Cookie-kat használunk, hogy fejleszthessük szolgáltatásainkat és olyan kínálatokat tudjunk Önnek ajánlani, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek. Az oldalon lévő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát. A beállításai megváltoztatásához vagy több információért kattintson ide - Használati feltételek & Cookies Policy

Bezár


OK
Bezár

Error


Kérem, várjon...


Az elektronikus számlázás pdf formátumban való szolgáltatás nyújtásának feltételei

Ezek az Elektronikus számlázás PDF formátumban való szolgáltatás nyújtásának feltételei a Lyreco vállalat Általános Üzleti Feltételeinek függelékét képezik.

A Lyreco vállalat fenntartja magának a jogot, hogy az Elektronikus számlázás PDF formátumban való szolgáltatás nyújtásának feltételeit bármikor bővítheti, módosíthatja és kiegészítheti, előzetes figyelmeztetés nélkül. Ezt követően az átvevőnek ezeket a feltételeket konzultálnia kellene.

1. TÁRGY

A szerződő felek az Elektronikus számlázás PDF formátumban szolgáltatásban egyeztek meg (továbbiakban „Szolgáltatás”) a 2006/112 sz. Európai irányelvvel összhangban, amelyet a nemzeti jogszabályokba is átmentettek [2007. évi CXXVII. Törvény az általános forgalmi adóról; 175. §]

Az Elektronikus számlázás PDF formátumban szolgáltatás feltételeinek elfogadása a számla átvevőjének kimondott beleegyezését jelenti a számlák elektronikus formában való küldésébe a szolgáltató részéről.

2. MEGHATÁROZÁSOK

Az Elektronikus számlázás PDF formátumban való nyújtásának szolgáltatás jelen feltételeiben a következő szavak az alábbi jelentéssel bírnak:

„LYRECO” jelentése Lyreco CE,SE Magyarországi Fióktelepe, Salétrom utca 4. 2. em., 1085 Budapest. A továbbiakban "Szolgáltató".

„Ügyfél” bármely olyan jogi személy, aki elfogadja az Elektronikus számlázás PDF formátumban való nyújtásának szolgáltatás feltételeit. Továbbiakban „Átvevő”.

„Szerződő Felek” jelentése: „Szolgáltató” és „Átvevő”.

„Elektronikus számla” az elektronikus úton elküldött számlát jelenti a 2006/112 sz. Európai irányelv 232 és tov. bekezdéseivel összhangban, amelyet az adóigazgatás szempontjából eredetinek tartanak.

3. A SZERZŐDŐ FELEK KÖTELESSÉGEI
3.1. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELESSÉGEI

ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁS:
1. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy a kiállított számlát az Átvevőnek e-mail mellékletben PDF formátumban küldi.
2. A Szolgáltató vállalja, hogy az Átvevő kérésére az elektronikus számla másolatát nyomtatott formában papíron is elküldi.

ELEKTRONIKUS ARCHÍVUM:
A Szolgáltató az Átvevő részére Elektronikus archívumot nyújt, amely internetcsatlakozás segítségével hozzáférhető és felhasználói névvel és jelszóval védett. Minden új elektronikus számla PDF formátumban automatikusan archiválásra / elhelyezésre kerül az Elektronikus archívumban. Ezek a számlák az adott ország jogszabályával meghatározott időtartamig lesznek megőrizve és állnak rendelkezésre.

3.2. AZ ÁTVEVŐ KÖTELESSÉGEI

Az Átvevő vállalja, hogy a Szolgáltató részére elküldi az aktív e-mail címek listáját amelyekre az elektronikus számlák küldhetők
2. Az Átvevő kötelezi magát, hogy haladéktalanul értesíti a személyes adatokban bekövetkező változásokról, beleértve az e-mail címet vagy kapcsolattartó személyeket érintő változásokat is az elektronikus számlázással összefüggésben. Amennyiben a Szolgáltatót nem értesíti a változásokról, amelyek az Átvevő oldalán történnek, a Szolgáltató nem vállalja a felelősséget és az Átvevő nem mentesül a kötelezettsége alól, hogy a követeléseket a számla rendes esedékességén belül fizesse meg.

4. AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLA ÉRVÉNYESSÉGE

A szerződő felek megállapodtak abban, hogy jogilag kötöttek jelen Elektronikus számlázás PDF formátumban szolgáltatás feltételeivel, és kimondottan lemondanak arról a jogukról, hogy megkérdőjelezzék az elektronikusan kiállított és az Elektronikus számlázás PDF formátumban szolgáltatás feltételei szerint elküldött számlák érvényességét, valamint a tényt, hogy ezeket a számlákat e-mailben küldték el.
Az elektronikus számlák PDF formátumban eredeti számlaként fognak szolgálni.

5. IDŐTARTAM

Ezek az Elektronikus számlázás PDF formátumban való szolgáltatás nyújtásának feltételei az Átvevő általi elfogadásuk napjával válnak érvényessé, és határozatlan időtartamra köttetnek.
Ezt a megállapodást az Átvevő bármikor felmondhatja, miután kapcsolatba lépett a Lyreco cég ügyfélközpontjával. A Szolgáltató az Átvevő kérelmét az Elektronikus számlázás PDF formátumban szolgáltatás megszüntetése iránti kérelem /kérvény kézbesítésétől számított 30 munkanapon belül dolgozza fel. Az Elektronikus számlázás PDF formátumban szolgáltatás megszüntetését követően az Átvevő részére a számlákat papíron, postai úton küldik majd.

6. A FELTÉTELEK MEGSÉRTÉSE

Az Elektronikus számlázás PDF formátumban szolgáltatás feltételeinek megsértése esetén, főképp az elektronikus aláírással ellátott elektronikus számla ki nem fizetésekor annak esedékességén belül, mindkét szerződő fél fenntartja magának a jogot, hogy a számlákat ismét papírformátumban küldjék azonnali hatállyal, előzetes figyelmeztetés nélkül, jogi intézkedések nélkül, tekintet nélkül bármilyen kárra, amely a másik fél által követelhető lehetne.

7. SZÜNETELTETÉSE

Az Elektronikus számlázás PDF formátumban szolgáltatás ideiglenes vagy tartós szüneteltetése esetén a szerződő felek között, mindkét szerződő fél beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató visszatérjen az eredeti, papíralapú számlázási módhoz, bármilyen térítési vagy kártalanítási forma nélkül.

8. VIS MAIOR

Mindkét fél esetén, vis maior által előidézett esetekben, amikor nem képesek kötelességeiket vagy azok bármely részét teljesíteni, az így érintett felet fel kell menteni a kötelességei teljesítése alól mindazon időre, ameddig ezen események következtében kötelességei teljesítésére képtelen. Tehát ebben az esetben semmilyen bírságot nem alkalmaznak.
A vis maior olyan eseményt jelent, amely kicsúszik az ellenőrzés alól és egyik szerződő fél sem okolható a keletkezéséért és amelyet a résztvevő nem képes megakadályozni: felsőbb hatalom, vagyon kisajátítása vagy elkobzása, bármiféle kormányzati beavatkozás, háború, háborús helyzet, terrorcselekmények, helyi vagy nemzeti készültségi állapot, szabotázs, zavargások, árvizek vagy rendkívüli időjárási körülmények, amelyeket nem lehetett előre látni és helyrehozni, tűzvész, robbanás vagy egyéb katasztrófa, nemzeti vagy területi sztrájk vagy a dolgozók más cselekménye, vagy más hasonló események.
A fenti események közül bármelyik eseménnyel érintett szerződő fél köteles haladéktalanul értesíteni a másik szerződő felet és jelezni a szolgáltatás nyújtás megszakításának feltételezett idejét. A szerződő felek maximális erőfeszítéseket tesznek az ilyen események következményeinek enyhítése érdekében.

9. TITOKTARTÁS

1. Hacsak a közigazgatási szervek azt nem követelik meg, a szerződő felek biztosítják, hogy az elektronikus számlák bizalmasak maradnak és nem lesznek közzétéve, és az arra jogosult személyeken kívül mások számára nem lesznek hozzáférhetők, beleértve az Elektronikus számlázás szolgáltatás nyújtása iránti kérelmet és elfogadását, és nem lesznek a szerződő felek által megegyezettől más célokra felhasználva.

2. A szerződő felek kötelezik magukat, hogy betartják a személyes adatok védelmére vonatkozó kötelezettségeket, a célra, amelyre szánták, az országokban, ahol tevékenykednek.

10. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A törvény által megengedett mértékben a Lyreco vállalat soha nem lesz felelős bármely közvetett, speciális, büntetendő, véletlen, kompenzációs vagy következményi károkért, költségekért, kiadásokért vagy egyéb igényekért, előrelátható vagy nem tervezett, jelenlegi vagy jövőbeli, szerződés, jogállás, törvényszegés vagy bármely jogi vagy pártatlan elmélet alapján, amely a szolgáltatás hiányából vagy elérhetetlenségéből keletkezik beleértve, de nem kizárólag, a pénzügyi veszteségeket, a vállalkozás felfüggesztését, a bevételek vagy adatok elvesztését.