelmeztetjük arra, hogy főképp a nyomtatók tartozékait (toner, nyomtatópatron és szalag) csakis eredeti, kicsomagolatlan állapotban, a tonerek esetén az eredeti biztonsági szalaggal lehetséges visszaadni. A fenti feltételek teljesítésekor a Lyreco társaság az árut visszaveszi és a vásárló részére jóváírást állít ki. Ellenkező esetben a Lyreco az árut visszaküldi a vásárlónak, annak költségén. A vásárló nem jogosult ezen rendelkezés szerint visszaadni:

 • A) a kívánságára előállított vagy módosított termékeket és a katalóguson kívüli termékeket,
 • B) olyan irodabútor típusú termékeket, amelyek összeszerelése már megkezdődött vagy befejeződött
 • C) az élelmiszereket.

2. Az áru fizikai visszaadása azt követően valósul meg, hogy az áru visszaadása iránti kérelmet írásban, a webshopon vagy a Lyreco társaság ügyfélszolgálatán telefonon keresztül benyújtották. Az árut a Lyreco társaság fuvarozója az áru visszaadását igazoló bizonylat alapján veszi át az első lehetséges alkalommal.

3. Az árut az áru visszaadását igazoló bizonylat kiállítása nélkül nem lehetséges visszaadni. A bizonylat nélkül a fuvarozó nem veheti át az árut a Lyreco társaság részére.

VIII. JÓTÁLLÁSI HATÁRIDŐ

1. A Lyreco társaság által árusított valamennyi termékre, kivéve a meghatározott szavatosságú / felhasználási idejű termékeket, közvetlenül az áru csomagolásán feltüntetve azt, 12 hónap jótállási időt nyújtunk, amennyiben a katalógusban vagy a www.lyreco.hu webshopban az nincs másként meghatározva. Egyes árufajtákra meghosszabbított jótállási időt nyújtunk. Ez mindig láthatóan fel van tüntetve a Lyreco katalógusban az adott termék leírásában.

2. A jótállás az áru összes gyártási hibájára vonatkozik, az anyaghibákat is beleértve, amennyiben azok a szállítás idején már léteztek, tekintet nélkül arra, mikor váltak nyilvánvalóvá.

3. A jótállás nem vonatkozik az áru olyan hibáira, amelyek az áru gyártó által megszabott rendeltetésével vagy a használati útmutatóval ellenkező használat során keletkeztek, sem az áru vásárló által okozott minőségromlására (például nem megfelelő tárolás, túlzott kopás, kedvezőtlen időjárási feltételeknek való kitettség vagy oldószerek következtében).

4. A kiválasztott áru alkalmasságáért és kompatibilitásáért a vásárló felel.

IX. EGÉSZSÉGÉS MUNKAVÉDELMI TERMÉKEK

1. Az egészségés munkavédelmi termékekkel kapcsolatos információkat a Lyreco kizárólag tájékoztatási célokra nyújtja, és ezek nem helyettesítik a gyártó által biztosított használati tájékoztatást, amelyeket a termékkel együtt a csomagoláson, címkéken vagy mellékelt használati útmutatókban és figyelmeztetéseken nyújt. A biztonsági adatlapot (MSDS) a Lyreco elektronikus formában nyújtja a www. lyreco.hu oldalon, ahonnan a vásárló letöltheti azokat. A vásárló köteles mindig, közvetlenül minden egyes felhasználás előtt ellenőrizni az egészségés munkavédelmi terméket. Az egészségés biztonságvédelmi termék vásárló általi célokra/használatra való megfelelőségéért kizárólag a vásárló felel, nem pedig a Lyreco társaság.

X. REKLAMÁCIÓK

1. Reklamáció alatt a vásárló egyoldali jogügylete értendő, amely a kiszállított áru (minőségi és/vagy mennyiségi) hibáira vonatkozó felelősség jogérvényesítésére irányul. A reklamációt írásban kell megvalósítani és elküldeni a reklamacio@lyreco.com e-mail címre.

2. A kiszállított áru nyilvánvaló (minőségi és/vagy mennyiségi) hibáira vonatkozó reklamációt legkésőbb az áru kézbesítését követő 5 munkanapon belül kell megvalósítani.

3. A reklamációnak tartalmaznia kell:

 • A) a megrendelés vagy az ügyfél rendelési számát,
 • B) a termék számát a katalógus alapján,
 • C) a hiányzó mennyiségeket és/vagy az áru minőségi hibáinak pontosítását.

4. A mennyiségi eltérésekre (a fizikailag kiszállított áru és a szállítólevélen feltüntetett mennyiség közötti különbség) vonatkozó reklamáció elfogadását követően a hiányzó áru az első adandó alkalommal kiszállításra kerül.

5. A nyilvánvaló minőségi hibákra vonatkozó reklamáció elfogadását követően a hibás áru az első adandó alkalommal a vásárló igényeinek megfelelő árura lesz cserélve.

6. Az olyan rejtett hibákra vonatkozó reklamációt, amelyek a kiszállított áru használata során keletkeznek a vásárló kizárólag írásban igényelheti a jótállási időn belül a reklamacio@lyreco.com e-mail címen. A jótállási rejtett hibákat a Lyreco cég által meghatározott módon orvosolják:

 • A) javítással és/vagy
 • B) az áru cseréjével, amennyiben a reklamált hibákat nem lehet 30 napos határidőn belül eltávolítani, vagy ha azok eltávolítása aránytalanul nagy költségeket követelne meg.

7. A reklamált hibákat, amelyekre a jótállás vonatkozik, legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül eltávolítjuk, ezen ÁÜF-fel összhangban. Ellenkező esetben a vásárló jogosult a szerződéstől elállni.

XI. HÁZHOZSZÁLLÍTÁS SZOLGÁLTATÁS

1. A Vásárló az árut és annak kiszállítását az otthoni címére is megrendelheti. A Vásárló minden egyes írásbeli megrendeléskor megadja a házhoz szállítási kérelmet. „Otthoni cím”: a Vásárló alkalmazottainak lakóhelye és / vagy tartózkodási helye az otthoni munkavégzés alatt. A megrendelt terméket a megrendelés beérkezésétől számított 2 munkanapon belül kiszállítjuk a vásárló otthoni címére. Az otthoni címre történő kiszállítás költsége 1 400 Ft nélkül, aminek felszámítása a vásárló részére a megrendelt termékek értékétől független.

2. A házhoz szállított áru visszaküldhető, amíg megfelel a fenti VII. cikk 1. pontjában foglalt feltételeknek, de csak abban az esetben, ha az árut annak kézhezvételétől számított 10 napon belül, a Vásárló költségére, visszajuttatják a Lyreco-hoz.

XII. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

1. A Lyreco társaság és a vásárló között fennálló jogviszonyokra a Magyarország jogrendje vonatkozik.

2. A szerződő felek kötelezik magukat, hogy a jelen ÁÜF-ből adódó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos valamennyi vitájukat elsősorban megegyezés útján rendezik.

3. A Lyreco társaság és a vásárló között létrejött valamennyi jogvitát a Magyarország illetékes bíróságán döntik el.

4. A félreértések elkerülése végett és a jelen ÁÜF-ben foglaltaktól eltérően a vásárló mentesíti a szállítót minden olyan, a jelen ÁÜF rendelkezéseinek megszegéséből eredő felelősség alól, amelyet bármely háborús vagy (a WHO által meghatározott) járványhelyzet idéz elő, beleértve, de nem kizárólagosan a COVID-19-et, az állami hatóságoknak a mozgás szabadságát korlátozó bármely határozatát vagy bármely más ehhez kapcsolódó vagy ebből eredő eseményt és/vagy ha a teljesítés ellentétes lehet a nemzetközi intézmények által hozott határozatokkal (például a hadiállapottal kapcsolatban bevezetett szankciókkal).

5. Jelen ÁÜF 2023. 01. 01-től érvényes és lép hatályba.