1-2-930x620_u.jpg

Osaamisen kehittäminen tapahtuu koko työyhteisön voimin

Työn ja toimintaympäristön muuttuessa on erityisen kriittistä pitää henkilöstön osaaminen ajan tasalla. World Economic Forumin ennusteiden mukaan jopa 50 % työntekijöistä tarvitsee uudelleenkoulutusta vuoteen 2025 mennessä. Toisin kuin menneinä vuosikymmeninä, pelkkä työtä edeltävä koulutus ei enää riitä kantamaan halki työelämän.  

Mutta kenen vastuulla on huolehtia työelämätaitojen päivittämisestä? Työterveyslaitoksen erikoistutkija Auli Airilan mukaan vastaus on selkeä: koko työyhteisön. 

Ajantasainen osaaminen on kaikkien etu. Onkin luonnollista, että myös vastuu siitä jakautuu sekä yrityksen että työntekijöiden harteille. Samalla kun ajanmukaiset tiedot ja taidot parantavat organisaation menestystä ja kilpailukykyä, helpottavat ne myös yksilön työllistymistä, työtehtävistä suoriutumista ja urakehitystä. Paras lopputulos saavutetaan yhteistyöllä, jossa yritykset sekä tarjoavat henkilöstölleen mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen että kannustavat kehittämään itseään oma-aloitteisesti.

2-2124.jpg

Ei pelkkä kustannus vaan investointi tulevaisuuteen 

Jotta osaamisen kehittäminen hyödyttäisi parhaiten sekä yritystä että työntekijöitä, kannattaa siihen suhtautua investointina. Se ei ole ainoastaan yksi kustannus muiden joukossa, vaan olennainen osa yrityksen liiketoimintastrategiaa. Kehityksen tavoitteena on uudistaa ja auttaa yritystä selviytymään tulevaisuuden haasteista.

Kuten muissakin investoinneissa, niin myös osaamisen kehittämisessä olennaista on suunnitelmallisuus. Hyvä suunnitelma on huolellisesti laadittu, koko organisaation kattava ja konkreettisesti toteutettavissa. Hyvin suunniteltu investointi maksaakin itsensä nopeasti takaisin, jonka jälkeen se tuottaa rivakasti tulosta.

3-ewf.jpg

Yksilöllisten kehittämistarpeiden tunnistaminenon avainasemassa 

Osaamisen kehittämisessä ja sen suunnittelussa on muistettava ottaa huomioon työntekijät yksilöinä. Jokaisella on erilaiset lähtökohdat, joten samat kehittämismuodot eivät sovi kaikille. Siinä, missä yksi käyttää mielellään suurenkin osan vapaa-ajastaan itsensä kehittämiseen, ei toisella jää sille työajan ulkopuolella juurikaan aikaa.

Mitä osaamisen kehittäminen on käytännössä? 

Osaamista voi kehittää monella tavalla. Yritykset voivat järjestää henkilöstölleen perehdytystä, koulutuksia, luentoja ja kursseja, tilata ulkopuolisia kouluttajia tai tukea työntekijöiden oma-aloitteista kouluttautumista esimerkiksi rahallisesti tai ajallisesti. ‘

Myös työpaikalla tapahtuva epävirallinen osaamisen kehittäminen on arvokasta. Sillä tarkoitetaan muun muassa hiljaisen tiedon siirtymistä, arjen kohtaamisissa ilmeneviä ahaa-elämyksiä ja tapahtumien ja projektien sisällä tapahtuvaa oppimista. Parhaiten osaamisen kehittymistä voidaankin edesauttaa luomalla työpaikalle oppiseen kannustava ilmapiiri.

Sanna-Bio.png

 

Sanna Kuusakoski

GUEST WRITER