X

เราได้จัดทำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมรักษาการใช้งาน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้เราผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายนี้เมื่อใช้บริการของลีเรคโกย่อมแสดงว่าคุณยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุกกี้หรือปฏิเสธการใช้งานของคุกกี้ในเบราส์เซอร์ของท่านได้ ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว

ชื่อผู้ใช้นี้ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้านี้ได้ ฉะนั้นท่านไม่สามารถสั่งซื้อหรือตรวจสอบราคาสินค้าได้ เพื่อให้ท่านสามารถดำเนินการสั่งสินค้าได้กรุณาสลับบัญชี หรือติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลข 02 338 0200

ปิดหน้านี้


ตกลง
ปิดหน้านี้

Error


Close CALL ME

ระบบกำลังประมวลผล กรุณารอสักครู่


จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น :
ปิดหน้านี้
ด้านบน

DURABLE สร้างสรรค์ความสำเร็จอย่างมีสไตล์

DURABLE สร้างสรรค์ความสำเร็จอย่างมีสไตล์ ด้วยความเป็นมืออาชีพในการแสดงข้อมูล ประกาศ หรือ ผลการดำเนินงาน

สินค้าแนะนำ

บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค เลขที่ 4345 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา 10260 โทรศัพท์ 02 338 0200 โทรสาร 02 349 6552