Cookie-kat használunk, hogy fejleszthessük szolgáltatásainkat és olyan kínálatokat tudjunk Önnek ajánlani, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek. Az oldalon lévő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát. A beállításai megváltoztatásához vagy több információért kattintson ide - Használati feltételek & Cookies Policy

Bezár


OK
Bezár

Error


Kérem, várjon...


A PDF formátumban történő elektronikus számlázás szolgáltatásának feltételei

A PDF formátumban történő elektronikus számlázás szolgáltatásának jelen feltételei a Lyreco társaság Általános Üzleti Feltételeinek a kiegészítése, amelyek kizárólag az elektronikus számlázás feltételeit szabályozzák. A Lyreco társaság fenntartja magának a jogot, hogy a PDF formátumban történő elektronikus számlázás szolgáltatásának jelen feltételeit bármikor kiegészítse és módosítsa, mégpedig a frissített változatuk közzétételével a www.lyreco.hu internetes oldalon.

1. TÁRGY

A Lyreco CE, SE társaság Általános Szerződési Feltételeinek elfogadásával az Ügyfél visszavonható hozzájárulását adja az elektronikus számlázás aktiválásához.

A PDF formátumban történő elektronikus számlázás szolgáltatása (a továbbiakban csak: „Szolgáltatás”) összhangban van a 2006/112. számú Európai Irányelvvel, amely a nemzeti jogszabályozásba a 222/2004. számú, a módosítást követően a 218/2014 sz., az általános forgalmi adóról szóló törvény által került, 71-76. §.

2. MEGHATÁROZÁSOK

A PDF formátumban történő elektronikus számlázás szolgáltatásának jelen feltételeiben a következő szavak az alábbi jelentéssel bírnak:

A "LYRECO" jelentése: Lyreco CE,SE Magyarországi Fióktelepe, Tomori utca 34, 1138, Budapest. A továbbiakban csak: „Szolgáltató“.

Az „Ügyfél” bármely olyan jogalany, amely elfogadta a PDF formátumban történő elektronikus számlázás szolgáltatásának jelen feltételeit. A továbbiakban csak: „Átvevő”.

A „Szerződő Felek” jelentése: a „Szolgáltató” és az „Átvevő”.

Az „Elektronikus számla” az elektronikus úton elküldött, az adóhatóság felé eredetinek tartott számlát jelenti, összhangban a 2006/112 sz. Európai Irányelv 232. és további bekezdéseivel.

3. A SZERZŐDŐ FELEK KÖTELESSÉGEI
3.1. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELESSÉGEI

ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁS:
1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a kiállított számlát az Átvevőnek e-mail mellékleteként, PDF formátumban küldi.

ELEKTRONIKUS ARCHÍVUM:
A Szolgáltató az Átvevő részére Elektronikus archívumot szolgáltat, amely internetcsatlakozás segítségével hozzáférhető és felhasználói névvel és jelszóval védett. A PDF formátumú minden új elektronikus számla automatikusan archiválásra / mentésre kerül az Elektronikus archívumban. Ezek a számlák az adott ország jogszabályai által meghatározott időtartamig lesznek archiváltak és hozzáférhetők.

3.2. AZ ÁTVEVŐ KÖTELESSÉGEI

1. Az Átvevő kötelezettséget vállal, hogy a Szolgáltató részére elküldi az elektronikus számlák fogadásához való aktív e-mailcímek listáját.
2. Az Átvevő kötelezettséget vállal, hogy haladéktalanul tudatja a személyes adatokban bekövetkező minden változást, beleértve az elektronikus számlázáshoz szükséges e-mailcímeket vagy a kapcsolattartó személyek érintő változásokat is. Amennyiben a Szolgáltatót nem tájékoztatja azokról a változásokról, amelyek az Átvevő oldalán történnek, a Szolgáltató nem vállalja a felelősséget, és az Átvevő nem mentesül azon kötelezettség alól, hogy a követeléseit a számla rendes esedékességén belül fizesse meg. Az, hogy az elektronikus számlát nem lehet kézbesíteni az Ügyfél által megadott e-mailcímre, feljogosítja a Szolgáltatót, hogy a kiállított számlát utólagosan postai úton küldje el.

4. AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁK KÖTELEZETTSÉGE

A szerződő felek megállapodtak abban, hogy jogilag kötöttek a PDF formátumban történő elektronikus számlázás szolgáltatásának jelen feltételeivel, és kimondottan lemondanak arról a jogukról, hogy megkérdőjelezzék a PDF formátumban történő elektronikus számlázás szolgáltatásának feltételeivel összhangban kiállított és elküldött elektronikus számlák érvényességét, valamint azt a tényt, hogy ezeket a számlákat e-mailben küldték el.
A PDF formátumú elektronikus számlák a számla eredetijeként fognak szolgálni.

5. A FELTÉTELEK MEGSZEGÉSE

A PDF formátumban történő elektronikus számlázás szolgáltatási feltételeinek megsértése esetén, főként az elektronikus aláírással ellátott elektronikus számla esedékességen belüli ki nem fizetésekor, mindkét szerződő fél fenntartja magának a jogot, hogy a számlákat ismét papírformátumban küldjék azonnali érvényességgel, előzetes figyelmeztetés nélkül, törvényes intézkedések nélkül, tekintet nélkül bármilyen kárra, amely a másik fél által követelhető lehetne.

6. MEGSZAKÍTÁS

A PDF formátumban történő elektronikus számlázás szerződő felek közti szolgáltatásának ideiglenes vagy tartós megszakítása esetén mindkét szerződő fél beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató visszatérjen a számlázás eredeti, papíralapú módjához, a térítési vagy kártalanítás bármilyen formája nélkül.

7. VIS MAIOR

Mindkét félnél, a vis maior által okozott esetekben, amikor nem képesek minden kötelezettségüket vagy azok bármilyen részét végrehajtani, az így érintett felet a kötelezettségei teljesítése alól olyan hosszú időtartamra kell felmenteni, amíg a szóban forgó események következtében azokat képtelen teljesíteni. Tehát ilyen esetben semmilyen bírságolás nem lesz alkalmazva.

A vis maior olyan eseményt jelent, amely kicsúszik az ellenőrzés alól, és egyik szerződő fél sem okolható a keletkezéséért, és amelyet a résztvevő nem képes megakadályozni: felsőbb hatalom, vagyon kisajátítása vagy elkobzása, bármiféle kormányzati beavatkozás, háború, háborús helyzet, terrorcselekmények, helyi vagy nemzeti készültségi állapot, szabotázs, zavargások, árvizek, vagy olyan rendkívüli időjárási körülmények, amelyeket nem lehetett előre látni és helyrehozni, tűzvész, robbanás vagy egyéb katasztrófa, nemzeti vagy területi sztrájk, vagy a dolgozók bármilyen más cselekménye, vagy egyéb hasonló események. A fenti események közül bármelyik eseménnyel sújtott szerződő félnek haladéktalanul értesítenie kell a másik szerződő felet, és jelezni kell a szolgáltatásnyújtás megszakításának feltételezett időtartamát. A szerződő felek maximális erőfeszítéseket tesznek az ilyen események következményeinek enyhítése érdekében.

8. BIZALMASSÁG

1. Amennyiben azt a közigazgatási szervek azt nem követelik meg, a szerződő felek biztosítják, hogy az elektronikus számlák bizalmasak maradnak, és nem lesznek közzé téve, és az arra jogosult személyeken kívül mások számára nem lesznek hozzáférhetők, beleértve az Elektronikus számlázás szolgáltatása iránti kérelmet és elfogadását, valamint nem lesznek a szerződő felek általi megegyezettől eltérő célokra felhasználva.

2. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy betartják a személyes adatok védelmére vonatkozó törvény által megszabott kötelezettségeket, mégpedig a rendeltetési célokra, és azon országokban, ahol tevékenykednek.

9. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A törvény által megengedett mértékben a Lyreco vállalat soha nem lesz felelős semmilyen közvetett, speciális, büntetendő, véletlen, kompenzációs vagy következményi károkért, költségekért, kiadásokért vagy egyéb igényekért, legyenek azok előre láthatók vagy nem tervezettek, jelenlegiek vagy jövőbelik, szerződés, alapszabály, törvényszegés vagy bármely egyéb jogi vagy pártatlan elmélet alapján, amely a szolgáltatás működésképtelenségéből vagy elérhetetlenségéből keletkezik, beleértve, de nem kizárólag, a pénzügyi veszteségeket, a vállalkozás felfüggesztését, a bevételek vagy adatok elvesztését is.

A PDF formátumban történő elektronikus számlázás szolgáltatásának jelen feltételei 2023. 04. 01-én lépnek érvénybe és hatályba.