325hersf.jpg

Yrityksen arvot ovat sen menestyksen peili

Osaatko luetella yrityksesi arvot miettimättä, vai ovatko ne sinulle vain tauluja seinällä? Minulla on jo sen verran työvuosia takanani, että muistan ajan, jolloin arvot tulivat niin sanotusti ”muotiin”, ja jokaisen itseään kunnioittavan yrityksen piti sellaiset laatia. Jotkut siinä varmasti onnistuivatkin heti kertaheitolla, mutta niiltä ajoilta lienee peruja se, että yritysten arvoja pidettiin pitkään pelkkinä kauniina korulauseina, joiden yhteyttä yrityksen arkeen ei edes yritetty osoittaa. 

Nykyään on toisin. Yrityksen arvot ovat sekä hienovarainen keino ohjata henkilöstön toimintaa että kätevä tapa osoittaa ulkopuolisille, millaisesta organisaatiosta on kyse. 

Perinteikkäästi, muttei pölyttyen 

Lyreco-konsernin arvoilla excellencepassionrespect ja agility on pitkät perinteet, mutta niiden ei ole annettu pölyttyä. Olen ollut Lyrecon palveluksessa kymmenen vuotta, ja tuona aikana niitä on punnittu uudelleen kahdesti. 

Ensimmäisellä kerralla Lyreco-maiden johtoryhmiä pyydettiin antamaan arvoista palautetta ja ehdotuksia niiden päivittämiseksi. Tuolloin yksi arvoista nimettiin palautteen perusteella uudelleen, ja muidenkin sanomaa selvennettiin. 

Toisella kerralla myös työntekijöitä pyydettiin apuun, ja meillä Suomessakin vapaaehtoiset kerättiin kokoon aivoriiheen. Saimme aikaan 10 työyhteisöämme kuvaavaa lausetta, joista koko henkilöstö pääsi vielä äänestämään ennen kuin ne lähetettiin konsernin johdolle.  

Oman suosikkini noista lauseista muistan edelleen erittäin hyvin: ”oikeus innostua, vapaus vaikuttaa”. Lopputuloksena itse arvot pysyivät samoina, mutta niiden taakse kertyi valtavasti materiaalia, joilla arvoja pystyttiin konkretisoimaan. 

Lyrecon arvot ja niiden taustat 

Esittelemme Lyrecon arvot myös nettisivuillamme, mutta tutkitaan jokaista tässä yhteydessä vähän lähemmin:

EXCELLENCE

Vaatimattomina suomalaisina olemme kääntäneet sen ”kohti täydellisyyttä”. Se on selitetty näin: ”Tähtäämme aina täydelliseen suoritukseen”. Tämä arvo perustuu korkeaan laatuun, jota meidän on ylläpidettävä kaikessa tekemisessämme. Kyse on ennen kaikkea jokaisen omasta asenteesta käsillä olevaa tehtävää kohtaan, kuten ”minä pystyn”, ”otan vastuun” ja ”pidän lupaukseni”.

EXCELLENCE.jpg

PASSION

Vapaasti suomennettuna ”sydän mukana”. Sen tiivistämme seuraavasti: ”Me todella välitämme asiakkaistamme”. Välittäminen ei kuitenkaan voi rajoittua pelkästään asiakkaisiin, vaan sen tulee kohdistua myös kollegoihin, liikekumppaneihin ja ympäristöön. Nostamalla asiakas keskiöön kuvataan yhteistä tavoitettamme muodostaa pitkäaikaisia asiakassuhteita ja niiden positiivista vaikutusta sekä asiakkaisiin että meihin itseemme.

PASSION

RESPECT

Lyhyesti ”kunnioitus”, ja avattuna: ”Panostamme luottamukseen, kunnioitukseen ja eettiseen käyttäytymiseen”. Kunnioitus nojaa arvona kaiken perustaan, luottamukseen. Sitä rakennamme avoimuudella, ammattimaisella ja eettisellä toiminnalla sekä keskittymällä asiakkaan tarpeisiin ja yhteisiin tavoitteisiimme. Jokaisen lyrecolaisen tulee pyrkiä toimimaan aina oikein.

RESPECT

AGILITY

Olemme ”ketterä edelläkävijä”, eli ”Innovoimme ja sopeudumme muutoksiin”. Ajan hermolla pysyminen luo polttoainetta yrityksemme jatkuvaan menestykseen. Tavoitteena on etsiä jatkuvasti uusia mahdollisuuksia ja tapoja parantaa toimintaamme. Se antaa luvan kokeilla, ottaa riskejä ja jopa epäonnistua sekä tietysti oppia virheistään.

AGILITY

Arvojen tulee näkyä arjessa 

Arvomme löytyvät meiltäkin seinätauluina, mutta sen lisäksi niitä käytetään peilinä toiminnallemme ja jopa palkitsemisen  perusteena. Jokainen lyrecolainen pääsee vähintään kerran vuodessa miettimään ja arvioimaan omaa toimintaansa yrityksen arvoihin peilaten kehityskeskustelun yhteydessä. Samassa prosessissa myös esihenkilö antaa työntekijälle palautetta arvojen mukaisesta toiminnasta. 

Palkitsemme vuosittain parhaiten arvojemme mukaan toimineita työntekijöitä kaksivaiheisessa äänestyksessä. Jo niin sanotulle lyhytlistalle pääsy ensimmäisen äänestyskierroksen jälkeen on suuri kunnia, ovathan äänestetyt sinne nostaneet työkaverit. Palkitsemme vuosittain myös parhaat innovaatiot. Uudet lyrecolaiset tutustutamme arvoihimme heti ensimmäisenä työpäivänään, ja nimenomaan siitä näkökulmasta, miten ne näkyvät työntekijän omassa arjessa. 

Vuosia sitten eräässä leikkimielisessä kisailussa työntekijöidemme piti nimetä kaikki Lyrecon arvot. Harva muisti kaikki neljä, mutta tehtävä tehtiin tiimeissä ja kaikki tiimit läpäisivät rastin. Yleensä ainakin yksi arvoista osuu lähelle omaa arvomaailmaa, ja sen muistaa siksi helpommin. Yhteistyössä siitä selvittiin kollegan muistaessa toisen arvon ja niin edelleen. 

Yrityksen arvot jäävät helposti pelkiksi tauluiksi seinille, jos niiden mukaan ei oikeasti toimita. Esihenkilöillä ja johtajilla on tässä tietenkin näkyvämpi rooli, mutta jokaisen työntekijän toiminta on aivan yhtä tärkeää.   

Jos vastasit alussa esittämääni kysymykseen yrityksesi arvojen olevan sinulle vain tauluja seinillä, mieti vielä hetki. Selvitä, mitä yrityksesi arvojen takana on, ja peilaa sitten niihin omaan toimintaasi. Ehkä löydät kuitenkin yhtäläisyyksiä.

Lea.png

 

Lea Pelto-Aari

MANAGER, PEOPLE & CULTURE