เราได้จัดทำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมรักษาการใช้งาน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้เราผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายนี้เมื่อใช้บริการของลีเรคโกย่อมแสดงว่าคุณยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุกกี้หรือปฏิเสธการใช้งานของคุกกี้ในเบราส์เซอร์ของท่านได้ ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว

ปิดหน้านี้


ปิดหน้านี้

Error


ระบบกำลังประมวลผล กรุณารอสักครู่


หมวดหมู่
ดูทั้งหมด
ค้นหาจากผลลัพท์ที่ได้
search.totalHits > 0 = true user.userSettings.cmsSettings.facetEnable = true search.displayFacetBlock = true search.facets empty = true search.facets size = 0
   

แบรนด์สินค้าแนะนำ

       

ข่าวประชาสัมพันธ์

Lyreco Newsroom
ติดตามข้อมูลข่าวสารล่าสุดและสาระดีๆ จากลีเรคโก

คลิกที่นี่

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยการเลือกการจัดส่งรูปแบบใหม่ "ให้ลีเรคโกเลือกวันจัดส่ง"

คลิกดูเพิ่มเติม

อื่นๆ

  ( 1  สินค้า )

ข้อบังคับและมาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันศีรษะ

สำนักบริหารสุขภาพและความปลอดภัยแห่งชาติสหรัฐ OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

ออกข้อบังคับการสวมหมวกนิรภัย ขณะปฏิบัติงาน เรียกว่า “29 CFR1910.135” ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

 1. นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมหมวกนิรภัยขณะปฏิบัติงานในพื้นที่มีแนวโน้มจะได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะจากวัสดุที่ตกลงมา
 2. นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมหมวกแข็งนิรภัยที่ออกแบบมาเพื่อลดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าขณะปฏิบัติงานใกล้กับตัวนำ กระแสไฟฟ้า ซึ่งอาจสัมผัสกับหมวกแข็งได้
 3. หมวกแข็งนิรภัยต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานหนึ่ง หรือมากกว่า ดังต่อไปนี้

ANSI Z89.1-2003, ANSI Z89.1-1997, ANSI Z89.1-1986

*หมายเหตุ ANSI ฉบับล่าสุดคือ ANSI/ISEA Z89.1-2009

 1. อุปกรณ์ป้องกันศีรษะใดๆ ที่นายจ้างแสดงหลักฐานจะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยที่สุดตรงตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งข้างต้น

ข้อกำหนดมาตรฐาน ANSI Z89.1-2003 หรือ มอก.368 - 2554

หมวกแข็งนิรภัยจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามลักษณะเฉพาะของหมวก ได้แก่

 1. Type 1 สามารถรับแรงกระแทกเฉพาะที่ตกลงกลางหมวก
 2. Type 2 สามารถรับแรงกระแทกได้ทั้งที่ตกลงกลางหมวกและกระแทกด้านข้างหมวก

นอกจากนี้ยังแบ่งออกเป็นชั้น (Class) ตามคุณสมบัติ การต้านทานแรงกระแทกจากวัตถตุ กหล่น และลดอันตราย จากการสัมผัสตัวนำกระแสไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

 1. Class E ลดอันตรายจากการสัมผัสตัวนำกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง (High Voltage Electrical Conductors) และต้องผ่านการทดสอบการต้านทานกระแสไฟฟ้าที่ 20,000 โวลต์
 2. Class G ลดอัันตรายจากการสัมผัสตัวนำกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low Voltage Electrical Conductors) และต้องผ่านการทดสอบการต้านทานกระแสไฟฟ้าที่่ 2,200 โวลต์
 3. Class C ไม่มีคุณสมบัติป้องกันอันตรายจากการสัมผัสตัวนำกระแสไฟฟ้า

 

ข้อกำหนดมาตรฐาน ANSI/ISEA Z89.1-2009

ยังคงค่ากำหนดประสิทธิภาพและการทดสอบสำหรับหมวกแข็งนิรภัยใช้ในงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน ฉบับปี 2003 ไว้ และเพิ่มเติมค่ากำหนดใหม่เข้ามา ได้แก่

 1. ค่าแรงต้านทานแรงกระแทกลงบนยอดหมวกสำ หรับหมวก Type 1 และค่าความต้านทานแรงกระแทกจากด้านข้างรอบตัวหมวกสำหรับหมวก Type 2
 2. หมวกแข็ง Type 1 และ Type 2 ตามมาตรฐาน ANSI/ISEA Z89.1-2009 ต้องผ่านการทดสอบการรับแรงกระแทกตามค่ากำหนดใหม่ (ค่าบังคับ) โดยเฉพาะ Type 2 ต้องผ่านการทดสอบรับแรงกระแทกทั่วทั้งตัวหมวก ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้า ด้านหลัง ด้านบน ด้านข้าง ซ้าย ขวา และแรงเจาะ ทะลุนอกจุดศูนย์กลาง (แนวเฉียงหรือในลักษณะแฉลบ) รวมถึงการยึดแน่นของสายรัดคาง
 3. สามารถใส่กลับด้าน (Reverse Wearing) หมวกแข็งมีปีกรอบตัวหรือ Full Brim สามารถใส่กลับหน้า-หลัง ได้โดยไม่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติด้านการป้องกันอันตราย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสวมใส่ขณะเร่งด่วน เป็นค่ากำหนดทางเลือก ไม่ใช่การบังคับ แต่ต้องผ่านการทดสอบจึงจะได้รับรองคุณสมบัติข้อนี้
 4. ต้านทานความเย็นจัด เป็นข้อกำหนดไม่บังคับ สำหรับหมวกใช้งานในสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น โดยจะต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติที่อุณหภูมิ -30 C แทนการทดสอบที่อุณหภูมิ -18 C สำหรับหมวกใช้งานปกติ หมวกที่ผ่านค่ากำหนดนี้จะมีตัวอักษร LT (Low Temperature) พิมพ์บนป้ายกำกับหมวก
 5. ทัศนวิสัยสูง (High Visibility) เป็นข้อกำ หนดไม่บังคับ ว่าด้วยการใช้สีของตัวหมวกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น หมวกที่ผ่านการทดสอบการมองเห็นตามข้อกำหนดนี้ จะมีตัวอักษร HV บนป้ายกำ กับหมวก

 

ข้อกำหนดมาตรฐานในยุโรป

ส่วนในยุโรปจะใช้มาตรฐาน EN เป็นเกณฑ์บังคับซึ่งมีอยู่ด้วยกันดังนี้

 1. EN397 บังคับใช้กับหมวกแข็งนิรภัยสำ หรับงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไป (Industrial Hard Hats)
 2. EN812 บังคับใช้กับหมวกกันกระทบ (Bump Caps)
 3. EN14052 บังคับใช้กับหมวกแข็งนิรภัยประสิทธิภาพสูง สำหรับงานอุตสาหกรรม (High Performance Industrial Helmets) หมวกแข็งนิรภัยที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน EN 14052 เทียบเท่าหมวกนิรภัย Type 2 ตามมาตรฐาน ANSI ซึ่งจะต้องผ่านการทดสอบตามหัวข้อ ดังนี้

3.1) รับแรงกระแทก (Impact Test) มาตรฐาน EN 14052 จะทดสอบการทิ้งวัตถุลงไปที่หมวก 2 ครั้ง ครั้งแรกใช้โลหะ รูปทั่งน้ำหนัก 5 กก. (11 ปอนด์) ทิ้งลงผิวกลางหมวกหรือยอดหมวก จากความสูง 2.04 เมตร (6.5 ฟุต)

โดยมีแรงกระทำ ต่อหมวก 100 จูล ครั้งที่สองใช้โลหะอันเดียวกันทิ้งลงบนผิวด้านข้างหมวกที่จุดใดจุดหนึ่งที่อยู่ระหว่าง 15-60 องศา ด้านหน้าหรือด้านหลังหมวก จากความสูง 1.02 เมตร (3.25 เมตร) แรงกระทำ 50 จูล หมวกต้อง “ผ่าน” ทั้ง 2 ครั้ง จึงจะถือว่า “ผ่าน” การทดสอบรับแรงกระแทก

3.2) รับแรงเจาะทะลุุ (Penetration) มาตรฐาน EN 14052 จะทดสอบการทิ้้งวัตถุุลงไปที่่หมวก 2 ครั้้ง ครั้้งแรกใช้โลหะลักษณะเป็นใบมีดแบน (Flat Blade) น้ำหนััก 1 กก. (2.2 ปอนด์์) ลงบนผิวยอดหมวกจากความสููง 2.5 เมตร (8 ฟุุต) ครั้้งที่่สองใชโลหะดียวกัันทิ้้งลงด้านข้างหมวกจากจุุดหนึ่่งที่่อยู่ระหว่าง 15-60 องศา ด้านหน้าหรือด้านหลังหมวก จากความสููง 2.04 เมตร (6.5 ฟุุต) หมวกต้อง “ผ่าน” ทั้้ง 2 ครั้้ง จึงจะถือว่า “ผ่่าน” การทดสอบรัับแรงเจาะทะลุุ

3.3) ข้อบังคับการออกแบบ (Design Requirements) ครอบคลุมถึงรูปทรงที่สอดรับกับการเคลื่อนไหวตามหลักเออร์โกโนมิกส์ ทัศนะวิสัยขณะสวมใส่จะต้อง “ผ่าน” การทดสอบ

3.4) สายรัดคางจะต้อง “ผ่าน” การทดสอบ “ระบบรัดแน่น” (Retention System Effectiveness) ด้วยการทิ้งแท่งโลหะ หนัก 10 กก. ผ่านรอกลงไปที่ด้านท้ายหมวกขณะสวมศีรษะของหุ่น โดยหมวกจะต้องไม่หลุดออกจากศีรษะหุ่นจากนั้นทดสอบซ้ำ ลักษณะเดียวกันที่ด้านหน้าหมวก

ข้อบังคับและมาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

ข้อกำหนดมาตรฐานในยุโรป

EN 379:2003 มาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันงานเชื่อม

EN 175:1997 มาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันดวงตา หน้ากากเชื่อมอัตโนมัติ

ท่านได้ลงทะเบียนแจ้งรับการเตือนเมื่อมีสินค้าในสต๊อก

ต้องการความช่วยเหลือ?

ลูกค้าสัมพันธ์ 02 338 0200 ตั้งแต่ 08.00-17.00 น.
พูดคุยกับเราผ่าน Webchat ตั้งแต่ 08.00-18.00 น

ติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
ลีเรคโกอยู่เคียงข้างคุณเสมอ เพื่อให้ทุกเรื่องในที่ทำงานเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

คู่ค้าของเรา