Untitled-design.png

Toimiston turvallisuus on pieniä (ensiapu)tekoja

Työturvallisuuslain mukaan työpaikoilla on ylläpidettävä ensiapuvalmiutta, johon kuuluvat asianmukaiset tarvikkeet ja välineet, ensiavun antamiseen perehtyneet henkilöt sekä tiedot siitä, mihin toimiin tapaturman tai sairastumisen vuoksi on nopean avun saamiseksi ryhdyttävä.

Untitled-design-1.png

Toimisto ei ole tyypillisesti se kaikkein vauhdikkain ja vaarallisin työympäristö, mutta sielläkin voi sattua ja tapahtua kaikenlaista.

Emmekä puhu nyt vain paperihaavoista, sillä yleisimpiä työtapaturman syitä ovat liukastumiset, kaatumiset ja putoamiset. Näistä jokainen voi sattua myös toimistoympäristössä, joskin riski esimerkiksi putoamiselle on useimmiten vähäinen. 

Ensiavun antaminen on kullanarvoisen tärkeää myös työtapaturmissa. Ensiapua annetaan aina heti tapahtumapaikalla, ja sen tarkoitus on estää loukkaantuneen tai sairauskohtaukseen saaneen henkilön tilan huononeminen tai uusien vammojen syntyminen. Hätätilanteessa auttaminen on jokaisen velvollisuus, joten meidän kaikkien olisi hyvä tuntea ainakin perusensiapuvälineet ja hallita niiden käyttö. Myös itsensä saa rauhoitettua ja tilanteen tasalle helpommin, jos tietää, mitä tehdä. 

Miten toimistotiloissa sitten olisi hyvä varautua tapaturmatilanteisiin? Toimistotyössä tapaturman vaara luokitellaan yleensä vähäiseksi, mutta se on silti olemassa. Asianmukaisten ensiapuvälineiden lisäksi on hyvä pitää tavoitteena, että ainakin viidellä prosentilla työntekijöistä on ensiapukoulutus (EA1 + EA2 -kurssit suoritettu). Tavoite koskee yhtä lailla suuria kuin pieniä yrityksiä, joten riippumatta yrityksen koosta on tärkeää huolehtia, että paikalla on aina ensiaputaitoinen henkilö.

Untitled-design-2-930x620.png

TOIMISTON ”MUST HAVE” 

Erilaisia ensiapuvälineitä ja –tarvikkeita löytyy runsaasti, ja halutessaan voi varautua lisäksi palovammasiteillä, paareilla ja raajalastoilla. Nämä kaikki eivät kuitenkaan ole toimistotiloissa välttämättömiä. Useimmissa tapauksissa seuraavat välineet riittävät: 

 • kiinteä ensiapukaappi 
 • siirreltävä ensiapupakkaus 
 • elvytyssuoja 
 • hätäensiapuohjeet

Elvytyssuoja saattaa olla vieras esine, jos ei ole käynyt ensiapukurssia. Se on elvytettävän suuhun asetettava kappale, joka pitää hengitystiet auki ja suojaa elvytystä suorittavaa henkilöä joutumasta kontaktiin ei-toivottujen ruumiinnesteiden kanssa. Elvytyksessä erinomainen apuväline on myös defibrillaattori eli sähköinen sydäniskuri. Näitä laitteita näkee kasvavassa määrin monilla julkisilla paikoilla ja työpaikoilla. Laitteita ei silti ole liikaa, sillä THL:n mukaan noin puolet työikäisten kuolemista johtuu sydän- ja verisuonitaudeista. 

Kiinteiden ensiapukaappien sijainnit on hyvä merkitä kiinteistön poistumissuunnitelmaan. Ei ole myöskään haitaksi merkitä hätäuloskäyntien ja ensiapukaapin paikat opastekilvin.

Untitled-design-3.png

ENSIAPUKAAPIN TÄYDELTÄ TARVIKKEITA 

Ensiapukaapin ja –pakkausten sisältö voi vaihdella hyvinkin laajasta valikoimasta vain välttämättömiin perustarvikkeisiin. Silmähuuhde ja kylmäpakkaus ovat esimerkkejä hyviksi lisätuotteiksi toimiston ensiapukaappiin, mutta tärkeintä on, että perustuotteet ovat kunnossa ja saatavilla hätätilanteen varalta. Perustuotteisiin kuuluvat: 

 • eri kokoiset ensiapusiteet 
 • taitos 20 x 20 cm  
 • joustoside 8–10 cm 
 • putkiverkkoside 
 • kiinnelaastari 1,25 cm x 9 m 
 • kolmioliina 
 • sakset 
 • haavapyyheautomaatti tai haavapyyhkeitä 
 • eri kokoiset laastarit tai laastariautomaatti

Ensiaputuotteet eivät säily käyttökelpoisena loputtomiin. Ensiapukaapin sisältöä onkin muistettava uusia päiväysmerkintöjen mukaisesti, jotta riittävä ensiapuvalmius varmasti säilytetään. Hyvä ratkaisu tähän on nimetä vastuuhenkilö, joka pitää huolta ensiaputuotteiden uusimisesta. Luontevimmin hän on joku yrityksen ensiapukoulutetuista henkilöistä. 

Krista.png

 

Krista Vallinrinne

OFFICE ENABLER